Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 215 – Juni 2003 – side 8

Nye bøger

Hurra for globaliseringen?

Jakob Nerup

Mens Bush, Blair og Berlusconi på G8-mødet har aftalt, hvordan de fortsætter med at føre krige og udvide deres kontrol med verdens markeder, må de fleste af os følge med på afstand. Hvad skal vi gøre ved det og hvorfor er det endt sådan?

Det er udgangspunktet for tre nye bøger, som henholdsvis hylder, afslører og perspektiverer den multinationale globalisering og modstanden imod den.

Handelsskole-teorien

Kristian Jensen, Venstres politiske ordfører, har skrevet bogen “Hurra for globaliseringen”, som entydigt hylder den nyliberalistiske globalisering forstået som fri markedsadgang, frihandel og privatisering.

Her gentager han mediernes argumenter om, at globaliseringen er et gode for de fattige lande, det fremmer demokratiet og er godt for Danmark. Bogen er skrevet som en modvægt til globaliseringskritikken, og forsøger gennem retoriske kneb at bortforklare realiteterne i globaliseringen.

F.eks. skriver Kristian Jensen: “Globaliseringen skal derfor ikke ses som årsagen til fattigdomsproblemer – men tværtimod som løsningen” og henviser til stigende levealder, lavere antal absolut fattige og vækst i 3. verden.

Levealderen er stigende over hele verden, men den er ganske uligt fordelt. De fattigste bliver stadig ikke gamle og levealderen er faldende for almindelige mennesker i f.eks. Øst-europa. Antallet af absolut fattige er ganske vist faldet, men sammenlignet med den samlede globale vækst i rigdom er det grotesk at 2,5 milliarder mennesker skal leve for under 2$ om dagen. Væksten i den 3. verden kan ikke entydigt bevises som en kon-sekvens af nyliberalistisk globalisering, fordi en lang række lande med stærk statsintervention i økonomien også har haft fremgang (f.eks. Kina og Sydkorea).

Tekstilindustrien fremhæves af Kristian Jensen. Danske virksomheder har sendt massevis af syarbejde til Polen i 90’erne, fordi arbejdskraften var enormt billig. Det betegnes som en succeshistorie, der nu ender, fordi de polske syerskes lønninger stiger. “Til gengæld får andre lande med en langsommere udvikling gavn af de danske virksomheders fremsynethed, og deres borgere får en indtægtsfremgang, som den Polen har nydt godt af de sidste 10-15 år.”

Disse lande er Vietnam, Cambodja og specielt Kina, hvor danske tøjfirmaer som Bestseller får produceret tøj under ekstremt dårlige forhold, hvor unge piger arbejder 12 timer alle ugens dage, uden ordentligt arbejdsmiljø, til sultelønninger og på slave-kontrakter. Og i Polen er mere end halvdelen af befolkningen henvist til et liv i fattigdom.

Så meget hurra for hr. Jensens globalisering. Hans verden er nemlig ikke fyldt af mennesker, men af handelsskole-teoretiske betragtninger om lande, markeder og gennemsnit. De mennesker, som leverer værdierne og oplever fattigdommen er ikke virkelige.

Naomi Klein

Det er de derimod hos den canadiske journalist Naomi Klein. I hendes nye bog “Hegn og led”, kan man finde alle disse mennesker og beretninger om, hvordan globaliseringen foregår i den virkelige verden. Hun beskriver f.eks., hvordan 800 mexicanske tekstilarbejdere strejker mod Nike, som nægter dem basale rettigheder til at lave en fagforening.

“På videoen, som jeg så i går, fortæller en ung mexicansk kvinde om sultelønninger, sult, om et arbejde, man bliver syg af, og som man ikke kan gå fra. Da hun blev spurgt, hvor gammel hun var, lød svaret ‘femten år’.”

Naomi Kleins bog er en samling af artikler fra 2001, proppet med konkrete nedslag på uretfærdigheden i globaliseringen, uanset om det er genmodificerede fødevarer eller argentinske fattige. Hun står 100 % på at den nyliberalistiske globalisering er forkert. Ikke fordi hun er anti-globalist, for som hun skriver i et svar til den belgiske premierminister:

“Hr. premierminister, vi er ikke anti-globalister, vi er de virkelige internationalister... en del af et netværk af bevægelser, der ikke kæmper imod globaliseringen, men for mere vidtgående, og mere lydhøre demokratier, lokalt, nationalt og internationalt. Dette netværk er lige så globalt som kapitalismen selv.”

Hendes bog er i lige så høj grad billeder af de netværk og den modstand – og undertrykkelsen af modstanden – som finder sted overalt. Fra Subcomandante Marcos i Chiapas, Mexico til topmøde-protesterne frem til Genova 2001. Det er stærke og aktivistbekræftende snapshots, som giver ny energi til de næste protester.

Svagheden ved Naomi Kleins bog er dog fraværet af en forståelsesramme for den globale kapitalisme og en strategi for at forandre den.

Anti-kapitalisme

Det har Alex Callinicos til gengæld. I sin bog “An anti-capitalist manifesto” sætter han en ramme op for forståelsen af den globale kapitalisme.

Han argumenterer såvel teoretisk som konkret for, at Marx’ økonomiske og samfundsmæssige analyse giver det bedste billede af den globale kapitalisme. En global kapitalisme som også er imperialistisk, hvor krigen er en indbygget og forlænget del af kampen om markederne.

Callinicos gennemgår de forskellige hovedstrømninger i den globaliseringskritiske bevægelse eller den anti-kapitalistiske bevægelse, som han kalder den. Og her er der stor indsigt og gode diskussioner med såvel de reformistiske retninger som de ulydige.

Den blindgyde af midtsøgende enkeltsager pakket ind i folkeoplysning som dansk Attac har udviklet sig til, får et teoretisk afsæt i klassisk reformisme og det samme gør de Globale Rødder, med deres ulydighedsstrategi og decentrale frirum. Nok er det en højlydt protest, men begge ender uden at konfrontere statsmagten og den økonomiske magt for alvor.

Callinicos slutter sin bog med et bud på, hvordan en anden verden bliver mulig. Han argumenterer for, at markedet må erstattes at planøkonomi, som styres af arbejderne i demokratiske processer. Han opstiller et såkaldt overgangsprogram, som indeholder hovedkravene for bevægelsen som gældseftergivelse, Tobin-skat, kapitalkontrol, borgerløn, kortere arbejdstid, offentlig frem for privat velfærd, forsvar af indvandrere og flygtninges rettigheder og civile rettigheder.

Callinicos’ bog giver en sammenhængende forståelse og teoretiske redskaber for enhver aktivist, som vil forandre verden.

Læs den.

Hurra for globaliseringen, Kristian Jensen, Lindhardt og Ringhof 2003. Pris 249 kr.

Hegn og led, Naomi Klein, Klim 2003. Pris 249  kr.

An anti-capitalist manifesto, Alex Callinicos, Polity 2003. Pris ca. 150 kr.

Flere artikler fra nr. 215

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Globalisering

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1802 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside