Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 22 – September 1986 – side 3

Sydafrika

Dispensationer på løst grundlag

De sidste rapporter fra Sydafrika viser, at det ikke er lykkedes Botha at kue oppositionen til Apartheid-styret.

Selv om mange ledende fagforeningsfolk stadig sidder i fængsel, fungerer fagforeningerne. Et nyt lag af tillidsfolk har overtaget det daglige organiseringsarbejde.

Aktioner for økonomiske krav er blevet besværliggjort. Metalarbejderne fortsætter dog stadig det overarbejdsstop, som begyndte i april, og Minearbejderforbundet rekrutterer stadig nye medlemmer.

Handelsboykot

Sommerens debat kunne måske få nogen til at tro, at vi har gjort alt der var muligt for at støtte kampen mod Apartheid. En ny lov om en handelsboykot fra 15. december fik bred opbakning i Folketinget, også fra de borgerlige.

Mange håber, at sanktioner vil tvinge Botha til at optage forhandlinger om reformer i Sydafrika. Men styret har, med indførelsen af undtagelsestilstanden, gjort det klart, at der ikke er plads til flere reformer. De første spæde forsøg på reform har skabt en modstand, som må smadres, hvis de hvide skal overleve.

De hvide vil ikke opgive deres enorme privilegier, medmindre de tvinges til det. De er parate til at stå isolerede i årtier for at bevare deres magt og til at massakrere tusinder af sorte, som det er sket i Angola, Mozambique og Rhodesia.

Sanktioner kan svække den sydafrikanske stat, og gøre det mere kostbart og besværligt at få undertrykkelsesapparatet til at fungere. Men endnu vigtigere er det, at modstandsbevægelsen kan se at de ikke er isolerede. Derfor er det farligt at tro, at folketingets lovgivning vil give den nødvendige solidaritet.

Loven forbyder al ind- og udførelse af varer og tjenesteydelser fra Sydafrika og Namibia. Der er en overgangsperiode indtil 15. december, hvor al eksisterende handel skal afvikles.

Men i et notat fra Industriministeriet til Folketingets Udenrigsudvalg forklares der, at dispensationer kan gives, “hvor der er tale om produkter, der er nødvendige for videreførelse af væsentlige danske industriinteresser, og erstatning efter de foreliggende oplysninger ikke er mulig.”

Socialistisk Arbejder Avis spurgte en embedsmand fra Industriministeriet om “efter de foreliggende oplysninger” betød, at Industriministeriet foranstaltede egentlige undersøgelser af erstatningsmulighederne. Vi fik følgende svar:

- Det vil jeg ikke sige, men nu skal man jo forstå det her rigtigt, for det er jo et forbehold ligesom alle andre forbehold, som vi tager i alle sager, og som alle andre tager.

Det kom frem i den videre samtale, at Industriministeriet indstillede til dispensation på basis af, om de fandt ansøgningen rimelig, og om det var væsentlige danske interesser, der stod på spil.

På spørgsmålet om charterrejser var omfattet af loven, fik vi svaret, at – det var er fortolkningsspørgsmål, og det måtte være domstolens opgave at afgøre.

Som altid har vi en lovgivning, som kan fortolkes af jurister, og hvor dispensationer kan uddeles af embedsmænd, når væsentlige kapitalistiske interesser trues. Danske firmaer i Sydafrika er ikke berørt af lovgivningen, så længe de ikke sender varerne hjem.

“Væsentlige interesser”

Apartheid-systemet er skabt af kapitalisme i Sydafrika og et angreb på Apartheid vil true væsentlige kapitalistiske interesser, også de danske.

Hvis Apartheid-styret skal styrtes, er det langt fra nok at sætte liden til den borgerlige lovgivning. Et vigtigt skridt vil være, at SD, SF og VS ikke læner sig tilfredse tilbage, men organiserer en kampagne mod alle, der tjener på Apartheid. Det er kun demonstrationer og blokader, som kan sikre, at sanktionernes omfang ikke bestemmes af embedsmænd og domstole.

Billedtekst:
Militæret har svækket modstanden, men der kæmpes stadigvæk.

Flere artikler fra nr. 22

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
Sydafrika

Siden er vist 1838 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside