Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 218 – September 2003 – side 2

RUC

Stemningsrapport

Jesper Juul Mikkelsen

Vi er mange tusinde studerende, som starter eller skal tilbage til vores studier efter en tiltrængt sommerferie. Men hvad er det for en hverdag, vi igen skal til at arbejde i?

Studerende protesterer

Studerende protesterer mod Fogh-regeringens angreb på uddannelserne

Universiteterne i Danmark har i løbet af de sidste 20 år gennemgået nedskæringer mere eller mindre hvert år.

Nedskæringerne er tydelige at se på RUC, hvor jeg studerer. Vi sidder i huse, der er bygget til 60 personer; men vi er 120!

Et af de seneste angreb mod studerende er universitets-reformen. Reformen træder i kraft senest 1. januar 2005 og betyder, at beslutninger ved-rørende universiteterne vil blive flyttet væk fra det valgte konsistorium til en ekstern bestyrelse. Konsekvensen heraf er at studerende og ansatte på universiteterne mister indflydelse på uddannelsen, mens erhvervslivets kortsigtede pro-fitinteresser bliver styrket.

Et andet angreb på studerendes vilkår kommer fra PET. PET har kontaktet alle landets universiteter og opfordret til at holde ekstra opsyn med musli-mer og andre mistænkelige studerende!

De kommende nedskæringer på de i forvejen udsultede universiteter og den racistiske mistænkeliggørelse af vores medstuderende er helt uacceptabel. Hertil kommer den absurde boligsituation i København, med tårnhøje priser, samt udsigten til langt dyrere offentlig transport og nedskæringer i SU’en.

Men hvor er modstanden

De ovenstående angreb på vores vil-kår som stude-rende burde være oplagte emner at tage op for vores studenterråd, men jeg tror ikke, vi skal have illusioner om at de pludselig vil vågne op og organisere modstanden. De har indtil nu været så godt som tavse.

Vi er derfor tvunget til selv at organisere modstanden mod regeringens angreb. Der har været smågrupper rundt omkring på universiteterne, som har organiseret demonstrationer og politiske møder, men nogle steder er selv det næsten umuligt. På Københavns Universitet Amager kan man ikke låne et lokale, hvis man vil diskutere politik, og der bliver ringet efter politiet hvis man deler løbesedler ud! Man må læse om demokrati i bøger; men tænk hvis de studerende bruger demokratiet i praksis – uha!

Det kan på overfladen se ud som om det er helt umuligt at gøre noget ved alle de tiltag, som rammer vores hverdag som studerende. Men før vi drager den deprimerende konklusion, bør vi se på, hvad det er for en situation vi står i i dag.

De nye studerende som kommer ind på universiteterne i disse år har i langt højere grad end de gamle studerende været i kollektiv kamp mod forringelser på deres skoler. “Nu er det nok”-kampagnen i slutningen af 90’erne og “Råstofinitiativet”, der har kæmpet mod forringelser på uddannelsesområdet, har været med til at vise, at det kan lade sig gøre at bekæmpe forringelserne.

Samtidig har de store kampagner i gymnasierne givet de studerende som deltog den selvtillid, som naturligt kommer, når man har været med til demonstrationer, der har haft stor opbakning.

Noget andet vi må være opmærksomme på er erfaringerne fra antikrigsarbejdet. Erfaringerne fra “RUC mod krig” viste, at selv om antikrigs-gruppen startede med kun to personer, udviklede gruppen sig hurtigt, vi fik gjort modstanden mod krigen synlig og flere hundrede studerende var i aktivitet mod krigen. Denne erfaring er vigtig at huske når vi står over for de kommende kampe.

Et andet produkt fra “RUC mod krig” er, at det er blevet mere accepteret at tale politik på RUC, fordi så mange mennesker tog stilling mod krigen og dermed mod magthavernes dagsorden. På den baggrund er det blevet lettere at lave politik i fremtiden på RUC. Det er ved at gå op for folk at magthaverne ikke altid vil dig det godt.

Se også:
SAA 218: Nyt angreb på SU rammer også studerende med børn
SAA 218: Københavns Universitet: KU’s studiechef i lommen på McDonald’s
SAA 218: Mærsk køber Odense Universitet
SAA 218: SDU: Ny bestyrelse: Farvel demokrati
SAA 218: Privatiseret DTU fyrer tillidsmand
SAA 218: Århus Uni omsætter for milliarder

Flere artikler fra nr. 218

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Universitets-studerende

Se flere artikler af forfatter:
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 2722 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside