Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 222 – 3. december 2003 – side 3

Foghs skæve Danmark

Fattigdom ... Grådighed

Peter Iversen

30.000 danskere lever under EU’s officielle fattigdomsgrænse. 200.000 børn lever i fattigdom.

I november måned udkom der et par rapporter, der viser, at det står skidt til for de fattigste danskere, og at det bliver værre og værre.

Rådet for Socialt Udsatte, der i øvrigt selv blev nedsat af den borgerlige regering, kom med en stor rapport, der viser at regeringens politik gennem økonomiske nedskæringer er med til at skabe fattigdom hos grupper, hvor “... der overhovedet ikke (er) midler til at afholde følgende typer udgifter: tobak, fornøjelser, fritidsinteresser, udgift til ferie, reparationer eller anskaffelser af varige forbrugsgoder eller udgifter til indbo-, ulykkes- eller ansvarsforsikring, TV-licens eller telefon.”

Rapporten opgør, at der er mindst 30.000, der må leve under EU’s officielle fattigdomsgrænse. Det er især blandt unge under 25 år, at man finder denne fattigdom – blandt kontanthjælpsmod-tagere, som har fået hjælp i mere end 6 måneder. Disse unge “... får således en ydelse, som kun giver mulighed for at købe, hvad der svarer til 47 pct. af, hvad det koster at opretholde et basisniveau; eller med andre ord, der mangler over halvdelen af penge, der skal til for bare at leve på et basisniveau. Målt i forhold til discountbudgettet, som er større end basisleveniveau udgør kontanthjælpen relativt set en endnu mindre del, nemlig kun 28 pct.”

Rådet opgør, at regeringen selv indenfor det seneste år har gennemført besparelser på 720 millioner på kontant-hjælpsområdet, dvs. overfor de fattigste grupper.

Rådets rapport Sociale ydelser set i et fattigdomsperspektiv kan i sin helhed læses på rådets hjemmeside www.udsatte.dk

Næsten samtidigt udkom Red Barnet med en rapport, der viser at 17,3 pct. af børnene i Danmark lever i fattigdom. Red Barnet’s rapport bruger de samme definitioner af fattigdom som lignede fattigdomsundersøgelser i f.eks. Sverige og England. Rapporten viser, at børn med udenlandsk baggrund er hårdest ramt af fattigdom. Indvandrerbørns risiko for et liv i fattigdom var 3 gange så høj som for etnisk danske børn i 1984 – i 2001 var indvandrerbørnenes risiko vokset til at være 5 gange så høj.

Rapporten, der hedder Børnefattigdom i danske kommuner 1984 – 2001 er gennemført af Socialforskningsinstituttet for Red Barnet. Rapporten kan læses på www.redbarnet.dk

Og Kirkens Korshær oplyser at siden sidste år, er der kommet 20 pct. flere brugere i deres varmestuer. Kampagneleder Torben Larsen fra Kirkens Korshær siger:

“Der er ingen tvivl om, at vilkårene er blevet hårdere for de svageste i samfundet. Ikke alene plages de af deres eget misbrug og psykiske afvigelser, de plages også af skrappere regler og manglende forståelse fra systemets side.”

...Grådighed

Statsminister Anders Fogh og hans skatteminister Svend Erik Hovmand er blevet godt og grundigt fedtet ind i en sag om telegiganten TDC’s flere milliard store skattefradrag på fiktive dispositioner.

Med den tidligere borgerlige finansminister Henning Dyremose i spidsen som direktør har TDC været dygtig til at udnytte forskellige huller i skattelovgivningen.

En fidus har været at sælge for milliarder af teleudstyr til et amerikansk skattetænker projekt for så igen gennem et selskab på skatteparadiset Cayman Island at lease udstyret tilbage og samtidig score en stor skattefordel.

En endnu større skattemæssig fidus har TDC opnået gennem at omdanne et tysk datterselskab Talkline, og derved score et skattemæssigt fradrag på mindst 6-7 milliarder kr. på såkaldt goodwill, hvad der giver en skattemæssig besparelse på ca. 2 milliarder.

Det svarer til, at man kunne ansætte ca. 8000 flere hjemmehjælpere, eller det kunne finansiere næsten 22.500 vuggestuepladser.

I stedet er pengene gået ned i lommerne på TDC og dets ejere. Hovedaktionær er i dag det amerikanske SBC Communication, der ejer 41,6 pct. af aktierne.

Den daværende socialdemokratiske skatteminister forsøgte i 2001 at lukke skattehullet, men så kom valget og Fogh blev statsminister – og hullet blev ved at stå åbent.

Først efter at TDC’s skattefidus blev trukket frem i pressen i november, er sagen blevet en politisk varm kartoffel. Og for statsminister Anders Fogh er sagen ikke blevet mindre alvorlig, idet han i Folketinget havde viderebragt direkte fejlagtige oplysninger fra skatteministeriet om sagen. Men det er jo ikke første gang statsministeren fører os bag lyset.

Udenrigsministeren har i øvrigt netop udnævnt Henning Dyremose til ny formand for Danmarks Eksportråds bestyrelse...

Flere artikler fra nr. 222

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Fattigdom

Se flere artikler af forfatter:
Peter Iversen

Siden er vist 1689 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside