Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 233 – 22. september 2004 – side 4

Interview med Anders Frisk, DGS

Hvad er STOP NU

Alexander Lassithiotakis

Interview med Anders Frisk, Uddannelsespolitisk Sekretær, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning


Hvad er Stop nu -initiativet?
“STOP-NU er en bred bevægelse af uddannelsessøgende, der er gået sammen i protest mod de seneste års ensidige nedskæringspolitik fra skiftende regeringer. Vi står sammen om at præsentere ungdommens alternativ til den førte politik – for at give et bud på fremtidens uddannelsespolitik, der kan være grundlaget for fremtidens velfærd.

Problemet er, at man de seneste år har skåret milliarder på alle uddannelsesniveauer, samtidig med en øget elevtilstrømning. En politik, der ikke hænger sammen! Vi har både fået en “ungdommens finanslov“ og en “forskningens finanslov“, og regeringen bliver med at sige, at man vil prioritere uddannelse og ungdommen, mens man samtidig skærer ned. Det hænger ikke sammen!

Hvorfor skal man være med?
STOP-NU er det bedste og eneste bud på en bred forsamling, der er villig til ikke bare at fokusere på egne behov, men tage et samfundsansvarligt standpunkt, der sikrer, at uddannelse også i fremtiden kan være grundlaget for vores velfærd.
Hvis vi vil kunne imødegå de ”udfordringer”, som velfærden står overfor – ældrebomben og hvad vi ellers bliver tudet ørene fulde af – så er vi nødt til komme med et alternativ. Ellers er det en ret kurs mod afgrunden.

Hvad tror du, der kommer til at ske?
Altså, vi har en forhåbning om, at forslaget til aktiviteter og den politiske hovedudtalelse bliver vedtaget (på STOP-NU -konferencen den 22. september i KB hallen, red). Fordi de ikke bare i paroler og krav, men også i konkret handling formulerer, hvad ungdommens alternativer skal være. Forhåbentlig bliver det besluttet, så initiativet kan bære frem mod, at vi på folketingets åbningsdag for første gang i mange år kan præsentere en samlet elev- og studenterbevægelse – endda sammen med de faglige ungdomsforbund. Dermed kan vi klart vise vores modstand imod den førte politik. Forhåbentligt vil vi også i den nærmeste fremtid se lokalt forankrede og engagerede netværk, der kan være med til at sikre at kampen bliver bredt ud – i lokalområderne og på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Hvilket uddannelsessystem er det, du gerne vil slås for?
Jeg, og STOP-NU -initiativet, vil gerne slås for et uddannelsessystem, hvor der er plads til alle og lige adgang for alle. Uddannelse skal ikke afhænge af, om ens forældre er akademikere, hvilken etnisk baggrund de har – eller om de har mange penge. Det gør det i dag – og den sociale skævvridning øges jo højere op, du kommer i systemet. Uddannelse skal være et offentligt gode, og kun ved at sikre lige adgang til uddannelse for alle, kan vi sikre at uddannelse bliver grundlaget for en retfærdig velfærd i fremtiden.

Flere artikler fra nr. 233

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 2484 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside