Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 220 – 23. oktober 2003 – side 6

Kommentar

Invitation til fælles venstrefløj

Jakob Nerup

I foråret demonstrerede vi mod krigen, i sommer for bevarelsen af Christiania og nu i efteråret mod regeringen Fogh’s nedskæringer. I foråret var vi fælles om protesterne mod de danske multinationales fortjenester på krigen, i sommer var vi enige om at modsvare regeringens normalisering med et ja til forskellighed og i disse uger er vi sammen om at forsvare velfærden mod angrebene fra Dansk industri. Nu er vi sammen om mobiliseringen til Danmarks sociale Forum og ESF i Paris. Vi er fælles om aktivisme, vi deler kritik af det kapitalistiske system og vi står sammen om at kæmpe for velfærden.

Hvem er ”vi”?

Tusinder af aktivister kan identificere sig med ”vi”. Det kan ingen på venstrefløjen tage patent på. De fleste aktivister vil gerne identificere sig med venstrefløjen (den anti-stalinistiske del), men ikke noget bestemt parti. En mindre del er medlemmer af SF og Enhedslisten. Blandt de unge er der medlemmer af SFU, SUF og ISU. Men ”vi” som noget håndgribeligt fælles for venstrefløjen er der ikke noget af. Desværre.
Efter to år med regeringen Fogh står det bøjet i neon, at der er brug for et alternativ. Ikke bare i form af nye ansigter og bogstavkombinationer, men et rigtigt alternativ: til imperialisme og krig, til nedskæringer og sort skole, til de multinatio-nales magt og penge til de rige. ”Vi”, de tusinder af aktivister, organiserede som uorganiserede, kan være dette alternativ. ”Vi” kan samles om ”Vælt Fogh”, ”Anti-kapitalisme” og ”Forsvar velfærden” med afsæt i aktivisme, opbygningen af bevægelser og faglige aktiviteter. Det kalder vi anti-kapitalisme og det vi har sammen kalder vi anti-kapitalistisk venstrefløj.
En start på at opbygge et sådant alternativ til Fogh er fælles diskussioner som er åbne for alle aktivister i bevægelsen. Og initiativet til dette må komme fra venstrefløjen selv. Her må SFU, SUF og ISU være omdrejningspunktet.

Invitation til SUF og SFU

I forårets anti-krigsbevægelse var vi sammen rygraden i de stærkeste aktivistiske tiltag omkring demonstrationerne, mobiliseringerne og lokale grupper. Unge mod Irak krig var efter vores opfattelse et rigtig godt samarbejde, ikke blot mellem organisationer, men i høj grad mellem aktivister og lokalgrupper. De aktiviteter byggede vi sammen op fra neden. Det vil vi gerne videreudvikle mere generelt.
Ikke sådan at forstå at vi alle sammen er blevet revolutionære eller tilhængere af reformvejen. Men forstået sådan at vi ikke blot er fælles om kritikken af regeringen og den globale udvikling. Vi deler også en fælles kritik af kapitalismen som system og ønsket om et andet samfund organiseret fra neden.
Helt konkret vil vi foreslå: at vi laver fælles debatter i tale og på skrift; at vi finder et fælles anti-kapitalistisk og internationalistisk fodslag til afstemningen om den kommende EU-traktat; at vi laver en fælles platform ”Vælt Fogh”.
Lad os diskutere, kæmpe og synliggøre at der er et levedygtigt anti-kapitalistisk alternativ for alle de aktivister der vil en anden verden.

Vi ønsker at åbne diskussionen og vil derfor gerne lægge spalter til den i Socialistisk Arbej-deravis. Vi har inviteret ledende medlemmer af venstrefløjen til at skrive deres bud her i kommentaren. Vi inviterer også læserne af Socialistisk Arbejderavis til at tage del i debatten – skriv til avisen

Flere artikler fra nr. 220

Flere numre fra 2003

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2029 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside