Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 234 – 13. oktober 2004 – side 2

Interview

“Jeg ønsker enhed på venstrefløjen”

Alexander Lassithiotakis

Alexander Lassithiotakis fra Socialistisk Arbejderavis har talt med Jaleh Tavaloki, der er medlem af Enhedslisten – om Danmarks sociale Forum, Stop Nu kampagnen og venstrefløjen.

Du var med på DkSF, aktiv i enhedslisten, samt netværket for global retfærdighed på RUC og STOP Nu bevægelsen..... – hvordan hænger alle de her ting sammen for dig?
Jeg ønsker en enhed på venstrefløjen, – jeg er hvad man kalder en antikapitalist – eller socialist vel, men det er der jo nogle stykker der ikke vil vedkende sig på venstrefløjen. Hvilket jeg synes er enormt synd, fordi jeg synes det er kodeordet for et alternativ – det der med at de ikke vil sættes i samme bås som Sovjet, så tænker jeg på et ord som demokrati, det bliver jo fx brugt til at føre krig, – og er det så legalt at bruge sådan et ord – eller menneskerettigheder eller FN? Altså skal man forkaste noget bare fordi der er blevet begået forbrydelser i dets navn. Selvfølgelig har vi da et ansvar for forbrydelser begået i socialismens navn og vi skal da også forholde os til det, men man kan da ikke bare forkaste socialismen af den grund. Marxismen som den teori der ligger bag, er jo ikke en teori man kan forkaste fordi kommunismen i Soviet var som den var. Socialisme og marxisme er jo stadig grundstenene i kritikken af kapitalismen, anser jeg det som, ihvertfald.
Jeg ønsker en enhed på venstrefløjen, – jeg er hvad man kalder en antikapitalist – eller socialist

Selvfølgelig kan der være detaljer i teorien som man kan mene er forældet i forhold til i dag, men som helhed holder den da.

Hvad er dit indtryk af Danmarks Sociale Forum?
Jeg synes det er vildt synd at der ikke var mere samrbejde mellem partierne. Der var nogle orgganisationer og enkeltpersoner der samarbejdede, men der var ikke nok, og slet ikke blandt partierne. Og det synes jeg modsiger hele ideen – også det som mange af oplægsholderne sagde. Vi skal jo komme frem til et fælles alternativ som bevægelse, og så er det pisse synd at der ikke var mere samarbejde. Men det var fedt at mærke det bånd der trods alt var imellem os – fedt at stå der med en masse mennesker og føle at man er fælles om noget – det giver et kick, ligesom til European Social Forum. Men vi kunne sagtens have tiltrukket flere fra andre organisationer – blandt andet forskellige etniskeorganisationer, og generelt flere enkeltpersoner og uorganiserede. Vi skal være gode til at komme ud på skolerne etc. Så synes jeg i øvrigt det var synd at der ikke var en evaluering af Danmarks Sociale Forum på selve forummet, – det var synd. Så var det lidt ærgeligt bare at gå hver til sit efter at have været sammen. Ingen samarbejde i sigte.

Man skulle tro at det ville være bedre helt at lave det uden partier....

Med 800 deltagere kom der dobbelt så mange som sidste år, men stadig er det ikke ret mange – til sammenligning var der omkring 7.000 til Skånes sociale forum, altså bare et lokalt svensk forum. Hvorfor tror du der ikke kom flere?
For det første fordi – det der med splittelsen på venstrefløjen, – eller det kan man jo ikke sige.. men jeg tror man kan sige at den danske venstrefløj er mindre interesseret i at samarbejde; de kører bare deres eget race. Og jeg tror at der er mange der bliver politiserede men ikke ved hvor de skal gå hen, fordi venstrefløjen ikke vil samarbejde. Og skylden ligger både hos de store og de små organisationer, der ikke vil samarbejde på grund af sådan nogle latterlige småting, ofte omkring fortiden og ikke fremtiden.
Men det var fedt at mærke det bånd der trods alt var imellem os – fedt at stå der med en masse mennesker og føle at man er fælles om noget – det giver et kick

Man skulle tro at det ville være bedre helt at lave det uden partier.... Men det mener jeg nu ikke, for så ville det være ligesom bare at leve i en anden verden for en dag...for folk er jo organiserede i partierne, de fleste af dem der kommer til DkSF i hvertfald.

På STOP NU konferencen havde arrangørerne besluttet ikke at tilade uddeling af flyers for Danmarks Sociale forum. Hvad synes du om det?
Det synes jeg er et meget dårligt signal at sende..og det var jo også en kamp at få nogle elevrådsaktivister til at komme på forummet og opfordre til at man skulle demonstrere den 5. (STOP NU demonstrationen, red)...Danmarks sociale forum er jo ikke partipolitisk, det udelukker jo ikke engang borgerlige, og så er det da mærkeligt at man ikke vil mobilisere til det. Man kunne have inviteret eleverne og de studerende til at komme og diskutere videre, – også sammen med andre alders- og samfundsgrupper . For selvfølgelig er DkSF politisk, men på den samme brede måde som STOP NU-intiativet selv og så burde da ikke være et problem i det.

Hvad er vores opgaver som bevægelse fremover?
Jeg tror at venstrefløjen i Danmark – og internationalt også – kan samarbejde meget mere, i stedet for at man står af fordi der er nogle der har noget imod den ene eller den anden gruppe, på grund af det ene eller det andet.
Vi må mødes om de ting vi er enige om – og også diskutere de ting vi er uenige om – så tror jeg også vi kan få mange flere med.

Vi er nødt til at samarbejde og tage debatten, og dermed vise danskerne at vi kan samarbejde. Jeg tror fx der er mange unge eller ny-konverterede venstrefløjsfolk der har brug for at se at vi kan blive enige om fælles bud. Vi må mødes om de ting vi er enige om – og også diskutere de ting vi er uenige om – så tror jeg også vi kan få mange flere med.

Flere artikler fra nr. 234

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 2484 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside