Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 234 – 13. oktober 2004 – side 11

STOP NU-protester i Århus

Esben Valløe

Vi er imod Universitet A/S og Nedskæringer er ikke en naturlov! Bannerne var mange og farverige, da over 10.000 elever fra Øst- og Sønderjylland demonstrerede på den landsdækkende aktionsdag mod nedskæringer på uddannelsesområdet tirsdag d. 5. oktober.

Demonstrationerne foregik på pladsen foran Venstre-borgmester Louise Gades kontor på rådhuset i Århus. I Jylland var der udover Århus arrangeret demonstrationer i Ålborg, Viborg og Randers. Fra mange byer havde eleverne organiseret busser, og endnu flere kom til med tog fra de fleste byer med eget gymnasium eller erhvervsskole. Således var der f.eks. 65 af sted fra Grenå og 40 fra Ikast Gymnasium til trods for, at eleverne herfra kun havde haft to dage til mobiliseringen.

Århus Uni

Jon Rostgaard Boiesen fra Filosofi på Århus Universitet er med i den såkaldte ”Humboldt-bevægelse”, en sammenslutning af humaniorastuderende, der de sidste 3 uger har gjort et stort arbejde for at få protesterne op at stå på Århus Universitet. ”De sidste 10 år er humaniora blevet kraftigt beskåret, og det giver stof til eftertanke, at forskningen kun udvikles på de områder, der gavner erhvervslivet.”

De uni-studerende synes ikke, regeringens politik er i deres interesse. Flere var med i protest mod kvote 2-reformen, og flere hundrede universitetsstuderende var enige om, at kravet om eksternt flertal i universitetsbestyrelserne er forrykt. Folk fra universitetet skal ind i bestyrelserne igen og direktørerne ud.

Kritikken var klar: Selvom velfærden afhænger af skattekroner, lader regeringen de største virksomheder føre deres overskud ud af landet, og de selv samme virksomheders topledere bliver forgyldt gennem skattelettelser til de rigeste. Det er os, der kommer til at finansiere fremtidens samfund og dermed betale for velfærden. Der er ingen holdbare argumenter for, at erhvervslivet skal beslutte, hvordan folk skal uddanne sig.

Slagkraft på UNI

Af de demonstrerende elever var det de universitetsstuderende, som var klarest i deres budskab: Nej til Universitet A/S. Eleverne, der var på gaden i Århus, gav det klare indtryk, at de var imod en regering, der sætter profit højere end mennesker. Udadtil hævder såvel VC som S og R at varetage samfundets interesser, men hvis de lytter mere til Dansk Industri, end til den danske elevbevægelse cementerer de endnu engang, at de blot er erhvervslivets lakajer.

For at STOP-NU initiativet kan vinde kampen, må denne kritik føres videre i alle dele af STOP-NU, der pt. ikke officielt har en konkret kritik af erhvervslivets indflydelse på dansk politik. Demonstranterne, jeg talte med var ikke i tvivl om, at der er ressourcer nok til at investere i velfærd – som et banner sagde: Nedskæringer er ikke en naturlov!

STOP-NU må følge med eleverne

Oppositionens nylige goodwill-udspil lover, som så ofte før, guld og grønne skove til de strejkende elever. Løfterne blev kritiseret af et par forkølede VU’ere, der mængede sig med folket i et forsøg på at lade regeringen gå fri af al kritik ved at skyde skylden på den tidligere regering.

VU har dog en pointe: Det er vigtigt at vi har i baghovedet at SR også pålagde uddannelserne uhensigtsmæssige nedskæringer og ikke dermed i sig selv vil være en garanti for, at den igangværende afvikling af velfærden stoppes. STOP-NU må brede kampen ud til de andre velfærdsområder, så bevægelsen har styrke til at forme politikerne og ikke omvendt. Kampen fortsætter altså også, selvom vi får et regeringsskifte i morgen.

Flere artikler fra nr. 234

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Esben Valløe

Siden er vist 1842 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside