Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 219 – 2. oktober 2003 – side 9

Alex Callinicos: "An Anti-Capitalist Manifesto"

Håndbog for aktivister

Jakob L. Krogh

Alex Callinicos har skrevet et anti-kapitalistisk manifest til de unge aktivister i Seattle, Genua og til de sociale forummer.

Det er et bidrag til en diskussion om de vigtige spørgsmål, enhver bevægelse, der kæmper for en bedre verden må stille sig selv. Hvem kæmper vi imod, hvilken taktik kræves for at vinde, og hvilket alternativet samfund kæmper vi for.

I november 99 samledes 80.000 aktivister i Seattle til modstand mod verdenshandelsorganisationen, WTO. Det lykkedes dem at stoppe mødet. En sejr for verdens fattige over verdens rige. Aktivisternes succes i Seattle satte spørgsmålstegn ved ny-liberalismens vigtigste læresætning: “Der er intet alternativ til markedet“.

Samtidig inspirerede det millioner af mennesker verden over til at protestere mod de multinationale selskabers kontrol over vores dagligdag og over verdens mægtigste politiske organisationer. Den anti-kapitalistiske bevægelse voksede i antal og størrelse. De store protester bragte forskellige grupper sammen i en fælles kamp mod G8, WTO osv., en krig eller noget andet konkret. Ønsket om en bedre verden har siden samlet aktivisterne. Vejen dertil og ønsket on denne verden er blevet diskuteret voldsomt.

I An Anti-Capitalist Manifesto opstilles en række af de krav, som har samlet de fleste af aktivisterne. Retfærdighed, effektivitet, demokrati og bæredygtighed.

En reel retfærdighed er ifølge Alex Callinicos uforeneligt med markedet, fordi markedet forudsætter lighed mellem køber og sælger, hvilket ikke gælder for handelen med arbejdskraft. For selvom arbejderne er frie til at sælge deres arbejdskraft eller lade være, er denne frihed kun formel, ikke reel. Arbejdere kan ikke klare sig uden at sælge deres arbejdskraft. Hun kan ikke opretholde livet uden, fordi hun ikke ejer de redskaber og råstoffer, der er nødvendige for selv at produce. Derfor tvinges hun til at sælge sin arbejdskraft under dens reelle markedsværdi.

Markedet er heller ikke i stand til at sikre bæredygtighed. Kon-kurrencen mellem den enkelte kapitalist presser dem til at gøre alt for at begrænse produktions-omkostningerne. To af Bush’s første handlinger i Det hvide Hus var at træde ud af Kyoto-protokollen og tillade olieboringer i det nordvestlige Stillehav.

Selv om markedet er mere ef-fektivt end tidligere samfund, er der i bogen masser af eksempler på, hvordan manglen på planlægning skaber et enormt spild. Fx citerer Callinicos The European Informaiton Technology Observer: “Mellem 1997 og 2000 steg investeringerne i Telekommunikation med 20% i USA og 50% i Vesteuropa. En stor del af disse investeringer ser ud til at være spildte. En analyse viser, at alene over de seneste fire år har telekommunikationsindustrien tabt omkring 8.000 mia. kr.”

Derfor argumenter Alex Callinicos for at planøkonomi er den økonomiske model, der bedst kan sikre en gennemførelse af den anti-kapitalistiske bevægelses krav.

Det gøres bl.a. ved at tage afstand fra de stalinistiske diktaturers kommando-økonomier, der først og fremmest var indrettet på at sikre USSR’s våben-produktion og ikke menneskers behov.

I slutningen af bogen opstiller Callinicos et forslag til et alter-nativt program for øjeblikkelige reformer, der bl.a siger: slet 3. verdens-landenes gæld, indfør en skat på valutaspekulation (den såkaldte Tobin-skat), fastsæt en universel minimumsindkomst, nedsæt arbejdsugen, forsvar den offentlige service, fjern flygtninge-indvandrerkontrollen, opløs militærindustrien og stop forureningen.

Efter at have læst bogen virker de vidtrækkende krav både velbegrundede og gennemførlige.

An Anti-Capitalist Manifesto
Alex Callinicos
180 sider 185 kr.
Køb den på: www.modstand.org

Flere artikler fra nr. 219

Flere numre fra 2003

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 2220 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside