Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 232 – 2. september 2004 – side 6

700 tillidsfolk laver kampagne mod regeringen

Fyr Fogh – alternativet ligger til venstre

Jakob Nerup

Nu skal der føres kampagne mod den borgerlige regering. Det var det klare budskab lige fra Mogens Lykketoft til de militante aktivister blandt pædagoger og andet godtfolk, da 700 tillidsfolk mødtes til konference i Odense d. 29. august. Og at den nuværende regering skal skiftes ud med arbejderpartierne var der heller ingen tvivl om. Men om vi kan vinde debatten om hvordan, og om hvor skarpe og stærke vores våben er, står hen i det uvisse.

Fagligt Ansvar og de lokale LO-sekti-oners stort anlagte konference var en succes i bredden af faglige folk, med masser af lokale afdelingsformænd og tillidsfolk, samt prominente indlæg fra Socialdemokraternes Mogens Lykketoft, SF’s Holger K. og Enhedslistens Søren Søndergaard.
Sidstnævnte fik forsamlingens største bifald for sine skarpe udfald mod regeringens dobbeltmoral og for budskabet om at alternativet må være solidarisk. Holger K. fik en pænt bifald for sin betragtning om at der kun er to holdninger i spil – de asocial hos Fogh og de solidariske hos os. Lykketoft fik derimod kun et høfligt klap for sin tale, som nok angreb Fogs regering, men var meget tynd når det gjaldt alternativerne.
Men vi sad alle og ventede på, at de tre partiledere havde taget hinanden i hånden og begejstret lovet os 110 % valgkamp mod Fogh og et regeringsalter-nativ som ville stå til ansvar over for forsamlingen.

Bemærkelsesværdigt var det, at alle tre politikere undlod at gøre besættelsen af Irak og regeringens racisme til vigtige spørgsmål i valgkampen. Heller ikke de ledende fagforeningsfolk i Fagligt Ansvar havde mod til at gøre noget ved det, så det var overladt til gulvet og workshops at slibe argumenterne til. Og det skete også i vid udstrækning. Der er rigtig megen god politik, når først der bliver lukket op for sluserne blandt de mange deltagere.

Den politiske udtalelse fra konferencen kom derfor til at indeholde mange gode ting. Bl.a. en fordømmelse af den forhadte 24-års-regel. Men problemet er dels, at der ikke er lagt op til konkrete aktiviteter, samt at store dele af venstrefløjen har erklæret sig tilfredse med at holde borgfred med Mogens Lykketoft og Socialdemokratiets valgstrategi. Derfor skal der ikke aktioneres, snakkes om racisme eller danske tropper i Irak, fordi Mogens Lykketoft ikke vil være med.

Som faglig aktivist kan det ikke overraske, at Mogens Lykketoft ikke siger andet end det han plejer. Men det kan undre, at de ledende venstrefløjsfolk fra Fagligt Ansvar, som f. eks. Finn Sørensen (SID-Bryggeriarbejderne), Anders Olesen (TIB) og Jakob Sølvhøj(PMF) accepterer det stiltiende eller endda bruger krudtet på at få mere militante folks forslag stemt ned. Det er f.eks. fuldstændig tandløst at gennemfører lokale aktiv-itetsdage på en lørdag i stedet for den meget mere solidariske og udfordrende ide om at aktionere den 5. oktober, når Folketinget åbner. Efter konferencen sidder man tilbage med indtrykket af, at vores holdninger er gode nok som alternativ, men der mangler noget.

Der mangler en skarp kant overfor den borgerlige regerings ideologi, som præges af moralsk fordømmelse og syndebukkepolitik, herunder racisme og islamofobi. Der mangler et ægte udtryk for utilfredsheden med Fogh i form af synlige aktioner og en markant kampagne. Der mangler en politisk vilje til at skære igennem og gøre samarbejdet nagelfast, så politikerne ikke kan løbe fra det – vi har ikke brug for mere diskussion og flere konferencer.

Måske var konferencen blevet skarpere, hvis der havde været et tydeligere militant alternativ, som vil slås for velfærden og udfordre toppen. Og her bærer Enhedslisten det største ansvar, fordi de har mulighed for at koble et konsekvent alternativ i Folketinget med den faglige opposition. Men den rolle har de øjensynligt fravalgt ud fra den misforståede opfattelse, at skarp debat og demokratiske afstemninger svækker fællesskabet.

Men tværtimod er det jo debatten og viljen til at formulere sig tydeligt, som skaber klarhed og afmåler styrkeforhold-ene. Fagligt Ansvar har sat et skib i søen som skal skabe en fælles kampagne om alternativet til Fogh. Det bør alle faglige aktivister tage del i, men samtidig påpege at uden kamp og masseaktioner får vi ikke kravene igennem. Mogens Lykketoft forlader først sin nyliberale politik, når han er tvunget til det af angst for at vi vælter ham og rykker til venstre. Den opgave løste konferencen ikke og det står uvist hvem der så skal.


Konferencen støtter Danmarks Sociale Forum
Konferencen vedtog også en mini-resolution, som opfordrer til deltagelse i Danmarks Sociale Forum og European Social Forum. På konferencen blev der fordelt 1000 postkort om Danmarks Sociale Forum og interessen er stigende blandt de faglige.

Konferencen siger danske tropper ud af Irak
"At Danmark omgående trækker sine tropper ud af Irak og støtter irakernes ret til selv at bestemme.
Det blev besluttet på baggrund af forslag fra mange delatgere, herunder en enig workshop om fred, frihed og demokrati.

Flere artikler fra nr. 232

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2130 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside