Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 234 – 13. oktober 2004 – side 4

4 søm til Foghs ligkiste

Poul Erik Kristensen

Man skulle ikke tro det! Men han er altså liberal og dybt borgerlig – ham Fogh. Men det er ikke så smart længere – derfor var det den socialdemokratiske kasket, han fandt frem, da han d. 5. oktober åbnede Folketinget.

Væk var den værste liberale ideologi. Men tag ikke fejl.
Fogh og hans kumpaner i regeringen har gang på gang i praksis vist, at de ikke vil arbejdsløse, studerende, pensionister og andre det godt.
De er tilmed fulde af løgn.
Fogh, Bendtsen, Haarder m.fl. har mord, elendighed og undertrykkelse på samvittigheden. De undergraver uddannelserne og velfærden, samtidig med at de fører en dybt racistisk flygtningepolitik på kant med menneskerettighederne.
Mens de rige og skruppelløse har fået det godt under Fogh, er uskyldige irakere blevet dræbt af danske soldater, man har opbygget en mur omkring Danmark, som skal forhindre undertrykte og forfulgte i at søge asyl i Danmark, man har gennemført nedskæringer på skoler og uddannelser, og med en ny kommunalreform har man lagt landet åbent for privatisering og udlicitering.

Løgnen om krigen
Løgn og fortielser har været Fogh-regeringens praksis i forbindelse med besættelsen af Irak.
Senest har de amerikanske våbeninspektører endegyldigt bevist, at Irak ikke havde skyggen af masseødelæggelsesvåben, da man med Bush og Blair i spidsen besatte Irak i 2003. Igen og igen har Fogh hævdet, at spørgsmålet om masseødelæggelsesvåben ikke var den danske regerings motivation for at gå i krig. Det er usandt. Af de 13 punkter, der indgik i beslutningsgrundlaget, handler de 12 om masseødelæggelsesvåben.
Sandheden om krigen er nok snarere, som den amerikanske våbeninspektør, Charles Duelfer, konkluderede i sin rapport:
“Det er åbenlyst, at sanktionerne perverterede ikke kun Iraks økonomiske system, men også det internationale marked og dets organisationer“ (citat fra Jyllands Posten 8.oktober 2004)
Saddam Hussein forsøgte at sælge billig olie for at skaffe penge. Det truede de amerikanske olieinteresser – interesser som både Bush og vicepræsident Cheney er personligt involveret i. Ligesom det er tilfældet for kæledæggen McKinney-Møller i Danmark.

Løgnen om uddannelse til alle
Også i forhold til uddannelserne er regeringen fuld af løgn.
Talmanipulation og fiflen med regnskabsteknikker bliver brugt til at vise, at der ikke er sket forringelser på uddannelserne.
Det sker på trods af, at elever og studerende over hele landet oplever højere klassekvotienter, øget brugerbetaling, indførelse af taxameter-undervisning, – og med det nye strukturforslag om nedlæggelse af amterne: udsigt til en uens gymnasieuddannelse, fordi det kan ende med at gymnasierne bliver selvejende.

Selveje kan nemt ende med, at det decentrale udbud bliver mindre, fordi det ikke kan betale sig at drive gymnasier i tyndt befolkede områder. Men selveje har også den betydning, at skolerne fremover kan satse på forskellig kvalitet i uddannelsen. Man vil skabe en uens gymnasieuddannelse, som kan opfylde Dansk Industris, OECD’s og den danske magtelites højeste ønske: nemlig at få skabt en elite-uddannelse for de få ressourcestærke, og en middelmådig ungdomsuddannelse for de mange mindrebemidlede.

Dansk Industri har længe brokket sig over, at danske studerende kan for lidt. Med selveje kan man forestille sig, at der åbnes en glidebane, hvor erhvervsinteresser i højere og højere grad får direkte indflydelse på uddannelserne. – Nøjagtig som det sker på universiteterne efter den nye universitetsreform.

Og får undervisningsminister Ulla Tørnæs magt, som hun har agt, skal der fremover ske en sortering af eleverne på et tidligt tidspunkt, nemlig via en stribe tests.

Strukturreform=privatisering
Også planerne om at slå kommuner sammen og nedlægge amterne indeholder politisk sprængstof. Bag de mange ideer, som det hele hyldes ind i, ligger nemlig en af liberalismens allerværste kæpheste: at lægge landet åbent for spekulation og kæmpeprofitter for de rige via øget privatisering og udliciteringer.
Eller som Venstres politiske ordfører, Jens Rohde, har forklaret det:
“Grunden til, at der ikke er sket så meget udlicitering og privatisering, som vi ønsker, er, at de kommunale enheder er for små“.
Problemet er, at det ikke kan svare sig for ISS, Groupe4 og de andre store virksomheder at drive fire eller seks børnehaver i en kommune eller tre plejecentre.
Med indførelsen af den nye kommunalreform øger man det demokratiske underskud. Der bliver længere til politikerne, og man gør børnepasning, ældrepleje, sygebehandling m.v. til mål for forretning, med alle dens amoralske og umenneskelige principper.

Racistisk politik
Det amoralske og umenneskelige er også de to ord, der bedst beskriver Fogh-regeringens politik overfor flygtningene og indvandrerne.
Danmark er flere gange kommet på kant med menneskerettighederne. Det fastslog Europarådets menneskerettighedskommissær, Alvaro Gil-Robles, da han i juli udgav en rapport med skarp kritik af Danmark. Menneskerettighedskommissæren kritiserer i rapporten den danske udlændingepolitik og fastslår, at Danmark uden tvivl overtræder menneskerettigheder.
“Som loven er formuleret, øges risikoen for konventionsbrud i praksis. Vi er blevet gjort opmærksomme på flere konkrete sager, hvor konventionen er blevet brudt“.
Blandt de punkter, som kritiseres, er den forkætrede regel, som giver afslag på familiesammenføring, hvis ikke begge ægtefæller er over 24 år. Såvel regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er fløjtende ligeglade med kritikken.
Men det er ikke kun 24-års-reglen, der er problemet.
Antallet af flygtninge, der får asyl, er faldet til næsten en tredjedel under Fogh. Forfulgte flygtninge bliver sendt tilbage til krigshærgede områder, ja, selv deres skole- og boligvalg bliver mistænkeliggjort.
Mens regeringen råber op om frit valg på alle hylder (for de rige), gælder der ingen frie valg for især muslimer.
Muslimer skal indordne sig – af med tørklædet, af med det frie valg af ægtefæller, m.v.

Der er masser af gode grunde til at komme af med Fogh-regeringen så hurtigt som overhovedet muligt.

Flere artikler fra nr. 234

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 2284 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside