Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 209 – November 2002 – side 14

Læserbrev

Ud af busken: Brug EU-formandskabet konstruktivt

Efter den enstemmige vedtagelse af resolution 1441 i FNs Sikkerhedsråd 8. november er der mange, der mener at nu er den hellige grav velforvaret. Med FNs velsignelse må USA gerne bombe løs i Irak.

Resolutionen tegner imidlertid et billede af Irak, som er forvrænget ud fra den US-amerikanske regerings perspektiv. Intet om succesen med Iraks afvæbning i perioden 91-98, da svenskeren Rolf Ekeus stod i spidsen for våbeninspektørerne, herunder Scott Ritter. Intet om den uden om FN indledte bombning af Irak i december 98, efter at Ekeus havde overgivet sit hverv til en US-amerikansk efterfølger, der direkte planlagde anslaget og derfor inscenerede inspektørernes tilbagetrækning. Scott Ritter var vidne hertil og nedlagde sit hverv i protest, jf. filmen “In Shifting Sands”, der bl.a. blev vist i Vester Vov Vov og eksisterer i et antal videokopier.

Krigsbegejstringen har været nationalisters – eller rettere: national-chauvinisters – måde at tænke på senest siden udbruddet af 1. verdenskrig. Men arbejderbevægelsen har altid satset på international solidaritet mellem folkeslagene. Dette gjorde sig ikke mindst gældende under og efter 2.verdenskrig, som blev til en folkenes sejr mod monopolbourgeoisiet i alle lande. Dannelsen af FN må ses på denne baggrund.

Men svækkelsen af arbejderbevægelsen først og fremmest i centrene for den imperialistiske akkumulation (de rige lande) har nu grebet om sig i den grad, at selv vores brodernation Sverige med udenrigsminister Anna Lindh i spidsen har forladt den mellemfolkelige solidaritets sti. Hun hyldede forleden – ligesom mange journalister her i landet – USA ved at gå ind for krigen mod Irak – blot den foregår med FNs velsignelse.

Jan Øberg fra stiftelsen Transnational Foundation i Lund, som har den fornødne erfaring og ekspertise for at kunne vise veje til konfliktmægling, har netop offentliggjort et kritisk opgør med Lindh. Her foreslås at Sverige sammen med EU-formandslandet Danmark skulle samle de andre europæiske magters modstand mod USAs krigsforberedelser. En fælles EU-position findes ganske vist ikke, idet UK er for, Frankrig trækker tiden ud og Tyskland er imod. Men hvorfor ikke danne den nu om stunder så højt besungne “coalition of the willing” – og gå foran med forslaget om et mæglingsmøde mellem Irak og USA?

Vi er nogle, der er aldeles trætte af bombediplomatiet, som USAs skiftende regeringer har excelleret i og den nuværende vil systematisere for fremtiden. Se iøvrigt erklæringen for fred i mellemøsten på www.fred.dk/forskere.

Med venlig hilsen
Rolf Czeskleba-Dupont, med i initiativet 'Forskere for fred'

Flere artikler fra nr. 209

Flere numre fra 2002

Siden er vist 1482 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside