Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 233 – 22. september 2004 – side 4

Uddannelsesøgende i aktion

STOP NU

Alexander Lassithiotakis + Jesper Juul Mikkelsen

Uddannelse for livet – ikke erhvervslivet !
Øgede klassekvotienter, nedskæringer og erhvervsretning er det vi står overfor. Vi skal, igennem dårligere leveforhold og øget pres, tvinges til at følge erhvervslivets disciplinering og gøre hvad der bliver sagt. Dirigentstokken fra erhvervslivet svinger hurtigere og hurtigere over hovederne på os: “Du skal blive til noget“! “Det er din egen skyld, hvis du fejler“! “Glem dine drømme – vi ved hvad der er bedst for dig“! Det er denne logik der ligger bag regeringens planer om selveje af gymnasier, eksterne bestyrelser på universiteterne og deres øgede brug af taxameter –styring.
Derfor er det rigtigt godt at denne konference er blevet indkaldt, og det er samtidigt vigtigt, at vi kommer frem til et fælles modsvar til de angreb vi står overfor!

Aktivitet fra neden er nødvendig – men hvordan kan vi vinde?
Vi skal ikke vente på at politikerne og magthaverne vågner op og siger: “Nåe ja, det er da også rigtigt, hvad de studerende siger – nu trækker vi forslaget tilbage“. Vores modsvar bør i stedet være fælles kamp!

I en nyliberal globaliseret verden må vi alle vælge mellem mennesker eller marked.
Vi vil have demokrati i stedet for direktører, mennesker over marked og pædagogiske erfaringer over penge. Dette er vores modsvar til regeringens markeds-logik.

Gennem de seneste mange år – fra ”Nu er det nok” kampagnen til “Råstof“-demonstrationerne – har vi set, at aktioner, demonstrationer, strejker og besættelser, er måden, hvorpå vi kan vinde. Hver gang elever og studerende har grebet til denne slags aktiviteter, er nedskæringerne og forringelserne blevet mindre eller helt taget af bordet. Når elevbevægelsens linje har været at satse på dialog og kompromiser med regeringen, er nedskæringerne og forringelserne derimod blevet værre. Senest viste de københavnske gymnasieelever, at de ved at besætte deres skoler kunne presse Københavns Kommune til ikke at hæve klassekvotienten. Kamp fra neden nytter – og det er den eneste måde vi kan vinde på!

Derfor skal vi mobilisere til en kæmpe Aktionsdag d. 5 oktober. Demonstrationerne skal ende i stormøder, som aktivisterne skal bruge til at diskutere, hvordan vi fortsætter og udvider kampen!

Vælt regeringen !
Vores krav til uddannelserne harmonerer ikke med regeringens nyliberale politik. Det betyder for det første at regeringens afgang er en forudsætning for, at vores krav kan gennemføres. Det betyder også, det er nødvendigt at finde sammen med andre, som også er trætte af regeringen.

Den politik der bliver ført, er ikke et udtryk for at politikerne ikke ved hvad der foregår, men udtryk for et samlet angreb på vores solidariske rettigheder. Derfor skal skytset rettes mod regeringen.

Med en klar kritik af nyliberalismen og af regeringen, kan vi for alvor skabe en stærk bevægelse. Alle – der er imod besættelsen af Irak, – der vil forsvare Christiania, og som er imod nedskæringer på velfærden, vil kunne blive en del af den samme kamp, og dermed for alvor udfordre magthaverne.
Vores parole bør derfor ikke være “Vi er Danmarks råstof kilde“, for det er ikke kun os, der er under angreb, og ikke kun os der er med til at skabe værdierne i dette samfund! Vi skal i stedet vedtage en parole der siger:

“Uddannelse for livet – ikke erhvervslivet – Stop angreb på velfærden“ !!.

Flere artikler fra nr. 233

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis
Jesper Juul Mikkelsen

Siden er vist 3514 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside