Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 223 – 14. januar 2004 – side 5

Europas fagforeninger demonstrerer 2.-3. april

Jakob Nerup

Lederen af den Europæiske Faglige Sammenslutning (Europas LO) John Monks, siger at “det sociale Europa og velfærden er truet af regeringernes privatiseringer, ensidige demontering af velfærden og indførelsen af den amerikanske aktieejer-doktrin. Derfor har vi besluttet at indkalde til massedemonstrationer i Europas hovedstæder og storbyer. De vil lave konferencer og mediekampagner for at sætte lønmodtagernes sociale dagsorden over for EU’s ledere. De ønsker millioner involveret”.

John Monks sætter følgende paroler frem:

“Vi må stille os op og blive talt i vores støtte til:

  • Mere solidaritet og retfærdighed
  • Mere social sammenhæng, lighed og tolerance
  • En stærk Europæisk social model
  • En socialt orienteret forfatning

Vores Europa er et socialt Europa – et socialt Europa er vores Europa.”

Vil fagbevægelsen i Danmark deltage?

Det er et initiativ som fortjener al mulig støtte. Fra denne avis skal der lyde en opfordring til den danske fagbevægelse, venstrefløj og anti-kapitalistiske bevægelse om at tage opfordringen alvorligt.

Selvfølgelig gider vi ikke lave en “for EU-demonstration”. Men vi skal vise vilje til at lave en social demonstration, som kan samle bag sociale krav og protestere mod nyli-beralismen og den demokratiske skævvridning til de multinationales fordel.

Vi opfordrer til at der laves demonstration d. 2. april gerne kombineret med frække aktioner. Vi opfordrer til at spørgsmålet rejses i fagligt ansvar og på tillidsmandskonferencen i Århus d. 18. januar.

Uanset om parolerne kan skærpes, så er det et kæmpe skridt frem at samle fra neden mod EU’s politik. Nøjes vi med at afvise ETUC i “nej til EU” hellige navn, så misser vi en mulighed for at skabe en social modpol til de multinationales Europa.

Billedtekst:
Faglige unge demonstrerer for bedre løn.

Se også:
SAA 223: EU-traktatsammenbrud: Magtens skisma

Flere artikler fra nr. 223

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
EU/EF

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1506 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside