Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 22 – September 1986 – side 2

Arbejdstidsnedsættelse

Aftalt knokleri og fleksibilitet

Freddie Nielsen

Den 1. december bliver arbejdstiden nedsat til 39 timer ugentligt i den private sektor, og den 1. januar får de offentligt ansatte den samme gave.

Arbejdstidsnedsættelsen er en del af det indgreb, regeringen foretog i OK-85. Men set i forhold til arbejdspladsernes krav, siden midten af 70erne, om 35-timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation, så er det nærmest lidt ydmygende at tage imod.

Arbejdsgiverne er såmænd da også villige til snarest at give yderligere arbejdstidsnedsættelse – vel at mærke på deres vilkår. De vilkår, de stiller op, kalder de for “større fleksibilitet” og tilpasning af arbejdstiden til virksomhedernes tarv. Det betyder oversat til almindeligt dansk – endnu mere knokleri.

Mange steder vil det betyde udvidet skiftehold og weekend arbejde, og flere deltidsansatte i perioder med spidsbelastning. Andre steder, som for eksempel i byggesektoren, skal arbejdstiden gøres mere sæsonbestemt, med lang arbejdstid i sommerhalvåret og tilsvarende kortere arbejdstid i vinterhalvåret.

CO-Metal som murbrækker

Hidtil har flertallet af fagforeninger og forbund afvist at diskutere arbejdstidsnedsættelse på arbejdsgivernes vilkår. Men i foråret indgik CO-Metal en aftale om fordelingen af den ene times nedsættelse, eller måske rettere en “ikke-aftale”.

Aftalen går nemlig ud på, at der ikke skal være nogle centrale regler. Det er helt op til de enkelte virksomheder at forhandle sig frem til, om arbejdstiden nedsættes med 12 minutter om dagen, en time én dag om ugen, eller om nedsættelsen opspares til hele feriedage eller uger. Bare det bliver under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Inden for byggefagene har forbundene endnu ikke givet sig, men arbejdsgiverne har svaret igen ved at sige, at hvis nedsættelsen bliver fordelt over ugens fem dage, så vil de sætte hårdt ind over for alle kotymemæssige pauser – det vil sige de kaffepauser, arbejdsgiverne betaler for på de fleste byggepladser, men som ikke er indeholdt i overenskomsterne.

Bedre ser det ikke ud inden for det offentlige område. Regeringen lagde op til, at kommuner og amter højst skulle give 2/3 personalekompensation for arbejdstidsnedsættelsen. De fleste budgetforslag tyder på, at amterne og kommunerne i hvert fald ikke går højere, og på nogle områder giver de så at sige ingenting. I København for eksempel skal det administrative personale udføre det samme arbejde med kun 10% kompensation.

Endnu værre ser det ud inden for staten, hvor det er umuligt at finde en post i den nye finanslov, der hedder kompensation for arbejdstidsnedsættelse.

Op til OK-87 vil kravet om 35-timers arbejdsuge stadig være centralt for de fleste arbejdspladser.

På en tillidsmandskonference i Århus i april i år blev det vedtaget at gøre den uge, hvori 1. december falder, til en landsomfattende aktionsuge for 35-timers arbejdsuge.

Selvreduktion

Men indtil videre er der ikke sket stort i sagen, og vedtagelsen kan da også kun betegnes som endnu en papirvedtagelse, hvis ikke en lang række arbejdspladser laver selvstændige forberedelser.

Det skal ske både ved på faglige møder at nedsætte grupper, der forbereder aktionerne, og ved at arbejdspladserne tager kontakt til hinanden, for på den måde at få selvreduktionen til at brede sig forud for OK-87.

Flere artikler fra nr. 22

Flere numre fra 1986

Se flere artikler af forfatter:
Freddie Nielsen

Siden er vist 1606 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside