Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 229 – 19. maj 2004 – side 6

EU-parlamentsvalg

Et andet Europa er muligt

Jakob L. Krogh

Når den økonomiske konkurrence bliver for hård, træder nationalstaten til og hjælper deres nationalt baserede selskaber. Det sker bl.a. militært, som vi så det under Irak-krigen. Det er amerikanske, engelske og danske virksomheder, der har fået ordrerne i Irak. Inden Irak-krigen havde franske og russiske virksomheder over 3.000 ordrer i Irak.

Hvis EUs virksomheder skal kunne konkurrere med amerikanske, er det en nødvendighed, at de kan få den samme militære hjælp. Derfor er en af EUs vigtigste prioriter at opbygge en militær styrke. I EUs nye forfatningsudkast bliver oprustning en forpligtelse for alle medlemslande.

I artikel 40 stk. 3 hedder det: “Medlemsstaterne forpligter sig til gradvist at forbedre deres miltære kapacitet.” Samtidig bliver den fælles udenrigspolitik styrket.

EU vil ikke med militær styrke, som nogle SF'ere og mange andre forestiller sig, kunne lægge en dæmper på USAs militære magtmisbrug. Under den kolde krig blev USA ikke begrænset af Sovjetunionens magt. Tværtimod støttede USA apartheidregimet i Sydafrika og førte blodige krige i Vietnam, Korea og meget mere.

Anti-kapitalistisk EU-modstand

Valget til EU-parlamentet handler om at opstille et alternativ til de multinationales Europa. Vi skal have et alternativ til deres smadring af velfærden. Til deres krige. Til deres racisme. Til deres magt og rigdom. Et alternativ som vokser ud af bevægelsen og den sociale kamp.

Over hele Europa er der opbrud og udvikling i bevægelsen og på venstrefløjen. En udvikling som vi hilser velkommen, fordi den kan løfte alternativet til de multinationale. Ikke kun gennem demonstrationer og store arrangementer som de sociale fora, men også ved at skabe et parlamentarisk alternativ som baserer sig på arbejderklassens kampe og bevægelsen.

Støt Søren Søndergård

Søren Søndergård opstiller for Folkebevægelsen mod EU. Han er en kendt antikapitalist, krigsmodstander og socialist. Derfor støtter Socialistisk Arbejderavis og ISU Søren Søndergårds kandidatur til Europaparlamentet. På Søren Søndergårds hjemmeside siger han bl.a.:

Dybest set handler EU om opbygningen af en ny statsdannelse til gavn for storkapitalen. Indadtil med et stort fælles marked med fri bevægelighed for kapital, varer og arbejdskraft. Udadtil med en fælles udenrigspolitik, som kan forsvare Unionens interesser overalt i verden. Derfor er det heller ikke en tilfældighed at udkastet til forfatningstraktat indeholder en forpligtigelse for medlemslandene til militær oprustning. Men er det virkelig, hvad almindelige mennesker går og længes efter?

Søren Søndergårds EU-kritik er internationalistisk. Det vil kunne styrke EU-modstanden herhjemme, hvis den forenes med bevægelser omkring sociale kampe, sådan som vi ser det ude i Europa bl.a. med dannelsen af Respect i England og European Left. En valgsejr for venstrefløjen ved EU-parlamentsvalget vil kunne forstærke regeringens krise og være et skridt på vejen ikke bare til at opbygge en opposition i Europa-parlamentet, men også her i Danmark.

Internationale Socialister/ISU vil være med til at opbygge en aktivistisk valgkampagne. Vores håb er, at Søren Søndergård bliver et talerør for modstanden mod krigen, for bevarelse af Christiania og for kampen for sociale forbedringer herhjemme og i hele Europa.

Antikapitalistisk alternativ frem for Folkebevægelsen og Junibevægelsen

Når ISU nu aktivt vælger at støtte Søren Søndergårds EU-valgkampagne, er det en væsentlig ændring af vores praksis ved tidligere EU-valg. Tidligere har vi ikke aktivt støttet en bestemt kandidat, fordi vi mente at Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen brugte for mange nationalistiske argumenter. Det gør de desværre stadig.

Således lyder et par af overskrifterne i Folkebevægelsens valggrundlag: “Et frit, selvstændigt og ansvarligt Danmark” og “Hovedspørgsmålet er EU-grundlov eller dansk grundlov”. Og det Folkebevægelsen fremhæver, at deres parlamentsmedlemmer laver i Europa-parlamentet, er bl.a. at de taler dansk og arbejder for dansk selvstændighed. Ud over de nationalistiske argumenter har Folkebevægelsen dog altid haft mange gode sociale argumenter.

Vi synes fortsat, at Folkebevægelsen og Junibevægelsen er en forkert vej, men din stemme på Søren Søndergaard vil styrke det bedste i EU-modstanden og vise en vej væk fra nationalismen.

Vi du styrke den anti-kapitalistiske EU-modstand, så kontakt Socialistisk Arbejderavis og vær med i kampagnen for Søren Søndergaard.

Billedtekst:
Europas Sociale Forum og den antikapitalistiske bevægelse viser at en anden verden og et andet Europa er muligt.

Flere artikler fra nr. 229

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jakob L. Krogh

Siden er vist 1063 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside