Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 11

European Social Forum, Firenze fra 7.-10. november 2002

Invitation og opfordring fra Attac Danmark

I januar 2002 afholdtes World Social Forum (WSF) i Porto Alegre i Brasilien. 70.000 deltog og WSF blev et fokus-punkt for hele den globale bevægelse, som arbejder for en verden, der sætter mennesker før profit og som tager afstand fra racisme og krig.

I Porto Alegre opstod ønsket om et Europæisk Socialt Forum.

Europæiske Socialt Forum (ESF) bliver en realitet fra d. 7-10 november i Firenze.

Attac i Danmark vil deltage i ESF og vi vil gerne opfordre og invitere fagforeninger, studieorganisatoner, miljøgrupper, NGO’er , partier og græsrødder og individer til at deltage. Attac i Danmark deltager også i forberedelserne til ESF og vi vil gerne formidle vores viden om ESF til andre i Danmark, så flest mulige får lyst til at deltage.

Europæisk Socialt Forum bygger på den fælles erklæring, som blev vedtaget i WSF i Porto Alegre i år. Denne erklæring har Attac i Danmark tilsluttet sig.

Det er ESFs mål at arbejde aktivt, åbent og gennemskueligt uden bureaukrati og komiteer, og at tilstræbe konsensus i alle beslut-ninger. ESF udfordrer – ud fra beviserne på at de menneskelige behov tydeligvis ikke opfyldes – den grundliggende logik om at ‘markedet ved bedst’ og at øget afkast på aktier er svaret på verdens nød.

Markedskræfterne skal udfordres sådan at vi kan skabe en verden, der sætter mennesket først.

En bevægelse der ønsker at sætte en anden dagsorden for globali-seringen vokser frem i Europa. I mange lande findes nationale eller regionale Sociale Fora, der samler kræfterne i forskellige organisa-tioner og arbejder sammen for en bedre verden. I Danmark er vi med dannelsen af Ålborg NGO-Forum, Fyns Sociale Forum, Århus NGO og Nørrebro Netværk også i gang.

Europæisk Socialt Forum har 3  fokusområder:

  • Globalisering og Liberalisme
  • Krig og Fred
  • Rettigheder, Borgerskab og Demokrati.

Inden for hvert af områderne er der utallige workshops og  seminarer og fra disse vil ESFs udtalelser og handlingsplaner udspringe. De planer og aftaler der kommer ud af ESF er vigtige for de danner grundlaget for det arbejde vi kan bedrive på tværs af grænserne i det kommende år. Du kan læse mere om programmet på www.esf-fse.org

Attac vil gerne samle de personer og organisationer, som tilmelder sig eller tilslutter sig ESF i et netværk, som i fællesskab kan mobilisere og informere om ESF i Danmark. Attac vil også gerne være med til at arrangere fælles rejse til Firenze.

Hvis du vil vide mere eller ønsker at tilmelde dig kan du kontakte: Mobilisering til Europæisk Socialt Forum Netværk på Info@AttacFyn.dk eller redaktion@attac.dk

Du kan kontakte Attac for mere information. Ring til:
Michael Allan: 33217009
Lene Junker: 66144598 – 23230722

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Social Forum-bevægelsen (int.)
Attac

Siden er vist 1625 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside