Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 232 – 2. september 2004 – side 6

Interviews med deltagere på den faglige konference

På en skala fra 1 til 10

Efter Fagligt Ansvar‘s konference har Socialistisk Arbejderavis stillet 5 deltagere om to sprøgsmål:

Spørgsmål 1) På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, hvor meget vil du så af med Fogh s regering?:

Spørgsmål 2) På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, hvor godt synes du Fagligt Ansvar’s konfence bidrog til det?

Allan Baumann, medlem af BUPL’s forretningsudvalg.

Spørgsmål 1) 10 – Hvis ikke den solidariske velfærdsstat helt skal demonteres – og alt overlades til markedet – er det helt nødvendigt, at vi får en anden regering, som vel og mærke fører en anden politik.

Spørgsmål 2) 7 – Papir gør det jo ikke alene. Det er aktiviteterne, det kommer an på. Og den snak var der jo ikke så meget af. Omvendt hvis beslutningerne rent faktisk omsættes, så synes jeg, vi er kommet et godt stykke vej. Så positivt vurderet, synes jeg konferencen var et skridt i den rigtige retning.

Peter Hess, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse

Spørgsmål 1) 10 – Denne regering skal 100% væk. Den har skåret voldsomt i vores u-landshjælp og i stedet gjort os til en ulovlig militær besættelsesmagt i et fremmed land. Den forsøger at nedbryde, hvad der måtte være tilbage af samfundssolidaritet med sit kræmmerbudskab om “noget for noget“. Dens perspektiv er markedsgørelse og privatisering så der kan tjenes penge og skabes profit på stadig flere samfundsmæssige områder og menneskelige behov.

Spørgsmål 2) 6 – som et element i en faglig mobilisering var det en god
konference med et bredt sigte på mange samfundsmæssige områder og et signal
om at kravet er en ny politik – imod nedskæringer og øget markedsgørelse –
og ikke bare en ny regering med lidt mindre nedskæringer på programmet.

Finn Sørensen, formand for bryggeriarbejdernes fagforening i København.

Spørgsmål 1) 10

Spørgsmål 2) 10 – 3 gode grunde 1. Fremmødet: 192 faglige organisationer var repræsenteret, et godt udgangspunkt for at få bredt debatten længere ud. 2. Meget stor enighed om at papiret om de “faglige krav“ er et godt udgangspunkt for at rejse debatten – selvfølgelig med de uundgåelige og i mine øjne frugtbare uenigheder om delspørgsmål. 3. God dialog med de 3 partier. De tog godt imod vores initiativ, og forsamlingen tog godt imod deres oplæg – vel vidende, at vi har mange debatter foran os.
Jeg tror ikke, vi kunne nå længere i denne omgang, og det indfrier fuldt ud mine forventninger, derfor et 10-tal.

Lasse Bertelsen, faglig aktiv og organiseret i malernes fagforening KBH, medlem af Socialistisk standpunkt

Sprøgsmål 1) 10 – Den borgerlige regering er en trussel mod de rettigheder og den levestandard den danske arbejderklasse har tilkæmpet sig. De er en trussel mod unge, ældre, arbejdsløse, arbejdere osv. Til trods for at de prøver at maskere deres angreb på velfærdssamfundet som fornuftige og nødvendige, kan der ikke herske tvivl om at deres politik kun tilgodeser en del af samfundet: Nemlig den danske overklasse med deres gode venner i USA og andre steder.

Spørgsmål 2) ingen karakter givet – Som en del andre tillidsfolk der deltog på konferencen er jeg også skuffet.

Jeg synes ellers at det var alletiders ide at samle de aktive tillidsfolk for at stille krav til en kommende arbejderregering. Men tilsyneladende har arrangørerne fortrudt at de indkaldte til konferencen. Ihvertfald gjorde de alt for at bremse kravene fra arbejdspladserne. Dette er uhørt og en skandale. Vi vil ikke have en ny socialdemokratisk regering der fører borgerlig politik. Vi vil have en arbejderregering med S, F og Ø der fører arbejderpolitik. Skal det ske, må fagbevægelsens medlemmer bliver aktive og kæmpe for deres krav. Fagligt Ansvar har før stået i spidsen for det, men de havde tilsyneladende fået kolde fødder. Derfor må vi nu kæmpe for at Fagligt Ansvar, sammen med resten af fagbevægelsen, bliver til for medlemmernes krav og kamp og ikke alle mulige bureaukratiske hensyn.

Mikkel Bay, medlem af Pædagogisk Medhjælper Forbund, og medlem af ISU

Spørgsmål 1)10 – Det er ikke fordi jeg er specielt stor fan af en socialdemokratisk regering under Lykketoft. Men den nylibe-ralistiske regering med al dens arrogance, nedskæ-rings liderlighed og forbyde-riske krigs politik, skal bare væk og det kan ikke gå hurtigt nok!

Spørgsmål 2) 4 – Et lille 4-tal. Det er et 4-tal fordi fagbevægelsen forsøger at gøre noget ved at samle så mange tillidsfolk og faglige aktive. Men Fagligt Ansvar får ikke mere end et 4-tal, fordi viljen til at sætte handling bag ordene ikke er til stede! Hvis den vedtaget politik skal diskuteres ude på arbejdspladserne, så kræver det aktivitet. Derfor er det noget lort at der ikke blev lagt op til en faglig aktions og strejke dag når folketinget åbner
d.5.oktober, – i stedet bliver til en udvandet aktivitets dag på en lørdag a la røde pølser og fadøl!

Flemming Petersen tillidsmand i daginstitution og medlem af LFS, medlem af KPiD

Spørgsmål 1) 10

Spørgsmål 2) 5-6 – I modsætning til Anders Olesen synes jeg ikke, at det er en god ide at markere fagbevægelsens modstand mod VC-regeringen ved en lørdags-demonstration. Det prøvede vi for et par år siden, og det var ærlig talt en mat oplevelse. Endvidere kunne jeg godt have tænkt mig, at debatoplægget ‚Faglige krav til en anden politik‘ rent faktisk var gjort til Faglige krav til en ny regering og ikke bare en gang ‚small-talk‘, som det desværre blev til nu.

Flere artikler fra nr. 232

Flere numre fra 2004

Siden er vist 1925 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside