Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 221 – 12. november 2003 – side 2

Regeringen forærer milliarder til Mærsk

Jakob Nerup

SAA artikel 22103

 

Erhvervsliv og Magt: En million kroner hver eneste time de næste 39 år. Det kan Mærsk Mc-Kinney Møller sætte ind på bankbogen, uden at løfte en finger. Og det er dine penge. Det er resultatet af den aftale, som regeringen har indgået med A. P. Møller om udvindingen af olie og gas fra den danske undergrund, og det vil forøge Mærsks formue med mindst 150 milliarder kroner.
Totalt brandudsalg af offentlige værdier, som rettelig burde tilhøre os alle. Danmark kunne være selvforsynende med energi, og det ville være meget billigere, idet du kun-ne få din varme til halv pris.

Skat til grin

Set i det lys er det grotesk at regeringen har foræret DUC (bestående af A.P. Møller,
Shell og ChevronTexa-co) eneretten frem til 2042. Endda med statsgaranti for at der ikke bliver nye skatter og afgifter. Selv den lille forhøjelse af skatten på to milliarder kroner årligt er småpenge, når man tænker på at nettogevinsten fortsat vil ligge på omkring 50%.

Solgte olieguldet for én krone

Siden 1962, da A.P. Møller fik foræret eneretten til den danske undergrund for 1(én) krone, er milliarder fosset ind på bankbøgerne hos Mærsk og de multinationale oliegiganter Shell og ChevronTexaco.
Enkelte forsøg på at skaffe staten en større andel af profitten, er strandet på A.P. Møllers trusler. Denne gang har regeringen med Bendt Bendtsen i spidsen næppe oplevet A.P. Møller som modstanderen, men snarere bekymret sig om, hvor meget de kunne slippe afsted med at forære dem.
Og det lykkedes regeringen at få opbakning fra et stort flertal i Folketinget, også Socialdemokratiet.

Hvorfor?

Man kan spørge sig selv hvorfor?
Har nogen så stor magt, at de selv dikterer vilkårene for regeringens beslutninger?
Det ligner jo alle de historier vi hører om USA, hvor præsident Bush og hans ministre alle er forlovet med olieindustrien.

Magt-uredelighed

Måske findes svaret i Magtudredningen.
Folketinget afsatte i 1997 50 millioner kroner til et femårigt forskningsprojekt om magt og demokrati. Det er lige afsluttet og i alt er der kommer 50 bøger og 30 mindre skrifter. Trods de mange penge og bøger er der intet kommet for dagen.
Tværtimod konstaterer den store undersøgelse at erhvervslivet ingen magt har, at der ikke findes nogen sammenhængende magtelite i Danmark og demokratiet er sundt. Besynderligt, når man tænker på A.P. Møller & Co. Men måske har det aldrig været meningen at magten skulle udredes.
En forklaring på de manglende resultater kan jo findes i selve undersøgelsens metode. For at finde ud af, om der er en magtelite i Danmark, har en professor sat sig ned og læst i Kraks blå bog. Og her findes ingen beviser. Men hvorfor ser de ikke efter hvor eliten bor, hvilke klubber og netværk de er en del af eller hvilke forretningsmæssige sammenhænge der findes. Ja faktisk har Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin en fast ugentlig spalte om lederes netværk. Her kan man læse om, hvordan direktører mødes med ministre og departementschefer.
En anden forklaring lyder at erhvervslivet ikke i nævneværdig grad påvirker de politiske beslutninger. Der findes kun få lobbyister og det hele går gennem organisationerne. Men de glemte at undersøge den simple sammenhæng mellem de krav som erhvervslivet stiller og de love som bliver vedtaget. F.eks. bliver dansk uddannelsespolitik i dag formuleret i Dansk Industri, hvorefter regeringen laver lovene. Og Dansk Industri, som er de store danske firmaers organisation, er den suverænt mest vigtige samtalepartner for Folketingsmedlemmerne.
Måske skulle vi få magtud-redningens ledelse anklaget for videnskabelig uredelighed. Det fortjener de.
En meget bedre forklaring på magten kan man læse i det årlige guldnummer af Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin.
Her kan vi se den økonomiske styrke de store i dansk erhvervsliv besidder. Og sammenligner vi det med statens økonomiske formåen bliver styrkeforholdet synligt.

Billede: Tal fra år 2002 Kilde: Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin, 2003

Flere artikler fra nr. 221

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
A.P. Møller / Mærsk

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2878 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside