Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 226 – 17. marts 2004 – side 6

Modstand og alternativer – for global retfærdighed

Klaus B. Jensen

Fogh er på nedtur, de seneste meningsmålinger lover smæk til regeringen. Rundt omkring i landet ulmer modstanden mod regeringen. På Roskilde Universitetscenter, på universitetet i Aalborg, på Syddansk Universitet og på Københavns Universitet, er der ved at opstå små grupper, som alle har det udgangspunkt at de er for global retfærdighed.

Flere steder er der startet Fyr Fogh-grupper bl.a. i Odense hvor den består af ISU’ere, SUF’ere, anti-fascister, SID-ungdom og flere uorganiserede. Socialistisk Arbejderavis har talt med nogle af grupperne.

På Syddansk Universitet i Odense har studerende, der var med i Ingen krig mod Irak, valgt at give gruppen nyt navn, nemlig “Initiativet for global retfærdighed”.

“Det, vi står for, er som navnet siger, at vi kæmper imod alle former for uretfærdighed, politisk, økonomisk og menneskeligt,” siger Samer Rahman, der er studerende på SDU. “Vi er en flok studerende, hovedsageligt fra Syddansk Universitet i Odense, som holder ugentlige arrangementer som kan være debatter, oplæg eller demonstrationer på SDU og i Odense-området.”

I har haft stor succes med en række debatmøder?

“Vi har haft en del succes, vi har bl.a. haft Jan Øberg og Michael Irwing Jensen ude for at holde oplæg, og vi har et kommende arrangement med Karl Pedersen, der er lektor ved Københavns Universitet.”

Jeres paroler om global retfærdighed vinder altså gehør blandt jeres medstuderende?

“Det vi fokuserer på er jo netop de studerende på SDU, at skabe oplysning og debat blandt vores medstuderende. Når vi deler løbesedler ud på universitetet bruger vi meget tid på at diskutere med folk, og på den måde kommer vi nærmere på hinanden og finder nye aspekter af diskussionerne og konflikterne.”

Hvordan oplever du det at lave denne her form for bevægelsesarbejde efter de store antikrigsdemonstrationer?

“Da vi havde den store succes med opblomstring og 30 – 40.000 mennesker der demonstrerede i København, var det jo netop en optakt til krigen, men det døde måske lidt ud fordi man opdagede, at det ikke nyttede noget, regeringen reagerede ikke, Bush fortsatte og krigen kom – selv om vi fik stor succes og vores selvtillid var helt i top i alle de grupper, der var med til at arrangere de her demonstrationer og forskellige arrangementer.”

“Men vi oplever at der stadigvæk kommer en del mennesker til vores arrangementer og folk stopper op på gaden, når vi deler løbesedler ud, og vil diskutere de emner vi nu engang “reklamerer” for. Så vi ser alligevel, at selv om folk ikke er aktive, så kommer de til vores arrangementer, og det kan godt være at de ikke går med i demonstrationer eller deler løbesedler ud, men der er opmærksomhed omkring vores bevægelse, utilfredsheden er der. Folk følger med i debatten, og vi oplever at folk er meget oplyste, især når de stiller meget præcise spørgsmål i vores debatter.”

“Vi betragter os som et initiativ, hvor folk kan samle sig rundt omkring, vi betragter os som et samlingspunkt, både dem der er med os og imod os, men vi mener at vi skal eksistere, fordi noget skal der gøres.”

Socialistisk Forum i Aalborg

“På Aalborg Universitet er vi startet op med at lave et Socialistisk Forum, og det er for at samle venstrefløjen, samle de folk som faktisk er systemkritiske, som er kritiske overfor den måde kapitalismen fungerer på. Det er både revolutionære og folk der har en mere reformistisk tilgang,” siger Peter Kjær til Socialistisk Arbejderavis.

Hvad er ideen med Socialistisk Forum?

“Hvis vi skal skabe mere velfærd, hvis vi skal skabe en bedre verden, jamen så må vi tage fat i de kræfter, der reelt vil lave noget og gerne vil ændre verden, få skabt nogle netværk, få nogle kontakter til forskellige partier og græsrodsorganisationer og folk der vil en anden verden.”

“F.eks. i forbindelse med 20. marts eller lignende vil vi stå stærkere, hvis vi kan perspektivere vores kampe bredere ud og forbinde de kampe vi står overfor på universitetet, hvor vi lige har afværget fyringer og kombinere det med Foghs udenrigspolitik, besættelse af Irak og hans nyliberale politik. Jeg synes, det er vigtigt at have for øje at de politikere, som angriber den danske arbejderklasse med deres nyliberale politik, det er også de samme mennesker som går i krig i Irak.”

“Alle kan komme med enkeltsager som de vil sætte fokus på. Det kan være 20. marts eller 1. maj, og det er vigtigt at alle kan komme til orde, og alle har mulighed for at deltage. Det har faktisk være let at komme i kontakt med folk på universitetet der er utilfredse, og derfor er det ekstremt vigtigt at få omsat den utilfredshed der er. Der er modstand mod Fogh-regeringen, det er bare spørgsmålet om man er i stand til at få de rammer der skal til og omsætte det til aktivitet fra neden i demonstrationer, strejker, debatter osv.”

For retfærdighed – mod uligheder

Også på Roskilde Universitetscenter (RUC) er der opstartet et nyt netværk. Jesper J. Mikkelsen, der læser på Samfundsvidenskabelig basisuddannelse, fortæller:

“Ideen bag netværket udspringer i vores arbejde i antikrigsbevægelsen i “RUC mod krig”. Da antikrigsbevægelsen gik ned, stod vi med en følelse af, at der var mange mennsker der ville lave noget, som gerne ville diskutere politik men ikke havde etforum at gøre det i.”

“Vi valgte så at opstarte det her netværk, hvor alle sager kan tages op som man syntes er vigtige både med hjemlig og international vinkel som det ligger i navnet, men samtidig ligger det også i navnet, at vi vælger side, vi kæmper for retfærdighed og mod uligheder.”

“Selvfølgelig er der diskussioner om, hvad fokuspunkterne er. Vores første fokuspunkt er mod besættelsen af Irak, for vi mener ikke besættelsen er en løsning for det irakiske folk, og jeg mener at i bund og grund at besættelsen er en imperialistisk besættelse.”

“Vi har også gjort os nogle overvejelser om at lave et debatmøde om Palæstina for at finde ud af hvad israelerne har gang i, på den hjemlige dagsorden har vi snakket om at diskutere forsvaret af Christiania.”

“På den ene side føler jeg at der er mange der lytter når man argumenterer imod systemet og for aktivitet fra neden. Det oplever man generelt næsten hvor som helst man åbner munden – der er opbakning og interesse. Man kan også se, at der er ved at ske ting på RUC, der er opstået et nyt studenterråd på første årgang, fordi man er utilfredse med det nuværende, og der er blevet oprettet en kvindekampsgruppe.”

“Og de ting ser jeg som et udtryk for, at der er mange folk der synes, at vi må gøre noget, der er brug for at få lavet om på tingenes tilstand. Problemet for vores netværk har været, at vi har ikke har formået at omsætte vores ideer til aktivitet så vi kunne blive synlige for mange. Men vi er opmærksomme på problemet, og vi har planlagt en benhård mobilisering op til 20. marts mod besættelsen af Irak.”

Billedtekster:
Samer Rahman (th), holder her oplæg på antikapitalistiske dage.
Peter Kjær

Flere artikler fra nr. 226

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
Den globaliseringskritiske bevægelse

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 1849 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside