Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 222 – 3. december 2003 – side 11

Røde Wilfred

Skolepraktik forringes – resultat: Timeløn på 13,78 kroner

Jonas Bakkendrup Larsen

Vi har i Dansk El Forbund Ungdom, længe fulgt regeringens besparelser på uddannelsesområdet og vi har gang på gang måttet sande at vores grusomste forudanelser gik i opfyldelse. Lige siden VK-regeringen kom til magten, har det derfor også ligget i kortene at skolepraktikordningen stod for skud.

Ordningen er målrettet de unge, som ikke fra starten af deres læretid kan finde en praktikplads. Skolepraktikken (SKP) er bygget på en ordning, hvor det er arbejdsgiverne som financierer pengene til en pulje, der skal bruges på at give lærlingen en reel praktikplads på skolen. Blandt elektrikerne på SKP får stort set alle en reel praktikplads på et tidspunkt.

Under finansloven i år tænkte regeringen, at det var blevet tid til at bejle lidt for arbejdsgiverne, og dette udmøntede sig i et nyt forslag. Ved denne aftale får arbejdsgiverne deres penge tilbage og regeringen får al den prestige fra erhvervslivet, som de higer efter. Nu skulle man så tro at alle var glade. Men er der noget regeringen er god til, er det at lukke øjnene for at Danmark består af en stor del unge. Det er disse unge mennesker som bliver tabere i regeringens bejleri-plan. Det handler om unge mennesker som ikke længere vil være sikre på at kunne færdiggøre deres drømmeuddannelse, og som i sidste ende kun vil kunne få den uddannelse, som regeringen mener, er vigtigst lige nu.

Intet fagforbund kunne imidlertid leve med at skolepraktikken ville blive helt afskaffet, så det endte da også med at LO skred ind og lavede et kompromis med regering og arbejdsgivere. Et kompromis som sikrede at skolepraktikordningen kunne bevares, men som nok ikke endte meget bedre, end det oprindelige forslag. Kompromisset blev indgået med enorme forringelser, bl.a. skulle der være kvoter så kun et fastsat antal kunne benytte ordningen. Derudover ville alle lærlinge ryge på SU-lignende løn. Det betyder at en lærling på SKP vil få, op til 11.500 kr. mindre i løn om måneden, For elektrikerne vil det meget sandsynligt betyde, at mange simpelthen vil vælge vores uddannelse fra, hvis ikke de finder en praktikplads med det samme, for hvor mange kan leve med en timeløn på 13,78 kroner? Hvert år forsvinder der ca. 100 elektrikerlærerpladser. Hvis denne “afvikling” fortsætter, vil det betyde at der i år 2011 ikke vil være flere pladser og dermed ikke længere mulighed for at uddanne sig til vores fag. Dette gør det meget svært at forstå motiverne for regeringens løsningsforslag.

Mit forslag er, at man i stedet straffer de virksomheder, som af den ene eller den anden grund ikke vil have lærlinge og belønne dem som gerne vil! På den måde vil vi få mange flere i lære, og samtidigt få dækket det enorme hul som der efterhånden er skabt i uddannelsen. Dermed kan man sådan set også spare nogle penge på skolepraktikken. Dog forudsætter løsningen at arbejdsgiverne begynder at tage deres del af ansvaret, og at regeringen holder sig væk fra erhvervslivets aftaler.

Vi har i Dansk El Forbund Ungdom adskillige gange gjort opmærksom på vores meninger om sagen. Vi har f.eks. på vores årsmøde i september, tildelt Anders Fogh “Skammens pris” for de voldsomme og ligegyldige nedskæringer på SKP, som han har stået i spidsen for. Vi har da også ved flere lejligheder været ude med de røde faner foran Christiansborg, for at vise vores utilfredshed, og ikke mindst for at forsøge at råbe de stærkt tungnemme højrefløjs politikere op.

Den 11. december skal vi på gaden igen, sammen med mange andre ungdomsorganisationer for at vise vores protest. Demonstrationerne vil foregå i København, Århus og i Odense, og jeg håber at mange vil møde op og give deres stemme med, for at give disse skødesløse politikere lidt at tænke på. Måske ses vi?

Jonas Bakkendrup Larsen er fmd. for Dansk Elforbund Ungdom

Flere artikler i serien Røde Wilfred

Flere artikler fra nr. 222

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010

Se flere artikler af forfatter:
Jonas Bakkendrup Larsen

Siden er vist 3517 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside