Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 231 – 3. august 2004 – side 7

Prisen for Bush, Blair & Fogh's imperialistiske eventyr: Irak og Afghanistan på vej mod opløsning

Jan Hoby

Siden krigen mod Terror startede efter d.11.september 2001, er vi blevet vidner til løgn og manipulationer fra magtens korridorer, i et omfang der får Watergate til at ligne en hvid løgn! Ingen af de begrundelser som Bush, Blair og Fogh gav verdens befolkning for krigen i Afghanistan og Irak har været sande, tværtimod! Men deres løgne er alle blevet afsløret.

Nu giver en ny tværpolitisk engelsk parlamentsrapport, fra en udenrigspolitisk komité d.29.juli, Blairs regering massiv kritik for dens ”krig mod terror”. Selvom rapporten støtter krigen mod Afghanistan og Irak, og besættelsen af disse lande, så er læsning af rapporten ammunition for antikrigsbevægelsen. For rapporten bekræfter billedet af en verden, som er blevet mere usikker, siden Bush og hans nykon-servative kriminelle bande gik i gang med deres ”revolutionære” projekt.
Store dele af den herskende klasse i England er så trætte af Blair og de problemer, som hans opbakning til Bush´s nye imperialistiske projekt skaber, at de benytter enhver lejlighed til at undergrave hans position. Denne rapport er, ligesom Butler-rapporten, et vidnesbyrd om den engelske herskende klasses manglende tålmodighed med Blair.
Rapporten fortæller, at der er ”kun lille, hvis nogen” forbedringer i kampen mod narko under den nye afghanske regering. Med kun få måneder til afholdelsen af valg, vakler ”Afghanistan på et knivsæg”. Chancen for at Afghanistan falder fra hinanden, er overhængende. Dette understreges af, at “Læger uden grænser“ forlader Afghanistan efter mere end 25 års tilstedeværelse i det krigshærgede land. Forårsaget af sovjetisk og amerikansk imperialistisk rivalisering og interesser.

Besættelsestropperne = manglende sikkerhed
I stedet for at have bragt fred og frihed til det afghanske og irakiske folk, har ”krigen mod terror” og besættelsestropperne været med til at undergrave den basale sikkerhed for det afghanske og irakiske folk. I stedet er der skabt “et vakuum som kriminelle elementer og militsgrupper udfylder”. Eksplosioner ved olierørledninger er nu lige så hyppige som strømsvigt. Dele af Baghdad har kun elektricitet i 4 timer om dagen. Gaderne myldrer med udenlandske lejesoldater, hvis våben stikker frem fra alle gadehjørner, og som kommer med svinske tilråb mod alle irakere, der ikke gør som de befaler. Sådan ser det “sikre“ Irak ud som Bush, Blair og Fogh taler om.
En situation der, som i Afghanistan, truer hele det Irakiske samfund med sammenbrud, og dermed står i en langt værre situation end under Saddam. En situation der kan rive hele mellemøsten med ned i kaos p.g.a Bush´s imperialistiske projekt. Rapporten konkluderer, at der kan gå 4-5 år, før der kan komme vished om, hvorvidt krigen mod Irak og besættelsen førte nået godt med sig! Forhåbentlig kommer vi en dag i en situation, hvor verden kan stille Bush, Blair og Fogh for menneskerettighedsdomstolen i Haag, og få dem dømt for forbrydelser mod menneskeheden! For sandheden er, at både Taliban-regimet og Saddam kunne være væltet gennem oprør fra neden, som det serbiske folk gjorde!


Rapporten kan læse på:
http://politics.guardian.co.uk/iraq/story/0,,1271728,00.html

Flere artikler fra nr. 231

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 2139 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside