Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 217 – August 2003 – side 10

Kommentar

Ny løn har spillet fallit – Kommunalt ansattes lønstigninger halveret

Lisbeth Schmidt Jespersen

Løn- og arbejdsvilkår for ansatte i amter og kommuner er en væsentlig del af fremtidens velfærd, men Ny Løn-systemet i det offentlige har været en narresut.

De senest offentliggjorte lønstatistikker viser en gennemsnitlig lønstigning på 1,3 procent i 2002 – det er kun det halve af hvad de offentligt ansatte fik de foregående 2 år – mens prisstigningen har været på 2,6%. Det er et klart reallønsfald.

Ved overenskomstafstemningen i foråret 2002, hvor 48% af stemmene var NEJ-stemmer, var der mange advarsler om, at dette var sidste chance for at afprøve Ny Løn-systemets muligheder.

Ny Løn har spillet fallit! Modstanden og utilfredsheden mod systemet vokser, og flere af KTO’s medlemsorganisationer tager klart afstand fra Ny Løn – og det er der mange grunde til:

Den manglende udmøntning af Ny Løn har betydet at reallønnen for de offentligt ansatte er faldet. Systemet er teknisk, bureaukratisk, ineffektivt og underminerer aftaleretten. Aftalteprocedure og tidsfrister overholdes ikke. Der er ingen udmøntningspligt i systemet, dvs. at arbejdsgiverne, uden at overtræde overenskomstaftalen, kan vælge ikke at anvende midler til ny løn. Derfor opleves lønsystemet som et ensidigt arbejdsgiverredskab og en styrkelse af ledelsesretten.

Ny Løn systemet passer i sin grundidé slet ikke til arbejdet i store dele af den offentlige sektor. De opgaver det offentlige løser er styret af velfærdsamfundets grundlæggende behov og ikke af afsætning, fortjeneste og profit. Ny Løn er et lukket, uigennemskueligt og individualistisk system som fremmer intern konkurrence og strider imod opgave-varetagelsen, som er et kollektivt solidarisk anliggende.

På netværkskonferencen “Et nyt lønsystem” den 2. september i Odense, lægges der op til en grundig debat om forhand-lingsfællesskaber, lønstrategi og lønmodel for fremtidens lønsystem. Afgørende for et opgør med NY LØN bliver, at modstanden bliver forbundet og organiseret på arbejdspladserne. Et godt bud på en kommende lønstrategi er at udnytte medlemmernes kollektive styrke, til gennem arbejdskamp at tage et opgør med NY Liberalistisk LØN.

Men det er ikke nok at kæmpe for et andet lønsystem, for uden flere penge og mere velfærd går det ikke. Derfor må vi også rejse kravet om en omfordeling af værdierne i samfundet; brandbeskat de rige! Nationaliser Nordsøolien!

Lad værdierne følge dem som skaber dem – nemlig arbejderklassen

Meld dig til konferencen 2. september på en af følgende mailadresser og deltag i debatten om OK-2005

  • klo@bupl.dk
  • ers@bupl.dk
  • dortelange@dlf.org
  • hvb@bupl.dk
  • niels.kjeldsen1@skolekom.dk

Flere artikler i serien Røde Wilfred

Flere artikler fra nr. 217

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010

Se flere artikler af forfatter:
Lisbeth Schmidt Jespersen

Siden er vist 2499 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside