Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 10

Læserbrev

DTU: Erhvervslivets indflydelse fjerner demokratiet

Morten Poulsen

“Vi har behov for en ledelse, så vi får bedre kontakt med det omgivende samfund. Derfor skal ledelsen dække bredere end i dag. Der skal tilføjes inspiration fra det omgivende samfund, så der skabes en meget tæt kontakt til erhvervslivet, så de færdiguddannede i højere grad svarer til behovet og så forskningens potentiale udnyttes bedre,” sagde vidensminister Helge Sander (V) om en af de mest radikale ændringer af universiteternes struktur i mange år – selvejemodellen.

Selvejemodellen er gennemført på Danmarks Tekniske Universitet på en kup-agtig maner. Det blev solgt ved, at det skulle frigøre midler (ved låntagning i bygningerne) til at forbedre studiet. Forskningsministeriet ville have øget kontrol til gengæld: De ville vælge flertallet af medlemmerne i den kommende bestyrelse.

Det lød meget uskyldigt, men hvad er realiteterne? 3 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer på DTU kommer direkte fra industrien. Bestyrelsen har samlet en enorm magt: De udpeger rektor, der udpeger dekaner og institutledere (alle var før valgt af studerende og/eller ansatte). I marts 2001 kom det frem, at bestyrelsens møder i udgangspunktet var fortrolige, dvs. at de studerendes og de ansattes repræsentanter ikke kunne diskutere vigtige sager med deres bagland.

I foråret kom DTU i økonomiske problemer. Bygningernes værdi skulle afskrives, og pludselig manglede der mange millioner i budgettet. Regeringen trådte hurtigt til med de mange penge. Grunden er i virkeligheden simpel: De ønsker at gennemføre selvejemodellen på de øvrige danske universiteter, og store problemer på DTU gør det ikke nemmere, altså skulle diskussionen lukkes hurtigt.

Selvejemodellen handler om, at de danske universiteter i højere grad skal bruge undervisning og forsk-ningsressourcer til at styrke det danske erhvervsliv, der får direkte indflydelse på universiteterne, samtidigt med at man knækker demokratiet på universiteterne.

Morten Poulsen,
studerende ved DTU og medlem af Internationale Socialisters Ungdom

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Morten Poulsen

Siden er vist 1562 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside