Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 12

Faglig konference i Århus d. 7. september

To skridt frem og et tilbage!

Tillidsmands konferencen i Århus d. 7. september var på mange måder et vigtigt skridt fremad i opbygningen af en ny aktiv og kæmpende fagbevægelse, og også et afgørende skridt henimod at knytte bånd mellem den spirende antikapitalistiske bevægelse i Danmark og internationalt.

Men konferencen blev også en understregning af fagbureaukratiets rolle og specielt venstre-bureaukratiets.

Der deltog ca. 850 tillidsfolk fra ca.200 organisationer, med vægt på den private sektor.

Globalisering

Stormødet besluttede i sine politiske udtalelser at slutte op om den nye globaliseringskritiske bevægelse og vil forberede demonstrationer under EU-topmødet.

Et spørgsmål som bureaukratiet ikke turde tag et politisk slagsmål om, fordi presset er for stort. Heller ikke venstrefløjens EU-nationalister havde noget at byde ind med. Beslutningen er et enormt vigtigt skridt frem for den antikapitalistiske bevægelse i Danmark.

Bevægelsens potentiale styrkes afgørende ved at fagbevægelsen kommer på banen på denne måde. Og lige så meget er det en styrkelse for fagbevægelsen, at knytte an til den voksende antikapitalistiske bevægelse.

Aktionsdag

Gennem BUPL-Fyn var hele BUPL’s formandsgruppe, og forretningsudvalg, blevet overbevist om at der på mødet skulle stilles forslag om aktionsdag d. 1.oktober i forbindelse med Folketingets åbning, som mod-forslag til konferencens arrangøreres ønske om at lave “aktions-dag” lørdag d. 5.okt.

Baggrunden for dette forslag var, at vi med en aktionsdag 1. oktober ville have mulighed for at mobilisere til omfattende arbejdsnedlæggelser – en protest der ville batte langt mere end en demonstrationsdag.

Forslaget blev mødt med massiv modstand fra fagbureaukratiet, med argumenter om at det ville splitte den nye tillidsmandsbevægelse, hvis man gik ud den 1.okt.

“Vi skal aktionere når tiden er rigtig,” var deres politiske hovedargument, men deres primære modstand mod at lave aktionsdag d. 1.okt. bestod i bureaukratiske argumenter om at det ville kræve store anstrengelser, at ændre datoen, og LO-Storkøbenhavn truede med at fjerne sine midler til aktiviteterne hvis 1.okt. blev vedtaget.

På trods af dette lykkedes det faktisk at samle ¼ af deltagerne til at bakke op om forslaget, hvoraf de fleste var offentligt ansatte.

Presset er i dag størst på arbejderklassen i den offentlige sektor og det er den gruppe som har været mest i kamp de sidste år, og derfor er det her vi ser den nye militans.

Udtalelser fra mødet kan i øvrigt læses på: www.fagligtansvar.dk

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Siden er vist 2006 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside