Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 228 – 27. april 2004 – side 4

Københavns Universitet

Studerende besætter Psyk.

De studerende ved Psykologisk institut på Københavns Universitet besatte fra den 13. – 20. april instituttet. De studerende var utilfredse over at psykoligistudiet blev nedprioriteret i Universitetets budget, men efter en uge blev der idngået et forlig med ledelsen.

SAA artikel 22807

Talsperson for de studerende, Vibeke Lunding, udtaler I en pressemeddele-se: ”Det er med stor tilfredshed, at besættelsen afsluttes. Vi er blevet hørt og, måske vigtigere, blevet forstået af ledelsen, der med den indgåede aftale har udvist stor interesse for studiets fremtidige kvalitet. Vi er glade for at besættelsen har bibragt den nødvendige fokus på kvaliteten, og at så mange studerende har været aktive i at nå målet”. Hun tilføjer: ”Men at vi stopper besættelsen betyder ikke, at vi stopper kampen. Vi arbejder fortsat for at få taxametertilskuddet øget – måske det største slag i kampen for større kvalitet i uddannelsen og den færdige psykolog”.
Institutleder Arne Prahl tilkendegiver ligeledes tilfredshed med situationen: ”Det er glædeligt, at besættelsen nu er afsluttet. For det første fordi det skete i en fordragelig atmosfære, og for det andet fordi samarbejdsrelationerne mellem studerende, lærere og ledelse ikke har taget skade. Tværtimod. Det vi er blevet enige om åbner nye perspektiver for udviklingen af vores fag. Et konkret eksempel er det forestående samarbejde om øget taxameterbevilling til psykologi”.

Arrangerede egen undervisning
De Psykologistuderende har blandt selv arrangeret undervisning, studiegrupper og workshops, under den ugelange besættelse. Du kan støtte de studerendes kamp for bedre uddannelse ved at skrive under på deres underskriftsindsamling på www.bedrepsykologer.dk – her kan du også se en dagbog der er skrevet under besættelsen.

Billedtekst:
De psykologistuderendes Kampagneplakat

Flere artikler fra nr. 228

Flere numre fra 2004

Siden er vist 2254 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside