Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 224 – 4. februar 2004 – side 7

Fagligt opbrud: Medlemmerne protesterer og toppen skælver

Jakob Nerup

De sidste to uger af januar blev et vendepunkt. For første gang i 10 år er det medlemmerne som sætter toppen i fagbevægelsen under pres – og vinder.

Nærmest som en simultan proces kom ledelserne i BUPL, HK og FOA under pres. Fordi de som så mange gange tidligere tog beslutninger som er ude af trit med medlemmernes holdninger og virkelighed.

I BUPL blev uduelige ledere forgyldt med millioner og nye stillinger, alt i mens ledelsen forsøgte at feje det under gulvtæppet. Nu er forretningsudvalget trådt tilbage og en ekstraordinær kongres indkaldt, fordi medlemmernes højlydte, vrede massive protest blev hørt af de lokale afdelinger.
I HK traf et flertal af hovedbestyrelsen beslutning om at fratage arbejdsløse medlemmer deres ret til at stemme om overenskomsterne. Aldrig før har vreden og proteststormen været så stor fra medlemmerne. Og kun 14 dage efter måtte HK’s hovedbestyrelse omgøre sin beslutning.

I FOA har formanden, bakket op af hovedbestyrelsen besluttet at indgå overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening og samtidig opgive strejkeretten. Det har fået stærke reaktioner frem i hele den øvrige fagbevægelse. Om FOAs top kommer under kærlig behandling må de kommende uger viser.

Fortsæt bølgen mod toppen
Aftalen om en ny overenskomst mellem Dansk Industri og CO-Industri svækker strejkeretten og svigter skifteholdsarbejderne. De lokale lønforhandlinger bliver undergravet af denne aftale, fordi direktøren kan forlange mistet produktion, som følge af strejke, indhentet gennem overarbejde uden ekstrabetaling. Den aftale vil og skal mødes med en massiv modstand fra ikke blot industrien arbejdere, men alle aktive. En ”Stem-nej” kampagne må omgående sættes på skinner og det er nu at netværket Fagligt Ansvar må vise om det kan bringe medlemmernes i bevægelse og komme i offensiven.

De grafiske arbejderes omgangsskrue for 30 timer til skifteholdsarbejdere viser at utilfredsheden kan omsættes til aktivitet. Buschaførene strejker for bedre arbejdsforhold, Pædagoger strejker mod nedskæringer i Århus, underviserene Ålborg Universitet aktionerer mod fyringer, postarbejdere i Odense protesterer for bedre arbejdsforhold. På landets industriarbejdspladser er man pressede af arbejdsgivernes konstante snak om produktivitetsforøgelse og truslerne om arbejdsløshed. Men på samme tid har arbejdsgivernes profitter aldrig været større. Og lægger vi til at solidariteten og ønsket om at bevare velfærden er usvækket., så har vi en cocktail som kan eksplodere.

Dem der vover vinder
Budskabet fra de menige medlemmer i fagbevægelsen er enkelt. Vi vil have mere strejkeret, ikke mindre. Vi vil have solidaritet, også med de arbejdsløse. Vi vil have anstændige lønninger, ikke pampere. Vi vil have at fagbevægelsen går i offensiven for løn, arbejdsforhold og velfærd, ikke i defensiven.

Dette budskab når ikke toppen med mindre det siges højt og følges op af aktiviteter. At skrive læserbreve hjælper til med at sprede argumenterne, men det afgørende er komme i omdrejninger sammen med andre i din lokale klub, i din fagforening, i dit forbund. Stil krav til formand og bestyrelse om en skærpet kurs og aktivitet – ellers må I vælte dem og selv tage over.

--

Interview:
FOA sælger ud af strejkeretten

Forbundet af offentlig ansatte har indgået en aftale med Kristelig Arbejdsgiverforening, som indebærer at der ingen strejkeret er i forbindelse med fornyelse. Selv om overenskomsten kun omfatter 200 personer, så er det et principielt brud med boykotten af de kristelige. Men det helt afgørende er udsalget af strejkeretten, som er det stærkeste våben fagbevægelsen har.

Beslutningen i hovedbestyrelsen har skabt stærke reaktioner i fagbevægelsen og i FOA's egne rækker. Socialistisk Arbejderavis har snakket med nogle af dem:
Hans Erik Rasmussen, FOA-medlem og tillidsrepræsentant for buschaufførerne i Arriva.

”Strejkeretten er noget helt centralt for os. Det principielle i at bevare strejkeretten er fundamentalt for fagbevægelsen, fordi det er vores våben overfor arbejdsgiverne. Og det at få organiseret det kristelige område er en dyr pris at betale, men selvfølgelig er det godt, hvis vi kan underminere den kristelige fagbevægelse.”


Interview:
HK fratager de arbejdsløse stemmeretten
HK’s hovedbestyrelse besluttede i januar at fratage de arbejdsløse stemmeretten til overenskomsterne. Efter et massivt pres fra medlemmerne omgjorde hovedbestyrelsen sin beslutning. Socialistisk Arbejderavis (SAA) har snakket med Ann Nørstrand, som en af de mange HK’ere der har protesteret. Ann Nørstrand har været medlem af HK siden 1964 og er formand for HK-klubben i LFS. Hun er vred:
”Jeg blev meget harm, fordi man fratager os vores ret til at være med til at bestemme over overenskomsterne. Og det uanset om man er i arbejde eller ej. Faktisk kan de ledige også blive konfliktet, hvis 65 % af en a-kasses medlemmer er i konflikt. Og de kommer vel i arbejde.
Den slags skal ikke besluttes af hovedbestyrelsen hen over hovedet på medlemmerne. Hvis det overhovedet skal ændres, så må der være en demokratisk debat inden beslutningen.

SAA: Hvad tænker du om medlemmerne af hovedbestyrelsen?
”De har ingen føling med medlemmer og vores holdninger. Og så vil de nok skide dem et stykke, hvis de mener alt for meget. Det oplever vi gang på gang til generalforsamlinger, hvor bestyrelserne klasker medlemmer på plads. Og det er meget udemokratisk, fordi medlemmerne er voksne mennesker der kan tænke selv”.

SAA: Skal sagen have konsekvenser for de involverede?
Sådan en som Jørgen Hoppe vil jeg gerne af med (Formand for HK-butik). Selvfølgelig har han lov til at have sin mening, men medlemmerne må deltage i generalforsamlingerne og stemme på dem som varetager vores interesser. Og ikke blot stemme blindt på bestyrelsens kandidater. Og det kan godt betyde at nogen ryger ud, men det er vilkårene i en demokratisk forening – her er der ingen livstidsstillinger. Man er der kun så længe man har medlemmernes tillid.

Flere artikler fra nr. 224

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
HK
FOA – Fag og Arbejde
BUPL
Overenskomst 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2599 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside