Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 216 – Juli 2003 – side 2

Stop tyveriet fra velfærden

Oprør og strejker kan stoppe forringelser

Ida H. Jakobsen

Sidste efterår gik er lang række pædagoger, lærere og andre offentligt ansatte på gaden i protest mod kommunale og amtslige nedskæringer.

Med de nye kommune- og amtsaftaler for 2004 er der udsigt til en gentagelse, når kommunerne og amterne til efteråret skal til at faslægge det kommende års budgetter.

De to aftaler er nemlig ikke ret meget værd.

Den uhyrligt lave vækstramme på 0,7 % (875 mio. kroner), som blev fastlagt sidste år, fastholdes, skatten må ikke hæves, og selv om regeringen skal ”bistå kommuner med stort udgiftspres på overførselsområdet”, er der ikke tvivl om, at der er omfattende nedskæringer i vente. Det er udsigten efter, at Kommunernes Landsforening og regeringen d. 13. juni indgik aftale for kommunernes økonomi i 2004.

Dennis Kristensen, formand for Foreningen af Offentligt Ansatte, siger om kommuneaftalen: ”Rammen for væksten i kommunerne er ganske enkelt for lav. Regeringen har haft held til at give kommunerne rollen som bussemænd. Det er dem, der nu skal til at skære i den kommunale service over for borgerne. De skal forvalte regeringens virkelighedsfjerne politik med skattestop og skattelettelser, der giver mest til de rige.”

Som en del af finansieringen af regeringens asociale skattestop indgår, at der frem til 2010 skal hentes 7 mia. kroner ved at reducere væksten i de offentlige udgifter. Pengene skal hentes ved at vækstrammen for de offentlige udgifter sænkes. Allerede for budgetterne for 2003 blev væksten reduceret fra 1,5 % til 0,7 %, hvilket betød massive forringelser på både omsorgs-, uddannelses- og børnepasningsområdet. I 2005 skal denne vækstramme sænkes yderligere til 0,5 %.

Virkeligheden vil blive endnu flere nedskæringer og øget brugerbetaling, med forringelser og større ulighed til følge. Også liberalisering i form af frit valg, udlicitering etc. tvinges igennem – til fordel for rige borgere og erhvervslivet.

Amternes økonomi skal fungere indenfor samme stramme rammer.

I økonomiaftalen for amterne har regeringen igen fået gennemtrumfet, at en stor del af pengene til sygehusene skal øremærkes til at nedbringe ventelister. Konkret betyder det, at en vis sum penge udløses for hver operation/anden ventelistebehandling et sygehus udfører, og det betyder, at så mange ventelistepatienter som muligt presses gennem systemet, mens mindre økonomisk rentable patienter nedprioriteres. Det har allerede været konsekvensen af den berømte “Løkkepose” fra 2002, hvor flere amter har skåret ned på behandlingstilbudet til gruppen af akutte patienter, en gruppe der udgør 85 % af indlæggelserne på medicinske afdelinger!

En anden konsekvens er, at amterne i stigende grad betaler privatklinikker og -læger for at behandle ventelistepatienter. Dermed ryger store dele af regeringens pulje lige i lommerne på private firmaer, og de offentlige sygehuse undergraves.

Vend defensiv til offensiv

KL praler af, at de har fået regeringen til at forpligtige sig til at “bibringe befolkningen realistiske forventninger til den kommunale service”. Wow – sikke en sejr! Man har fået regeringen til at skrive under på, at den ikke skal love velfærdsforbedringer i kommunerne! Oprøret i kommunerne under sidste års budgetforhandlinger viser en anden vej end KL’s og amtsrådsforeningens totale læggen sig på ryggen for regeringens nedskæringspolitik. 10.000 offentlige ansatte strejkede i protest mod nedskæringer, og kravet om at sprænge økonomiaftalen blev rejst flere steder.

Der er mere end nogensinde brug for offensiv kamp mod nedskæringer – og for forbedringer. Der vil givet blive ballade ude i kommunerne og amterne, når nedskæringerne skal udmøntes i forringet service, øget brugerbetaling, større folkeskole- og gymnasieklasser, sygehuslukninger mm., og det kan godt være at enkelte områder – gennem kamp – får fejet nedskæringer af bordet.

Men en reel forbedring af velfærden – på alle velfærdsområder – får vi kun når selve budgetrammen sprænges.

Pengene til velfærd er der, og kan hentes ved at erstatte Foghs asociale skattestop med en solidarisk skattepolitik: skattelettelser til de lavest lønnede, fuld beskatning af de multinationale virksomheder der pt. ikke betaler skat, højere skat på Nordsøolien mm. Men vi kan kun sprænge rammerne gennem offensiv kamp for forbedringer – på tværs af fag- og velfærdsområder.

Pædagogernes strejke sidste år viste hvilken vej vi skal gå, og føres den sammen med rengøringsassistenter, hjemmeplejere, sygeplejersker, folkeskole- og gymnasielærer, kan vi for alvor feje regeringens velfærdsangreb af bordet.

Billede:
Regeringens nedskæringspoltik kan kun standses gennem offensive strejker og aktioner

Flere artikler fra nr. 216

Flere numre fra 2003

Se flere artikler af forfatter:
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 1920 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside