Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 226 – 17. marts 2004 – side 5

Ingen ytringsfrihed til kineserne

Kristine Haugaard

... Enhver har ret til ytringsfrihed; denne ret skal omfatte frihed til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker af enhver art uden hensyn til landegrænser, i mundtlig, skriftlig eller trykt form, i form af kunst eller ved andre midler efter eget valg (International FN konvention afsnit 3 art. 19).

I en ny rapport fra Amnesty International opregnes 54 tilfælde, hvor kinesere er blevet fængslet for at udtrykke deres holdninger på – eller down-loade informationer fra inter-nettet. Der er tale om en stigning på 60 % siden november 2002. Dertil kommer et ukendt antal, som er fængslet for at sprede “misinformation” via internettet om sygdommen SARS.

Blandt de fængslede er forretningsfolk, ingeniører, studenter, lærere, forfattere og Falun Gong udøvere. De fleste er blevet anklaget for undergravende virksomhed eller trusler mod statens sikkerhed. Anklager, som har resulteret i fængselsstraffe på mellem 2 og 12 måneder.

Kina regnes for det sted i verden med den mest omfattende brug af censur i forhold til internettet. I de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at tildele en række firmaer i Kina ansvaret for opsynet og kontrollen. Men Kina har ikke alene udviklet den software som skal til. Flere amerikanske firmaer, bl.a Mi-crosoft, spiller en stor rolle i at levere den nødvendige teknologi til den kinesiske regering.

Flere menneskerettighedsgrupper opfordrer de firmaer, der leverer denne teknologi, til at benytte deres indflydelse hos de kinetiske myndigheder til at få stoppet disse restriktioner på ytringsfrihed-en og presse på for at få frigivet alle, som er fængslet for brug af internettet.

Amnesty opfordrede, i et brev d.16 feb. 2004 til Anders Fogh Rasmussen, statsministeren til at inddrage en række menneskerettighedsproblemer i sine samtaler med de kinesiske myndigheder under sit besøg til Kina d.24-28 feb.

Konkret nævner generalsekretær Lars Normann Jørgensen fire punkter, som Amnesty håber der bliver lagt vægt på under samtalerne:

  • at få sat en stopper for arrestationer på grund af brug af internet.
  • en effektiv afskaffelse af dødsstraf for mindreårige
  • at understrege virksomheders ansvar
  • at få konkrete målsætninger på EU-Kina dialogen

(for at læse hele brevet – www.amnesty.dk/bibliotek/aktuelt/fogh_til_kina.pdf.)

Billedtekst:
Kinesisk damptromle destruerer Falung Gong-bånd

Flere artikler fra nr. 226

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
Kina

Se flere artikler af forfatter:
Kristine Haugaard

Siden er vist 1203 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside