Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 216 – Juli 2003 – side 7

Regeringens racisme

Mikkel Birk Jespersen

Stramninger i asylreglerne, begrænsninger i retten til familiesammenføring, færre rettigheder til flygtninge og indvandrere der er kommet ind i landet, lavere sociale ydelser til arbejdsløse indvandrere.

Regeringen har siden den kom til magten for godt halvandet år siden strammet sig an for at føre en politik der er så gennemført racistisk som muligt.

Den  er racistisk fordi den har som sit udgangspunkt at folk, der kommer fra andre kulturer (især muslimer), pr. automatik er et problem for samfundet – de er “fremmede”, og derfor skal de holdes ude, og kommer de ind handler det om at stille krav til dem om at blive som os.

Og regeringens linie fortsætter: nu skal kommunerne kunne trække i forældres kontanthjælp hvis de ikke sørger for at deres børn kommer i skole. Regeringen forsøger ikke engang at lægge skjul på at tiltaget er rettet mod indvandrere og ikke danskere – og at det dermed er racistisk.

Liberalistisk politik bestående i at presse de svageste endnu mere har aldrig medført andet end en yderligere udbredelse af decideret fattigdom blandt de ramte grupper. Netop fordi problemet ikke er at folk er uvillige til at arbejde og tage del i samfundet – men at de ikke har mulighed for det, i og med at de holdes ude, diskrimineres og lægges for had.

Regeringen bruger dels gruppen af flygtninge og indvandrere som syndebukke for samfundets problemer, dels til at gennemføre liberalistiske eksperimenter (som f.eks. den halverede kontanthjælp).

Dette har til formål at splitte arbejderklassen: først introduceres elendige vilkår for en isoleret gruppe, der oven i købet også lægges for had, og senere kommer turen til resten af arbejderklassen.

Syndebukmotivet kommer til udtryk i de stadige krav om at færre må komme ind i landet. Og helst skal vi også sende nogen af dem, der er her ud: senest kravet om hurtigere hjemsendelse.

Det fremstilles som at ethvert samfund har en slags 'mætningspunkt' hvorefter det ikke kan tage sig af flere mennesker.

Dette er naturligvis noget vrøvl. Ethvert samfund – også det danske – har enorme ressourcer som under kapitalismen ikke bliver udnyttet fuldt ud. Dertil kommer at indvandring ikke tapper ressourcer, men tilføjer endnu flere, hvis man vel at mærke ikke isolerer, diskriminerer og undertrykker indvandrerne.

Skiftende regeringer har i de seneste tyve år har strammet mere og mere op for tilgangen af udlændinge til Danmark, men ingen tiltag har øjensynligt tilfredsstillet racistiske politikere, hverken i eller udenfor regeringen. Dette udstiller blot idiotien i deres fortsatte dommedagsprofetier og ‘oversvømmelsesteorier’.

De fortsatte stramninger afhjælper naturligvis ingen problemer – fordi det ikke er indvandring der er årsag til samfundets problemer, men i og med at stramninger netop tager dette udgangspunkt, er hver stramning med til at legitimere nye stramninger i fremtiden. Og de er med til at flytte fokus fra hvad der virkelig skaber problemer.

Det er også af den grund at Socialdemokratiets kurs er så katastrofal. Partiet har meldt ud at det i det store og hele accepterer regeringens stramninger på udlændingeområdet. Socialdemokratiets ‘kamp’ mod racismen har hidtil bestået i at komme med 'mildere' racistiske udmeldinger end dem der er kommet fra Venstre og Dansk Folkeparti. Men netop pga. racismens logik fører dette til en legitimering af racismen, hvorfor den også styrkes.

Når samtlige etablerede politikere accepterer racismens grundlæggende præmisser, er det klart at dette også kommer til udtryk i flere racistiske fordomme blandt almindelige mennesker, dvs. at det både bliver sværere for indvandrere at blive accepteret i det daglige, og det betyder også flere racistiske overfald og medvind til de mest ekstreme racistiske grupper.

Således konkluderer en ny rapport fra ‘Magt-udredningen’ da også at danskerne er blevet mere skeptiske over for stort set alt der kommer ‘udefra’. Dette er en klar konsekvens af politikernes racistiske hetz og gennemførte racistiske politik.

 

Flere artikler fra nr. 216

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Racisme

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Birk Jespersen

Siden er vist 1787 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside