Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 209 – November 2002 – side 2

Interview med Søren Ekstand, formand for de Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Krigsmodstanden på dagsordenen

Klaus B. Jensen

Når talen falder på studenter og ungdomsoprøret i 68, tænker de fleste vel ”åhh nej, nu kører den plade igen”.

SAA artikel 20902

Studerende demonstrerer d. 3. oktober imod regeringens nedskæringspolitik. Nu er det vigtigt at studenterbevægelsen sætter krigsmodstanden på dagsordenen, argumenterer PLS’ Søren Ekstrand

Men faktum er, at studenterprotester igennem de seneste årtier har været den afgørende faktor i samfundsomvæltende begivenheder i en lang række lande.

Studenter i oprør

Det var studerende, der lagde grundstenen da Milosevic blev væltet i Serbien. I Kina var det studerende, der stod bag demonstrationerne på Den Himmelske Fredsplads, for demokratiske reformer.

Det var forfattere og studerende, der sammen startede oprøret i Ungarn i 1956 mod stalinismens terror. Og det er iranske studerende, der står bag de omfattende demonstrationer mod præstestyret i Iran.

Det seneste år har de danske studerende også været særdeles aktive, der har været adskillige protester og demonstrationer mod Fogh-regeringens hensynsløse og asociale nedskæringer på uddannelsesområdet.

Men protesterne er opstået i en snæver uddannelsespolitisk sammenhæng. Den 3. oktober var der landsdækkende aktionsdag mod nedskæringer på uddannelsesområdet, og på Christiansborgs slotsplads kunne man flere gange høre konferencieren bekendtgøre, at demonstrationen ikke var en demonstration mod regeringen, men mod regeringens politik. En udtalelse, der virker som om man i studenterbevægelsen er bange for at tage stilling.

Politik i studie-organisationerne

”Det er rigtigt at man i den danske studenterbevægelse efter min mening kører med snævre studiepolitiske dagsordener,” siger Søren Ekstrand, der er formand for de Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS), ”jeg kender det også fra min egen organisation, hvis der f.eks. i hovedbestyrelsen er forslag om at lave en støtteudtalelse til Palæstina, så starter det med en principiel diskussion om det i det hele taget er et emne vi skal beskæftige os med, og at vi måske har nogle medlemmer, der ikke er enige.

Der er ikke altid en bevidsthed om eget mandat og er på den måde måske bange for at pålægge medlemmer en holdning de ikke har. Jeg tror det er en generel problemstilling i de fleste studieorganisationer.”

“Men det er vigtigt,” fortsætter Søren Ekstrand, “at vi kommer væk fra den snævre studiepolitiske dagsorden og forholder os til den virkelighed, vi lever i. Hvis man fokuserer for meget på en enkelt bropille ender det med at hele fundamentet ramler.

Regeringens nyliberale politik skal ses i en sammenhæng, den rammer bredt og når vi i studenterbevægelsen søger hjælp hos fagbevægelsen i kampen mod nedskæringerne, så skal solidariteten også gå den anden vej.”

Krigsmodstand

Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK) har på deres netop overståede repræsentantskabsmøde nedstemt en udtalelses mod USA’s forestående krig mod Irak, netop fordi bestyrelsen ikke mente, at det var et emne en studieorganisation skulle beskæftige sig med.

Men en kamp mod krigen mod Irak og deltagelse i antikrigsarbejdet er et aktuelt spørgsmål for studenterbevægelsen. I England har studenterbevægelsen også været en afgørende faktor i antikrigsarbejdet.

PLS’ formand mener også at antikrigsarbejdet er en vigtig prioritering for studenterbevægelsen, men “det kræver en lang perspektivering, hvordan hænger tingene sammen, og jeg mener at det er en proces der skal være plads til – men det kan vel ikke være så svært at være mod krig og hvis ikke vi pædagogstuderende, som nogle værre humanister kan sige nej til krig hvem kan så?”

PLS har tidligere støttet “nej til krig og terror”-initiativet samt vedtaget en udtalelse til fordel for det palæstinensiske folk. Bl.a. derfor tror Søren Ekstrand også, at PLS vil sætte modstand mod en amerikansk krig mod Irak på dagsordenen.

“Vi må sætte dagsordenen og på sigt kan man så håbe at flere studieorganisationer følger med. Som jeg ser det, handler det om at blive ved med at fremføre sine argumenter, og vise at hele krigsmaskineriet og den nyliberale uddannelsespolitik der føres herhjemme og i resten af Europa, er en del af samme snævre kapitalistiske tænkning.”

GATS

Det er ikke kun i Danmark, at uddannelsesområdet er udsat for voldsomme besparelser og “afdemokratisering.”

I hele Europa, og resten af verden for den sags skyld, er implementeringen af GATS skyld i besparelser og dereguleringer på uddannelsesområdet, brugerbetalingen stiger og studerende og underviseres medindflydelse begrænses til fordel for erhvervslivets interesser. Forskning foregår efterhånden ikke i almen interesse, men på erhvervslivets præmisser.

Konsekvensen af GATS er, at uddannelse ikke længere er for livet, men for erhvervslivet. Multinationale koncerner vil med GATS få frit spil på uddannelsesområdet, og profit vil stå før almen dannelse og forskning.

“På spørgsmålet om GATS og uddannelse som en handelsvare, har studenterbevægelsen rykket sig meget inden for det sidste år. Der er efterhånden skabt forståelse for, at det er noget vi bliver nød til at forholde os til,” siger Søren Ekstrand.

Derfor har PLS i forbindelse med EU-topmødet arrangeret en konference med fokus på GATS og aftalens konsekvenser for uddannelsesområdet og samfundet generelt.

Fagbevægelsen

Konferencen vil også have et mere fremadrettet aspekt “for vi kan ikke blive ved med at sidde og sige at GATS er noget skidt, vi bliver nød til at se fremad, vi bliver nødt til at diskutere hvad vi kan gøre for at stoppe GATS-aftalen,” siger Søren Ekstrand, ”derfor har vi også indbudt fagbevægelsen til at deltage i konferencen, for at diskutere hvordan vi kan kæmpe mod udlicitering og privatisering.”

“Efter min mening er der to måder at komme GATS til livs, man kan forhandle sig frem på parlamentarisk vis – og man kan alliere sig med fagbevægelsen og tage strejkevåbenet i brug.

Jeg hælder mest til den sidste model, men en kombination vil heller ikke være en dårlig ide. Derfor er det også vigtigt, at hver enkelt studieorganisation lægger pres på deres moderforbund for at gøre opmærksom på GATS-aftalens konsekvenser for uddannelsesområdet og hele samfundet.”

PLS’ GATS-konference finder sted på Christiania i København fra den 13. til d. 14. december under parolen “Education is not for sale”. Der vil bl.a. være forskellige workshops samt internationale talere.

Mere information kan fås på www.p-l-s.dk.

Flere artikler fra nr. 209

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 4898 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside