Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 232 – 2. september 2004 – side 9

Økonomi for Antikapitalister

Omfordeling til de rige

Jakob Nerup

445.000.000.000 kroner. Så mange penge skal staten bruge i 2005. Fogh og Thor Pedersen markedsfører deres forslag, velvilligt bistået af en logrende presse, som en uddeling af milde gaver til mange mennesker.

SAA artikel 23217

Men sandheden er en anden. Gaverne har vi betalt gennem skatter, moms, arbejdsmarkedsbidrag og afgifter, mens de største gaver ikke omtales. Det er drejer sig om skattefradragene og støttekronerne til det private erhvervsliv. F.eks. betaler virksomhederne 43 milliarder i skat, men det beløb modsvares af utallige støtteordninger, samt diverse fradrag, der er lige så stort som det de betaler. Erhvervslivet betaler kun 10% af de samlede skatter, mens almindelige mennesker betaler hovedparten af det resterende beløb.

Finansloven er meget mere end de små udlodninger, der serveres i medierne.
Kongehuset, kirken, militæret, politiet, fængslerne og alle de andre institutioner som holder eliten ved magten, bliver prissat i en finanslov. Disse grundpiller i den kapitalistiske stat forbliver uantastet og i visse tilfælde endda styrket. Så alene af denne grund er der grund til at være imod dens vedtagelse.

Finansloven cementerer de sidste mange års nedskæringer og asociale angreb. Den dikterer alt for få penge til kommuner og amter, som efterfølgende må lave nedskæringer. På skoler, daginstitutioner og hospitaler er forholdene i dag så pressede og stressede, at det kun holdes sammen af de ansattes omsorg for andre mennesker. Med finansloven vil trykket på de næsten 900.000 offentlig ansatte øges.
Finansloven fastholder de lave satser for pensionister, arbejdsløse, bistandsmodtagere, studerende, flygtninge og indvandrere. Dermed bliver en vedtagelse af finansloven et yderligere skridt i retningen af social udstødning. På samme tid udbygger finansloven skattefordelene til de rigeste 20% gennem skatteloftet. Finansloven vil uddybe det skel der er mellem det store flertal af arbejdende, studerende, arbejdsløse og pensionister på den ene side og så den privilegerede femtedel i middelklassen.

De milde gaver, som medierne så hjælpsomt har kaldt dem, er faktisk ikke til os alle. I realiteten ender de fleste af de 6 milliarder, som regeringen profilerer sig på, i lommerne på erhvervslivet. Tag f.eks. den milliard der skal bruges på sundhed, sygehuse og medicin. Hovedparten af pengene skal bruges på højere medicinpriser, kortere ventelister og dyrere udstyr på hospitalerne. Hvem tjener på det? Det gør overlægen, privathospitalerne, medicinalfirmaerne og producenterne af udstyr. Nogle få vil komme hurtigere under behandling, men de fleste vil stadig møde et beskidt, stresset og pillefikseret sundhedsvæsen. Og vi venter jo blot på de mange sygehuslukninger i kølvandet på strukturreformen.

Uddannelsessystemet er presset økonomisk og det gælder specielt folkeskolen og erhvervsuddannelserne. De får ikke noget ekstra, men det gør naturfag og forskning, fordi Dansk Industri og de store danske multinationale har bedt om det.
De milde gaver ender således i lommerne på de rige i sidste ende. Og du har betalt dem.

Flere artikler i serien Økonomi for Antikapitalister

Flere artikler fra nr. 232

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2560 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside