Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 229 – 19. maj 2004 – side 4

Kommunalreformen

Fuld fart på udlicitering og 'frit valg'

Poul Erik Kristensen

Trods megen glamour og fernis skal regeringens forslag om storkommuner først og fremmest sætte gang i udliciteringer og en mere aggressiv anvendelse af frit valg. Det offentlige skal gøres til et slaraffenland for privat profitjagt og markedsmekanismer.

SAA artikel 22909

Regeringens udspil om fremtidens offentlige sektor »Det nye Danmark« tegner en fremtid, hvor offentligt ansatte skal i direkte konkurrence med private virksomheder, og hvor lokalpolitikere udliciterer flere offentlige opgaver.
Det forudser en række forskere i LO’s ugebrev A4.
- Regeringens udspil til et nyt Danmarkskort med markant færre kommuner, men som har over 30.000 indbyggere, er det hidtil største skridt i retning af en offentlig sektor baseret på frit valg og konkurrence, siger Carsten Greve, lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
Privat finansiering af den offentlige sektor, og offentlig-private partnerskaber, skal skaffe kapital til at bygge nye skoler, veje og anden infrastruktur. Og privatisering af offentlige selskaber forsætter med uformindsket styrke. I de kommende år skal blandt andet PostDanmark, TV2 og DONG sælges.
Samtidig med, at regeringen lægger det offentlige åbent for private spekulanter, der uden demokratisk kontrol kan hente profit hjem på børnepasning, undervisning, pleje m.m., vil den nye kommunalreform øge de regionale forskelle.
Ifølge eksperterne vil væksten koncentreres omkring de store byer, hvor mange indbyggere har højere uddannelse. Udkantområder risikerer at blive hægtet af den økonomiske udvikling – og trues af social marginalisering.
En række analyser har i det seneste år sat fokus på de regionale forskelle i Danmark. Og de viser alle, at et mere delt Danmark er på vej.
De nye arbejdspladser skabes først og fremmest i centrene omkring København, Århus og Aalborg.
Folk på overførselsindkomst samles i udkantområder på Lolland, dele af Vestsjælland og Fyn, det nordligste Jylland samt øer som Bornholm, Langeland, Læsø. Værst ramt er Vestlolland, hvor hen ved 40 procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder lever af sociale ydelser.
Forskellen på kommuner med høje indkomster og kommuner med lave indkomster bliver større og større.
Resultatet af at fjerne amterne og gøre kommunerne større er, at demokratiet udhules.
Og det er sandsynligvis helt bevidst. Ved at mindske det lokale demokrati gør man det mere muligt for politikere at udlicitere og privatisere kommunale opgaver.
De behøver ikke fremover i samme grad at blive stillet personligt til regnskab når de møder utilfredse borgere i den lokale Brugs lørdag formiddag.
Et eksempel på hvor galt det kan gå er regeringens planer om at indføre selveje på gymnasierne.
En plan som har fået landets gymnasieelever til at gå i aktion.
- Indførelse af selveje vil være en katastrofe og virke som en glidebane, vi ikke ønsker at komme ud på. Man har i flere år set, at forholdene for eleverne på bl.a. handelsskolerne er blevet forringet, efter at man i sin tid indførte statsligt selveje. Stigende kl-assekvotienter, lærerfri undervisning og store forskelle fra skole til skole er blandt de dårlige erfaringer, fortæller Christoffer Aastrup Ovesen, formand for Gymnasielevernes Landsorganisation, GLO, om at regeringen i dens plan for en ny kommunalreform lægger op til statsligt selveje af gymnasiet. Sammen med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, har GLO foreløbig gennemført en aktionsdag d. 12. maj.
Også repræsentantskabet i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er stærkt imod ideen om selveje. I en udtalelse siger de bl.a:
En harmonisering med det kronetaxametersystem, vi kender fra erhvervsskoleom-rådet, vil få særdeles alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for gymnasier, HF og VUC. Det kan betyde kvalitetsforringelser, nedlæggelse af en lang række skoler, forringede muligheder for samarbejde og koordinering imellem ungdomsuddannelserne.
GL mener, at der skal være et demokratisk valgt forum, der har det politiske ansvar.

Poul Erik Kristensen
poulerik@socialister.dk


Billedtekst:
Kommunalreformen har fået landets gymnasieelever på barrikaderne

Flere artikler fra nr. 229

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1990 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside