Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 12

Efter Socialdemokraternes kongres

Intet bolværk mod højredrejningen

Poul Erik Kristensen

“Måden man rejser sig på er ikke at kaste Socialdemokratiet, dets grundholdninger og dets aktive medlemmer på møddingen og erstatte det af en sløj kopi af det nye Venstre. Udtænkt af dyre konsu-lenter, æltet frem i fokus-grupper og formuleret af spindoctorer.” Svend Auken

“Personligt er jeg nu nået frem til det Socialdemokrati, som jeg meldte mig ind i 1993 med den nuværende formand desværre ikke længere er det bolværk mod angreb på fællesskabet, som jeg antog partiet for at være.” Ordene tilhører Carsten Linding-Jacobsen fra Århus og faldt på talerstolen på Socialdemokratiets kongres i Aalborg i midten af september.

Nyrup på talerstolen

På Socialdemokratiets (eller var det Social­demokraterne?) kongres blev der ikke taget et opgør med højre-drejningen i partiets top. Dette opgør må tages ude blandt de menige medlemmer i partiet og af partiets venstrefløj

Og desværre er Carsten Linding-Jacobsen vurdering af udviklingen hos Socialdemokraterne helt rigtig. Socialdemokratiet er ikke et bolværk mod højredrejningen.

Det er beskæmmende at Socialdemokraterne ikke magter at gøre op med den gruppe af medlemmer, som ønsker en racistisk dagsorden. Karen Jespersen og borgmestrene på den københavnske vestegn har stadig frit spil. Rundt om i kommunerne bakker socialdemokraterne også aktivt op bag Venstres og konservatives forsøg på at smadre velfærden.

Netop det mødte modstand på kongressen. Eller som Elise Pedersen, amtsformand på Fyn, udtrykte det:

“Socialdemokratiet skal stå for en demokratisk og solidarisk fordelingspolitik. Det harmonerer ikke med mere udlicitering, privatisering, selskabsdannelse – samt nyskabelser som basis- og tilkøbsydelser, der øger uligheden.”

Hvordan hun så kan være formand for Odenses borgmester, Anker Boye, må undre. Anker Boye står nemlig for næsten den stik modsatte politik.

Højrekurs

Nyrup tog en del af kritikken til sig. Og i ord lagde han sig til venstre. Og det er positivt, at kongressen kan presse partitoppen. Men der er ingen grund til at tro på Nyrup.

Med sin fornyelseskurs har Nyrup nemlig udstukket en klar højrekurs. Væk med medlems-demokrati og knæfald for Tony Blairs tredje vejs-politik. Og det er ikke en farbar vej for Socialdemokraterne.

Eller som den tidligere formand for partiet, Svend Auken, udtrykte det:

“Der er noget næsten komisk ved at se statsministeren som en klonet Blair halse rundt for at erobre socialdemokratiske ideer. Mens nogle højresocialdemokrater søger at vride liv ud af gamle nedslidte Venstreparoler. Intet under at folk engang imellem bliver lidt forvirrede.”

Oven på kongressen må man konstatere, at bolværket mod højredrejning findes hos Socialdemokraterne – men ikke i partitoppen. Den findes ude blandt hundredvis af aktive græsrødder i partiforeningerne. Kan det lykkes at inddrage dem i den antikapitaliske bevægelse, vil det være et kolossalt fremskridt – og vejen til at bringe Socialdemokraterne til venstre.

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 2652 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside