Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 233 – 22. september 2004 – side 2

Socialdemokratiet

Borgerligt kopipræparat

Poul Erik Kristensen

Fogh skal væk ved næste valg. Det er ikke kun et ønske hos erklærede socialister. Mange studerende, arbejdere og pensionister har gennem de seneste tre år oplevet massive forringelser mens de rige forgyldes med skattelettelser og tilskud fra staten. Nøglen til at fjerne Fogh og Co. ligger blandt andet hos socialdemokraterne og Mogens Lykketoft. Og at dømme efter Socialdemokratiets kongres i midten af august udgør de ikke det store alternativ.

Signalforvirring, halehæng til Fogh-regeringens racisme, fornyet debat om efterlønnen, og ikke mindst en efterfølgende retræte på kravet om tilbagetrækning af de danske besættelsestropper i Irak, har tegnet biledet af et parti uden vision og bærebart alternativ.
Kongressen viste imidlertid også at der er røre og utilfredshed hos mange menige socialdemokrater – en vrede og utilfredshed, som på kongressen pressede partitoppen til stærke retoriske angreb på regeringen.

Men utilfredsheden afspejlede sig desværre kun begrænset i vedtagelserne på kongressen.
Kongressen vedtog blandt andet et nyt principprogram. “Hånden på hjertet“ hedder det.
Og til stor fortrydelse for partiledelsen, er socialismen stadig med i en mere eller mindre forslået udgave. Ledelsen havde først smidt den i affaldsskakten.

Men det nye principprogram, er ikke blot det første nye gennem 12 år. Men det ligner også et klart opgør med partiets 133 år lange historie. Det er ikke bare det første nye principprogram i 12 år. Det ligner også et opgør med de første 133 års partihistorie.
Egentlig var socialismen fjernet, det faldt ikke naturligt ind. Men rødderne forlangte det genindført.

Borgerlig kopipræparat
Diskussionen i partiorganisationen viser, at der går en skillelinje mellem partitoppen og dens menige medlemmer.

Forskellen mellem top og bund viste sig navnlig op gennem 1990‘erne, hvor Nyrup – efter et opgør med Svend Auken og venstrefløjen ved formandsvalget i 1992 – gennemtvang et ideologisk højreskred i såvel partiet som i det danske samfund.
Eller som den daværende formand for de konservative, Per Stig Møller, konstaterede i Berlingske Tidende i 1998:
“Det man skal være opmærksom på, det er, at når man køber socialdemokraternes borgerlighed, så er det et kopipræparat med ukendte bivirkninger. Der har vi altså originalpræparatet,« sagde Per Stig Møller, da han mente, at socialdemokraterne havde stjålet de konservatives principper.
Historikeren Claus Bryld udtalte til Information: “Samtidig med, at man skriver mere og mere om værdier, sætter man mange af de klassiske ideer på porten. Det er et udtryk for, at politikken bygger mere og mere på en række plusord, som lyder godt, men som er flertydige og ligner de andre partiers principprogrammer til forveksling”.

Et eksempel er afsnittet om lighed i det nye principprogram.
I det første udkast stod, at “ligemageri får samfund til at stivne«. Det affødte blandt andet denne reaktion fra Frederiksborg Amt, som ville have formuleringen slettet: “Ordet ligemageri er et udtryk, som Venstre ofte bruger om Socialdemokraternes lighedsopfattelse. Der er ingen grund til at anerkende Venstres sprogbrug og skrive det ind i principprogrammet“.
“Med vores ændringsforslag forsøger vi at holde fast i Socialdemokratiet som et socialt parti. Socialdemokratiet skal have en social profil, der adskiller sig fra de borgerliges,“ udtalte Kirsten Schalburg fra Gladsaxe til Ritzaus Bureau forud for kongressen.
Ikke kun omkring principprogram-met lagde kongressen grunden til en yderligere højredrejning, hvor især de unge socialdemokrater pressede på for yderligere nyliberalistiske tiltag.

Socialdemokratisk opposition?

Med den tidligere næstformand for SF, Christine Antorini, i spidsen angreb de over en bred kam velfærdssamfundet. Blandt andet ønsker de et opgør med efterlønnen og øget mulighed for at købe tilkøbsydelser i daginstitutioner, skoler, hjemmeplejen m.v. Netop debatten om de såkaldte tilkøbsydelser viser, at der er dyb uenighed mellem top og bund.for mere grundlæggende uenigheder i partiet.

Først blev ledelsen stemt ned og tilkøbsydelserne stemt ud af principprogrammet. Men senere blev tilkøbsydelserne stemt ind i en politisk udtalelse.
I forhold til flygtninge og indvanderer markerer kongressen også en højredrejning, idet socialdemokraterne nu endegyldigt afviser, at Danmark er multietnisk. Det skete efter en kampafstemning.

Eneste større område, hvor Socialdemokraterne markerede en klar opposition til Fogh og Co. var i forhold til den danske besættelse af Irak. Partiet vil ikke bare udstede en ny blankocheck til fortsat besættelse. Men efter kongressen er Lykketoft straks gået i defensiven – og taler om et nationalt kompromis, som sikre at spørgsmålet om Irak-krigen ikke bliver et tema i den kommende valgkamp.

Med Socialdemokraternes kongres er det blevet sværere at få øje på det alternativ, som er i stand til at vinde næste valg.

Joker på spil
Men der er joker. En joker, som kan være med til at presse den socialdemokratiske topledelse til venstre. Jokeren er den utilfredshed om er med de borgerliges nedskæringspolitik – og den voksende anti-kapitalistiske bevægelse, som blandt andet er kommet til udtryk gennem anti-krigsbevægelsen og Stop Nu-kampagnen.

For antikapitalister og socialister er det ikke nok blot et kigge på Socialdemokraternes program, for at afgøre om de er en del af kampen for eller imod Foghs liberalisme.
Det vigtige er, at Socialdemokratiets basis er arbejderklassen og arbejderbevægelsen. De er derfor påvirkelige at den utilfredshed som er mod Fogh. Og den utilfredshed kan presse Lykketoft til venstre.

Sker det ikke vil en stor del af utilfredsheden endnu engang blive opsuget af højrefløjen. Som det skete ved valget i 2001, hvor Dansk Folkeparti fik et kanonvalg, og som netop er sket ved to delstatsvalg i Tyskland, hvor højreekstremisterne er blevet styrket katastrofalt, fordi Schröders rød-grønne regering er godt i færd med at smadre dagpengesystemet, for at tilgodese erhvervslivets interesser.

Flere artikler fra nr. 233

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 2314 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside