Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 236 – 24. november 2004 – side 11

Fakta om EU-forfatningen

- EU-forfatningen slår fast, at EU ved lov skal fastlægge “principper og vilkår” for tjenesteydelser af “almen interesse”. Dermed giver EU sig selv mulighed for at fastlægge regler for, hvordan velfærdsydelser, såvel private som offentlige skal udbydes. Det kan være alt fra vandforsyningen til ældreplejen. Samtidig slår EU-forfatningen i andre paragraffer fast, at der ikke må ske nogen begrænsninger af den frie konkurrence.

- Beslutninger vedtages som hovedregel med flertalsafgørelser, hvor de store lande har størst magt. På få områder bevares vetoretten, men forfatningen giver mulighed for, at et EU-topmøde selv kan føre fjerne vetoretten på disse områder, hvis landene er enige herom.

- EU får førsteretten til at lovgive på det social- og arbejdsmarkedspolitiske område. I det omfang, EU vedtager lovgivning, vil denne automatisk erstatte dansk lov.

- EU’s Charter for menneskerettigheder er føjet ind i EU-forfatningen og bliver juridisk bindende. Det betyder, at EF-Domstolen får ret til at blande sig i de individuelle rettigheder, herunder strejke- og aktionsretten.

- EU-forfatningen traktatfæster den såkaldte Sociale Dialog i EU. Det betyder, at fagbevægelsen skal indgå i et nært trepartssamarbejde med EU-Kommissionen og arbejdsgiversiden i EU, om Unionens målsætninger.

- EU-forfatningen kan få konsekvenser for hele det fagretlige system i Danmark. Årsagen er, at forfatningen giver EU mulighed for at vedtage minimumsregler for, “hvad der anses for strafbare handlinger samt for straffene herfor”.

- EU-grundloven bekræfter også, at “foregangslande" på militærområdet forpligter sig i en protokol til at udvikle og øge deres militære kapacitet, herunder at blive i stand til at indsætte kamptropper senest i 2007.

- EU-lovgivning står over dansk lovgivning.

Kilde: Dagbladet Arbejderen

Flere artikler fra nr. 236

Flere numre fra 2004

Se flere artikler om emnet:
EU/EF

Siden er vist 1601 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside