Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 236 – 24. november 2004 – side 11

EU-modstand for antikapitalister

Jakob Nerup

Som antikapitalist må man være modstander af EU. Det er en struktur og et regionalt redskab for de multinationale selskaber i Europa. Men hverken de multinationale eller demokratiet kommer væk blot vi fjerner eller bekæmper EU. Årsagen er selve det kapitalistiske system med dets mangel på demokrati og magt til virksomhederne.

Selvfølgelig skal vi bekæmpe alle tiltag til at styrke EU, men det er ikke i sig selv den vigtigste kamp. Det er kampen for velfærden, miljøet, menneskene og mod racismen. Alle disse spørgsmål Som antikapita-list må man være modstander af EU. Det er en struktur og et regionalt redskab for de multinationale selskaber i Europa.

Men hverken de multinationale eller demokratiet kommer væk blot vi fjerner eller bekæmper EU. Årsagen er selve det kapitalistiske system med er sammen og må derfor også løses sammen. Som antikapitalist kan vi ikke skille kampen mod de multinationale fra hverken EU-kampen eller racismen. Derfor sigter vi på løsninger, der tager det hele med. Altså vil vi have et andet samfund i Danmark, i Europa og globalt.

Antikapitalister knytter kampen mod EU sammen med modsætningen mellem rig og fattig, bureaukrati og manglende demokrati, ødelæggelse af føde varer, øget militarisme. Kampen må føres mod de konkrete nedskæringer, vi oplever i hverdagen, mod miljø forringelser, mod at sende danske soldater i krig osv. Det er en kamp, der kræver aktiv organisering nedefra, blandt almindelige mennesker, for at den kan vindes.

Vi skal ikke lade os nøje med at stoppe den nyliberalistiske fremmarch og udligne det demokratiske underskud. Vi skal have ambitioner om at skabe en anden verden, et andet Europa og et andet Danmark. Alternativet er ikke et andet EU eller delvise reformer, selvom det vil vi hilser ethvert skridt i retning af mere demokrati og mere velfærd velkommen.

EU skabt af kapitalismen og vil først endeligt kunne bekæmpes ved at afskaffe kapitalismen. I stedet for dette menneskefjendske system med dens økonomiske tvang og undertrykkelse, opstiller vi et andet perspektiv: Kapitalismen må erstattes af et socialistisk samfund, hvor det er almindelige mennesker, der styrer samfundet, hvor formålet ikke er profit jagt, men opfyldelsen af menneskelige behov. Den kraft, der både kan afskaffe kapitalismen og være centrum for opbyggelsen af et socialistisk samfund, er den internationale arbejderklasse.

Bevægelsen, demonstrationerne og de sociale kampe viser at en anden verden ikke blot er tankespind, men en reel mulighed.

Som Asbjørn Wahl afslutter sine betragtninger om fagbevægelsen og nyliberalismen i Kritisk Debat, maj 2004:

“Vores mål skal derfor være at gå videre end den sociale pagt og velfærdsstaten. Kun en forandring af samfundet som er dybtgående nok til at fjerne de materielle betingelser for en genopbygning af en nyliberal politik kan sikre det arbejdende folks interesser. Intet mindre end socialisme kan sikre det.”

Ovenstående er det afsluttende kapitel i Jakob Nerups pjece “Europa A/S – EU-modstand for antikapitalister”

Pjecen kan købes på www.modstand.org.

Flere artikler fra nr. 236

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
EU/EF

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 1429 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside