Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 215 – Juni 2003 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Stop Fogh-regeringens ideologiske offensiv

Den økonomiske krise har spredt sig til Danmark, og det har fået Fogh til at gå i offensiven. Han er øjensynligt lettet over at være kommet bare nogenlunde helskinnet ud af Irak-krigen og stiller nu de ideologiske kanoner i stilling til det helt store frontalangreb på velfærden.

Traditionen tro har erhvervslivet ingen planer om at betale for konsekvenserne af den økonomiske krise. Deres svar er massefyringer, lønstagnation og krav om skattestop og nedskæringer på de offentlige udgifter. Fogh-regeringen halser ivrigt efter erhvervslivet ganske som man kunne forvente.

Studerende

Ensretning og tvang er blandt stikordene for regeringens ideologiske offensiv, der bl.a. vil præge uddannelserne.

Regeringens hærgen på velfærdsområdet ledsages af fine fraser om “frit valg”, “effektivisering af serviceydelser”, “risiko for gab mellem efterspørgsel og udbud af offentlige velfærdsydelser” og reformer med “efterspørgselsdæmpende virkning”. Skal dette oversættes fra røversprog, betyder de samme fraser – i nævnte rækkefølge: udlicitering og privatisering af offentlige områder, nedskæringer og fyringer, velfærd for dem, der kan betale for det, og mere brugerbetaling.

Minimalstat

Med andre ord: Hvordan flertallet af befolkningen – arbejdere, studerende og marginaliserede grupper – skal betale regningen i form af nedskæringer og fyringer, mens regeringens politik baner vej for erhvervslivets muligheder for at sikre profitten gennem skattefordele, og ved at tjene penge på velfærd – i stedet for at betale til den!

Fogh-regeringen blev valgt på løfter om bedre velfærd, og i valgkampperioden anstrengte Fogh sig for at nedtone sine egne ideer i bogen “Fra socialstat til minimalstat – en liberal strategi” fra 1993. Men der gik ikke lang tid, før han kom ud af skabet og kastede enhver form for socialt figenblad af sig. Ideerne om minimalstaten skinner klart igennem: “mindre stat – mere privat”.

Regeringen har nedsat hele 10 ministerudvalg, der skal gennemgå en ny plan. Som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtalte til Berlingske Tidende: “Vi var meget konkrete i regeringsgrundlaget og regeringens 100-dagesoplæg. Derfor har vi nu valgt at se på tingene på en anden, mere tværfaglig måde. Mange af sagerne går på tværs, det handler i høj grad om værdier, holdninger og normer”.

Ensretning og tvang

De værdier og normer handler i allerhøjeste grad om ensretning og tvang. Blandt andet skal studerende, der afslutter deres studier hurtigere end normeret, få en økonomisk belønning, mens andre, der er for længe om det, skal straffes. Universitetsreformen og forslaget om at fjerne støtten til Operations Dagsværk var blot startskuddet til dette angreb på enhver form for socialt engagement og kritisk tænkning.

Og som i resten af Europa, har regeringen også kastet sit blik på pensionerne. Her skal ældre, der bliver længere på arbejdsmarkedet, og derfor bliver mere nedslidte og tjener flere profitter hjem til direktørerne og aktionærerne, belønnes. Derudover skal der slås hårdere ned på narko, og selv børn under 15 år skal kunne tilbageholdes af politiet. Til gengæld skal erhvervslivet ikke længere underlægges kontrol!

Et sådant frontalangreb skal kæmpes tilbage. Det kan kun gøres ved offensiv kamp på arbejdspladser, uddannelsessteder og i lokalområderne.

Mere end nogensinde er der akut brug for en offensiv venstrefløj, der tør tage kampen op mod skiftende regeringers nyliberale politik, og i stedet tør sige højt, at der er råd til velfærd, og at folkene i direktionslokalerne og på børsen skal betale prisen for den krise, de selv har været med til at forårsage.

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 215

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Kampen mod Fogh

Siden er vist 2397 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside