Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 227 – 7. april 2004 – side 4

APF – Aktivt Pædagogisk Forum (interview)

“Solidaritet skal opbygges neden fra, det tror jeg på!”

Efter BUPL-skandalen med de gyldne håndtryk, har et nyt arbejdspladsnetværk set dagens lys på det pædagogiske område, navnet er Aktivt PædagogiskForum (APF).

Socialistisk ArbejderAvis har talt med Inge S. Olsen som er pædagog i Brønshøj-Husum og en af drivkræfterne bag det nye netværk.

Hvorfor synes du det er nødvendigt at opbygge et netværk fra neden i dag?

“Fordi der mangler en faglig aktivitet blandt fagbevægelsens medlemmer. Jeg tror på at opbygger vi noget neden fra, så når vi flere.”

Hvilke opgaver synes du et netværk som Aktivt Pædagogisk Forbund har?

“Den primære opgave er at få fagligt arbejde i øjenhøjde med medlemmerne. Og opbygge lokale netværk der kan udvikle sig til regionale og landsdækkende netværk. Fagbevægelsen har svigtet sine opgaver og har i dag ikke den betydning som fagbevægelsen havde før i tiden.”

Hvad er det for en betydning som fagbevægelsen har haft før, du synes skal genopdages?

“Før i tiden var solidaritet et centralt spørgsmål, i dag får vi som medlemmer ikke at vide hvis nogle er i strejke. Fagbevægelsen var før i tiden kæmpende, samlende for det fag den organiserede og var central i kampen for bedre løn og arbejdsvilkår.”

Hvad er din ide for kortsigtede og langsigtede bud for jeres netværk?

“At få etableret lokale netværk der arbejder sammen og som er på tværs af alle institutioner. At det bliver et basisnetværk, der kan skabe et pres på fagbevægelsen. Et netværk der kan udfordre fagbevægelsens ledere, så fagforeningerne tager medlemmerne alvorligt. Vi skal have en fagbevægelse der kæmper for menneskeværd og menneskeret, som kæmper for en sag, lokalt og globalt.”

“Fagbevægelsen forholder sig kun til økonomiske spørgsmål, men ikke til faglige og menneskelige spørgsmål. De vælger populistiske spørgsmål, som f.eks Barselfonden. Ikke at det ikke er vigtigt, men det er for nemt. Der er mange andre vigtige spørgsmål, som der skulle kæmpes for: Vores lønninger, nedskæringer på hele velfærdsområdet, brutaliseringen af arbejdsmiljøet.”

“Der er ikke mere kamporganisation tilbage i fagbevægelsen. Der bliver lagt låg på og medlemmerne holdes stangen. Der har ingen mobilisering været blandt medlemmerne. Der er ingen information om at der f.eks har været en aktion i Jylland, og man aner ikke en skid om det, – det synes jeg ikke er i orden. Det er en fagforenings opgave at meddele sine medlemmer hvad der sker.”

Så et arbejdspladsnetværk som jeres kunne være med til at sprede og opbygge strejkesolidariteten?

“Ja, for der er i dag ikke den slags solidaritet mere. Solidaritet skal opbygges neden fra, det tror jeg på.”

Er du pædagog eller pædagogmedhjælper,der vil være aktiv i netværket, så kontakt: Flemming Petersen, flp@gasvaerk.dk; Rebecca Insulander, rebins@ofir.dk eller Inge S. Olsen, ingesolsen55@ofir.dk

Flere artikler fra nr. 227

Flere numre fra 2004

Siden er vist 1933 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside