Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 235 – 4. november 2004 – side 13

Økonomi for Antikapitalister

Når de borgelige læser Marx

Jakob Nerup

SAA artikel 23527

Der går indtil flere spøgelser gennem Europa i øjeblikket. Et af dem er globaliseringen, som truer os alle med outsourcing og besparelser på velfærden. Et andet er det mere kontante ultimatum fra de multinationale direktører til arbejderne i vesten: Enten går i op i tid til mindst 40 timer, eller også går i ned i løn – og allerhelst begge dele. Begge spøgelser kunne opfattes som en af de såkaldte trends i management, som blot skal overstås. Men det ville være alt for overfladisk.
Forklaringen findes langt dybere i selve den måde som kapitalismen fungerer på, tvangen til international konkurrence, pres på profitten, og kravet om stadig vækst. Og ingen har analyseret kapitalismens grundlæggende funktioner og formuleret det bedre end Karl Marx. Fx beskriver han i det Kommunistiske Manifest, som er skrevet for mere end 150 år siden, hvordan:

” Bourgeoisiet har, ved at udnytte verdensmarkedet, gjort produktionen og forbruget i alle lande kosmopolitisk. De ældgamle nationale industrier er blevet tilintetgjort...af industrier, der ikke mere forarbejder indenlandske råstoffer, men råstoffer fra de fjerneste egne. Industrier, hvis fabrikater forbruges ikke alene i landet selv, men i alle verdensdele.”

I en ny bog i serien ”Økonomiens konger” fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag, har Hans Aage skrevet om ”Karl Marx”. Det er højest tiltrængt med en ny letfattelig bog om Marx og hans økonomiske teorier set i et globalt perspektiv. Men desværre er det ikke bogens formål. Ja, faktisk bruges det meste af bogen på at forklare, at Marx’ økonomiske teorier hverken var videnskabeligt nyskabende eller holdbare. Måske er det forventeligt, når en borgerlig økonom læser Marx, at han erklærer Marx’ værditeori, pristeori og ”loven om profitratens tendens til fald” for fundamentale fejl.

Men hvorfor så skrive en bog. Dybest set skyldes det nok trangen til, at på den ene side at bruge Marx, fordi han faktisk er den eneste som forklarer de grundlæggende mekanismer i kapitalismen, som fx hvor værdi og dermed profit stammer fra. Hvis man ikke forstår, at kun det menneskelige arbejde, som er nedlagt i et stykke produktion, er det som giver en vare sin værdi, så er man ude af stand til at forstå de mekanismer, som plager kapitalismen og skaber et mareridt for arbejderne. Presset på arbejderne for at arbejde længere og til lavere løn er som taget ud af Marx ho vedværk “Kapitalen“. Her beskriver Marx, hvordan kapitalisten kan få mere absolut (udvidelse af arbejdsdagen) eller mere relativ (pres på lønnen eller levevilkårene)merværdi.
Men det er ikke den type argumenter, der plager Hans Aage, for han er mere interesseret i den ”marginale” prisforskel. Det er en meget skuffende bog, som ikke kan anbefales. Den er hverken pædagogisk eller skrevet med udgangspunkt i Marx, som ville beskrive kapitalismen, dens love og klasser for at forandre den.

Hvis du vil læse en introduktion til Marx, og også hans økonomiske teorier, så læs Alex Callinicos ”The revolutionary ideas of Karl Marx”. Hvis du vil læse om Marx´ liv, så læs Francis Wheens underholdende og dog politiske, ”Karl Marx”. Og endelig Marx selv. Læs det Kommunistiske Manifest og læs kapitalens 1. bind. Så bliver du meget klogere på politisk økonomi end de borgerlige økonomer nogensinde har været.

Flere artikler i serien Økonomi for Antikapitalister

Flere artikler fra nr. 235

Flere numre fra 2004

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2918 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside