Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 218 – September 2003 – side 4

Regeringens hilsen

Fyresedler i stribevis

Peter Iversen

Normalt starter fyrings-sæsonen først senere på året. Men med Fogh-regeringen ved roret er fyringssæsonen udvidet til hele året.

I løbet af efteråret vil yderligere et stort antal arbejdere modtage en fyreseddel. Det går nemlig dårligt for de danske virksomheder. Deres omsætning falder og der er i årets anden kvartal et direkte fald i bruttonationalproduktet.

Byggeriet klager over manglende ordre – ifølge arbejdsgiverforeningen, Dansk Byggeri, er det især erhvervsbyggeriet, der har det hårdt.

“Der er tilbagegang i ny-byggeriet af såvel fabrikker og værksteder som bygninger til administration og handel samt avlsbygninger i landbruget,” siger specialkonsulent i Dansk Byggeri, Finn Bo Frandsen, i en kommentar til den seneste konjunkturoversigt fra Danmarks Statistik.

Når der ikke længere investeres i erhvervsbyggeriet, er det udtryk for, at krisen kradser. Virksomhederne tror ikke på vækst, og lægger deres investeringsplaner tilbage i skrivebordskuffen og tager i stedet fat på at fyre folk.

Så alt tyder på, at danske lønmodtagere går et svært efterår i møde, hvor der må frygtes en væsentlig stigning i ledigheden.

Det var slemt nok i foråret og forsommeren, hvor en række store virksomheder gennemførte massive fyringer af deres ansatte. TDC er kun et eksempel blandt mange. SAS, Royal Copenhagen, Arla Food er også blandt de virksomheder, der opsiger folk i stor stil.

Samfundsøkonomisk betyder det en nedadgående spiral. Når folk bliver ledige har de ikke de samme penge til forbrug. Det betyder mindre handel, som igen betyder mindre produktion. Derfor trækker det nye fyringer med sig.

Også firmaer med store overskud fyrer folk. Mest grotesk er det store danske teleselskab TDC, der efter at være privatiseret ikke længere vægter hensynet til kun-derne eller til de ansatte så højt, for nu er det koldt og kynisk blevet hensynet til aktionærernes udbytte, der betyder alt for det tidligere statsmonopol.

TDC meldte i maj ud, at de skal fyre 1650 af deres ansatte. De 1200 forlader virksomheden i år og denne fyringsrunde, der meget vel kun er begyndelsen, skal være gennemført senest til april næste år.

Men når TDC fyrer skyldes det ikke store underskud, der tvinger virksomheden til at reducere. Tværtimod så tjener TDC styrtende med penge. Og det overgår selv koncerndirektør Henning Dyremoses forventninger. Efter andet kvartal har TDC opjusteret deres forventninger til årets resultat med hele 21 %. Man forventer nu et overskud på 2,3 milliarder kroner for hele 2003.

I august førte utilfredsheden til et par arbejdsnedlæggelser blandt teleteknikere på Fyn og i Jylland, da 300 ansatte nedlagde arbejdet over et par dage.

Nedtur

29. august offentliggjorte Danmarks Statistik tallene for andet kvartal af 2003. Tallene viser en alvorlig nedgang for den danske økonomi.

Bruttonationalproduktet faldt med en halv procent, og i forhold til samme kvartal sidste år er der tale om et fald på 0,8 %. Der er kommet flere arbejdsløse til, fordi der er 9.900 færre beskæftigede på arbejdsmarkedet.

Nedgangen kan også måles på antallet af ydede arbejdstimer, som også faldt med 0,5 procent.

Med regeringens nye forslag til finansloven er der en række alvorlige angreb på de ledige i vente. Regeringen vil spare en lille milliard på dagpengene. Det skal bl.a. ske ved at ændre måden, hvorpå man beregner dagpengene for den enkelte ledige, ved at ændre på reglerne for at kunne få supplerende dagpenge og ved at straffe folk, der går fra kontanthjælp til revalidering.

Især ændringerne vedrørende de supplerende dagpenge vil ramme en stor gruppe af lønmodtagere, der ikke har kunnet få fuldtidsarbejde. For eksempel vil en pædagogmedhjælper på deltid kunne miste retten til at få supplerende dagpenge, hvis der ikke er, hvad der svarer til to hele ledighedsdage om ugen.

Finanslovsforslaget vil også ramme vikarer og løsarbejdere. A-kassernes Samvirke forudser, at en stor del af denne gruppe vil forlade a-kasserne, fordi de vil have svært ved fremover at opfylde kravene for understøttelse.

Billedtekst:
Claus Hjort Frederiksen vil angribe de ledige.

Flere artikler fra nr. 218

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Arbejdsløshed

Se flere artikler af forfatter:
Peter Iversen

Siden er vist 1667 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside