Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 215 – Juni 2003 – side 6

Allan Baumann, BUPL

“Vi har brug for forbedringer!”

Pædagogernes Fagforening, BUPL, er blandt de mest offensive i kampen mod forringelser på velfærdsområdet. BUPL har lavet en kampagne op til forhandlingerne om kommuneaftalen, og har bl.a. haft flere annoncer i dagspressen.

Og netop pædagogernes fagområde – børnepasning – har været blandt de hårdest ramte efter at Fogh-regeringen kom til magten. Med de stramme kommunale budgetter for 2003 blev der skåret ned på børne- og ungeområdet i 58 % af kommunerne – for op mod en halv milliard kroner.

Pædagogerne og pædagogmedhjælperne var da også dem der gik i front i kampen mod nedskæringer sidste efterår. 10.000 offentligt ansatte – fortrinsvis pædagoger – i op mod 30 kommuner strejkede og demonstrerede mod forringelserne.

Socialistisk Arbejderavis har talt med Allan Baumann, medlem af BUPL’s hovedbestyrelse og Fagligt Ansvar, om modstanden mod forringelser i velfærden.

“Vi er nu i den paradoksale situation, at vi støtter vores egne arbejdsgivere i Kommunernes Landsforenings (KL) krav i forhandlingerne om kommuneaftalen. Vores krav går dog længere end deres, da KL kræver en vækstramme der sikrer det nuværende niveau på velfærden, mens vi kræver en ramme, der gør, at vi kan rette op på nedskæringerne fra sidste år, og samtidig også give rum for forbedringer på en række områder. Hvor regeringen kræver en vækstramme på maks. 0,7 %, vil vi have en vækst på 2-3 %. For der er brug for forbedringer!”

“Vi har, på vores område, sammen med KL, lavet en beregning, der viser, at siden 1992 har der været en merindskrivning på 40.000 børn i daginstitutionerne, og siden 1990 en merindskrivning på 70.000 børn – vel at mærke med de samme personaleressourcer. I kroner og øre giver dette et efterslæb på børnepasningsområdet på 2,3 mia. kroner. Det står i modsætning til regeringens argumentation om, at der skal skæres på vores område, pga. faldende børnetal.”

Hvordan undgår man, at det bliver en kamp mellem de forskellige velfærdsområder, hvor nogen får mere, og andre får mindre?

“Generelt er der en voksende erkendelse i mange fagforeninger om, at hvis vi skal vinde igennem med kravene om bedre velfærd, er vi nødt til at stå sammen om det. Ellers ender vi med at kæmpe om hver vores del af kagen, og lægge nedskæringer over på andre velfærdsområder.

Som det ser ud nu, har de store hovedorganisationer ikke villet gå i offensiven på dette område. Det kræver et politisk pres fra neden, at få dem på banen, og at LO-Storbyerne nu er gået aktivt ind i kampen for velfærden er jo et positivt skridt i den rigtige retning. Vi arbejder nu for at styrke det tværfaglige samarbejde igennem Fagligt Ansvar, der samler fagligt aktive fra alle dele af fagbevægelsen – både privat og offentligt ansatte.”

Hvad gør I for at vinde igennem med kravet om bedre velfærd?

“Det er NU budgetrammerne bliver afgjort gennem forhandlingerne om kommuneaftalen – så det er NU vi skal handle. Vi gør meget ud af at dokumentere problemerne på velfærdsområdet, og hvilke konsekvenser nedskæringerne får for fru Jensens hjemmehjælp, og for lille Søren på Blå Stue.

Forhandlingerne om kommuneaftalen fortsætter d. 4. juni og afsluttes efter planen d. 12. juni, og man skal ikke se bort fra, at der kan blive aktiviteter på de nævnte datoer. Afhængig af udfaldet af forhandlingerne, vil vi forberede fælles aktiviteter ude lokalt. Vi skal ruste os til at agere mere fælles – på tværs af faggrænserne ude i kommunerne – end vi har gjort tidligere.”

Kan vi forvente et oprør ude i kommunerne?

“Jeg har i hvert fald aldrig tidligere hørt så mange udtale sig negativt om regeringens udspil til kommuneaftalen – også fremtrædende venstreborgmestre.

Det ligger i kortene, at udgangen af dette godt kan blive et oprør. Men man kan også frygte, at nogen i sidste ende falder til patten, og godtager nedskæringerne. Det er derfor vigtigt, at vi fastholder presset på vores forhandlere og fastholder vores krav.”

Billedtekst:
Allan Baumann fra BUPL fremhæver at det er vigtigt med fælles kamp for bedre velfærd – på tværs af faggrænserne. “Ellers ender vi med at lægge nedskæringerne over på andre velfærdsområder.”

Se også:
SAA 215: Udbyg velfærden – spræng budgetterne
SAA 215: Velfærd: Her findes pengene

Flere artikler fra nr. 215

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010

Siden er vist 1692 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside