Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 4

Socialist i tillidsposter

Ud af skabet!

Jan Hoby

Et af de mest centrale spørgsmål for socialister der arbejder i masseorganisationer, – om det er fagforeninger eller studieorganisationer – er forholdet til ledelsen af disse organisationer, både lokalt og nationalt. Og hvilke opgaver og hvilken rolle det stiller socialister overfor i disse organisationer.

Denne kommentar vil forsøge at komme med nogle bud, som kan skærpe og styrke den revolutionære socialistiske praksis, her og nu, og i fremtiden.

Kun revolutionære socialister kan levere en krystalklar opposition til arbejdsgiverne og magthaverne og sikre den nødvendige grad af uafhængighed fra staten og bureaukratiet i toppen af masseorganisationen. Lederskabet af en stærk antikapitalistisk bevægelse, en kæmpende elev og studenterbevægelse og en militant fag-bevægelse må komme fra de revolutionære socialisters rækker.

Hvad er så vores opgaver i praksis?

  • At styrke basisorganiseringen, på arbejdspladserne og uddannelsesstederne. Enhver socialist må tage initiativer til at lægge grunden for en øget selvtillid blandt sine arbejdskollegaer og studiekammerater.
  • At styrke solidariteten med andre kæmpende grupper, f.eks. gennem pengeindsamlinger til aktuelle kampe, støtte til strejkende arbejdere, invitere strejkende arbejdere til møder på uddannelsesstederne, rejse spørgsmål fra den antikapitalistiske bevægelse, og bryde med osteklokke-udsynet og følelsen af isolation, ud fra parolen “Deres kamp er vores kamp”.
  • Gå med og imod fagbureaukratiet i organisationen: “Vi vil støtte fagbureaukraterne så længe de virkeligt repræsenterer arbejderne eller de studerende, men vi vil handle uafhængigt med det samme de ikke repræsenterer arbejderne eller de studerende.”
  • Flere socialistiske tillidsfolk! Den afgørende faktor for at en socialist, lader sig vælge til tillidsposter, er først og fremmest, at øge muligheden for aktiv kamp fra neden på arbejdspladsen, på uddannelsesstederne, blandt medlemmerne – på et åbent socialistisk grundlag. Jo højere op i fødekæden man kommer som tillidsvalgt, desto vigtigere er det at blive valgt som aktiv socialist.
  • Revolutionære socialister er først og fremmest revolutionære socialister. Det revolutionære parti og dets medlemmers opgave er at gøre fagforeninger og studieorganisationer til socialistiske organisationer.
    Dette skal der kæmpes for hver eneste dag, selvom det først kan lykkes i sin fulde betydning i en revolutionær situation. Opgaven med at rejse politiske spørgsmål i fagbevægelsen og studieorganisationerne, fra bl.a. den antikapitalistiske bevægelse, skal foregå her og nu, også selvom vi ikke kan vinde hele studieorganisationen eller fagforeningen, eller dele af den. Men vi kan vinde et mindretal for revolutionære ideer, hvor end vi er.

Desværre er der noget vej igen for lederskabet af den danske elev– og studenterbevægelse, selv om der i de fleste ledelser er organiserede socialister i en eller anden afskygning. For det er ikke nok at være organiseret socialist, hvis det politiske perspektiv man benytter sig af ikke holder vand i virkeligheden.

Krisen på den danske venstrefløj har også været  elev- og studenterbevægelsens ledelses krise. Fordi de ikke har kunnet eller villet  erkende Seattle i 1999, som et afgørende vendepunkt og starten på noget helt nyt, nemlig begyndelsen på den antikapitalistiske bevægelse.

Men studenterbevægelsens radikalitet har også sin indflydelse på ledelsen. DGS’s elevkonference d. 17. september udtrykker et vigtigt skridt i retning af at agere mere politisk, og knytte studenterbevægelsen i solidaritet og fælles kamp med andre kæmpende grupper i samfundet.

Hvis man som tillidsrepræsentant i dag vil kunne levere politik til tiden, lederskab til tiden, så kræver det at man erkender at den ny arbejdermilitants og ungdoms-radikalisering er et udtryk for et opsving i klassekampen og udviklingen af en ny venstrefløj. Ellers vil man før eller siden blive hægtet af de kommende studenteroprør.

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Fagforeninger

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 1586 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside