Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 232 – 2. september 2004 – side 5

Tyskland

Stop Hartz IV – Beskat de rige

Klaus B. Jensen

Imod alle valgløfter vil Schröders rød-grønne regering skære arbejdsløs-hedsunderstøttelsen ned til 53 % af sidste nettoindkomst. Angrebet på arbejdsløshedsunderstøttelsen er en del af Hartz IV planen, der skal skabe flere arbejdspladser i Tyskland. Hartz IV vil fremover kun gøre det muligt at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i 12 måneder, derefter står den på socialhjælp for omkring 2500 kr. om måneden. Alle midler tages i brug for at få folk i arbejde, arbejdsløse er forpligtet til at påtage sig arbejde over hele Tyskland, selv jobs der ligger 30 % under tariffen. Langtidsarbejdsløse som f.eks. ældre eller syge mennesker, kan blive tvunget til arbejde til en timeløn på omkring 1 euro.

Men Hartz IV planen er lønniveauet for alvor sat under angreb og overenskomsterne udhules, alle ansatte skal frygte tilværelsen som arbejdsløs og den efterfølgende socialhjælp, så meget at de accepterer lønnedgang og højere arbejdstid.
Men Schröders plan har fået et modspil. I løbet af den sidste måned har der hver mandag været demonstrationer mod Hartz IV – og demonstrationerne har vokset sig større og større. Den 23. august var der således demonstrationer i 150 tyske byer og op mod 150.000 mennesker deltog.

Medierne forsøger at skabe et billede af, at protesterne mod Hartz IV er hysteriske. Til det siger Werner Halbauer, der er initiativtager til mandagsdemonstrationerne, at ”de mennesker der er gået på gaden mod Hartz IV, har ret. De er ikke hysteriske, de har forstået hvad de har i vente. De demonstrerer mod forbundsregeringen, der tvinger dem til at accepterer en sulteløn.” Werner Halbauer ser heller ikke Hartz IV som et middel til at skabe flere arbejdspladser. ”Det er en illusion at tro at lønnedgang og sænkning af socialstandarten kan blive en konkur-rencefordel på verdensmarkedet, som vil resultere i økonomisk fremgang og flere arbejdspladser. Det som de tyske multinationale vil vinde på verdensmarkedet, vil mangle i den anden ende. Når mennesker har færre penge mellem hænderne, forringes deres købekraft og flere og flere forretninger vil gå bankerot, og dermed vil arbejdsløsheden stige yderligere. Finansministerens skattereform tilgodeser de rige og erhvervslivet, viser at de ulemper der er på det indre marked i stort omfang overskygger de fordele den skaber på verdensmarkedet.”

Efter kun 2 uger med mandagsdemonstrationer er Schröder-regeringen blevet presset til at trække besparelser på 8 millioner euro tilbage og det rejser selvfølgelig spørgsmålet, om hvad fremtiden er for protestbølgen mod Hartz IV. ”Vi kræver lige sociale rettigheder i Tyskland og over hele Verden og skatter til de rige. Pengene er der jo, de er bare ulige fordelt” siger Werner Halbauer ” 1 % af den tyske befolkning ejer tilsammen 2,9 billioner euro (ca. 22.000.000.000.000 kr.), svarende til 70 % af den samlede kapital – og deres grådighed kender ingen grænser.”

”Det er vigtigt at vi udbreder bevægelsen mod Hartz IV til hele Tyskland, for Hartz IV er et angreb på hele Tyskland. Demonstrationer i Øst-Tyskland er ikke nok til at stoppe Hartz IV, når vesten (Vest-tyskland red.) kommer med kan vi få en enorm gennemslagskraft. De næste skridt vi foretager os bliver vigtige, vi skal udfordre regeringen direkte, der er forslag om en demonstration den 2. oktober foran Kanzler-amtet – hvor vores parole skal være ”Stop Hartz IV – beskat rigdom”.

Flere artikler fra nr. 232

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 2462 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside