Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 224 – 4. februar 2004 – side 6

F!#%?%* Råddent overenskomstforlig – Vi stemmer nej

Jakob Nerup + Peter Iversen

SAA artikel 22416

 

Søndag d. 1. februar blev det første forlig i årets overenskomstforhandlinger indgået på det store toneangivende industriområde. Dansk Industri, som repræsenterer de store danske multinationale, fik deres ønsker opfyldt om mere fleksibilitet og begrænsning af strejkeretten på arbejdspladserne. Samtidig sikrer de sig en lønudvikling som er under 3 %, mens deres egne profitter i de sidste par år har ligget på 3 gange så meget.

For de 220.000 ansatte i Industrien er aftalen en spand koldt vand i hovedet.

Mindstelønnen på 88,40 kr. hæves kun med 2,25 kr. på år. Det er latterligt lavt, når man tænker på at inflation, takststigninger på busser og daginstitutioner. Ej heller lærlingene fik mere end et par kroner.

Skifteholdsarbejdere er igen blevet snydt. Der har været rejst massive krav om arbejdstidsnedsættelse for aften- og natarbejde til 30 timer. Men det er ikke blevet tilgodeset. De bliver spist af med en forhøjelse af genetillægget på 3 %.

Den lokale strejkeret begrænses, fordi aftalen skal ”forhindre uro lokalt”. Direktører fra Dansk Industri og højtlønnede pampere fra Dansk Metal skal stoppe lokale konflikter. Samtidig gør overens-komstforliget det dyrere for folkene på en arbejdsplads at strejke for en højere løn i forbindelse med de årlige lønforhand-linger. Ud over at kunne få bod i arbejds-retten risikerer de ansatte efter en lokal konflikt at skulle arbejde over uden overtidsbetaling for at indhente produktionstabet.

Arbejdsgiverne har fået endnu bedre mulighed for at få fleksibilitet. Der åbnes op for, at overenskomsten kan afviges på en række områder ved lokal aftale mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden. Det betyder, at på virksomheder, hvor den faglige styrke blandt de ansatte er svag, kan arbejdsgiveren f.eks. gennem trusler om afskedigelser, få gennemført forringelser af den bestående overenskomst. Overenskomstens sikkerhedsnet bliver storhullet.

Forliget skyder på det nærmeste også bestræbelserne ned for at få en central barselsfond for hele arbejdsmarkedet. En central barselsfond ville ellers betyde et stort skridt fremad for at give kvinderne større ligestilling på arbejdsmarkedet. Af industriens forlig fremgår det, at overenskomstens bestemmelser vedrørende barsel kan suspenderes af arbejdsgiverne, hvis politikerne indfører en central barselsfond.

Industriens overenskomst er så betydningsfuld, at den vil påvirke alle de andre overenskomster, der forhandles i denne omgang. Det bliver sandsynligvis i slutningen af marts eller begyndelsen af april, at fagforeningernes medlemmer skal stemme om aftalen.

Aftalen rammer hele arbejdsmarkedet. Det er derfor nu, at der skal rejses en massiv nej-kampagne, så det rådne forlig kan stemmes ned.


Vi stemmer nej

Tillidsfolk fra en lang række arbejdspladser har klart sagt fra over for aftalen.

”Jeg håber på et massivt rungende nej til overenskomsten!!!!!!!”
Søren Kragelund på SID's hjemmeside


Formanden for SiD NørreSundby, Søren Elsberg, var den eneste af de tilstedeværende i SiD industrigruppes bestyrelse, som stemte nej til det resultat forhandlerne kom hjem med i weekenden.
”Mindstelønnen betyder ingenting på industriområdet, fordi vi har minimalløn. Men den lave mindsteløn kommer til at lægge linien på normallønsområdet, det skader de lavest lønnede, fordi de andre overenskomster ikke plejer at gå ud over industriens resultat.”
Sakset fra Fagligt Ansvars hjemmeside)

Jan Ahrendt fællestillidsmand på Danfoss Viby støtter op omkring kritikken. Alle tre tillidsrepræsentanter fra KAD, Dansk Metal og SiD på Danfoss Viby anbefaler at stemme nej.
”Det her resultat er for dårligt. Dansk Industri vil meget gerne kunne gå uden om tillidsmanden i forbindelse med fastlæggelse af arbejdstider”.
(Sakset fra Dagbladet Arbejderen)

John Ørbech Pedersen, tillidsmand på Kornäs Packaging:
”Vi havde stillet et krav om en solidarisk overenskomst. Den klasseforskel der bliver større og større i Danmark, skulle vi have udjævnet. Vi skulle have hjulpet kassedamen, tjeneren og alle de andre der arbejder til de lave lønninger”.
(Sakset fra Dagbladet Arbejderen)

Billede:
Storkonflikten i 1998 lammede Danmark i 10 dage – "Vi stemmer NEJ til overenskomsten" siger en lang række faglige ledere, så en konflikt i 2004 er ikke usandsynlig.

Flere artikler fra nr. 224

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
Overenskomst 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup
Peter Iversen

Siden er vist 2588 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside