Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 235 – 4. november 2004 – side 5

Million Worker March 17. okt. i USA

Et vigtigt skridt men lang vej endnu

Jan Hoby

Omkring 5,000 mennesker demonstrerede foran Lincoln Memorial i Washington d. 17 Oktober. Demonstrationen var et forsøg på at rejse en selvstændig og uafhængig stemme for en stærk fagbevægelse, en selvstændig politik for arbejderklassen og en klar antikrigs dagsorden, – kort før det netop overståede præsidentvalg i USA. Som omtalt i Socialistisk Arbejderavis nr.233 var demonstrationen organiseret af netværksinitiativet Million Worker March (MWM). Et netværk der rejser diskussioner som normalt er udelukket fra den traditionelle politiske og faglige debat – i fagbevægelsen og samfundet som helhed; udbytning, undertrykkelse og imperialisme.

Selvom det amerikanske LO, AFL-CIO, modarbejdede demonstrationen og kaldte den en afledning fra valgkampen, så støttede mange store fagforeninger arrangementet. Af støtter kan nævnes National Education Association, den største fagforening i USA. I New York støttede fagforeninger med mere end 100,000 medlemmer, inklusiv Transport Worker Union, som repræsenterer mere end 30.000 buschauffører og togpersonale.

Desværre sendte de fleste fagforeninger kun få medlemmer fra deres fagforeninger. Et mønster der kendes alt for godt i Danmark! Og det er her den primære årsag til fremmødte skal findes, nemlig i det seriøse mobilise-ringsarbejde blandt medlemmerne og på arbejdspladserne.
Selvom Million Worker March ikke levede op til forventningerne, så har initiativet rejst det vigtigste spørgsmål som den amerikanske og internationale fagbevægelse står overfor i vor tid; Hvordan vender vi fagforeningernes nedgang til fremgang?

Flere artikler fra nr. 235

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jan Hoby

Siden er vist 1821 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside