Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 237 – 12. januar 2005 – side 10

Aktion for taleret på RUC

Alexander Lassithiotakis

Den første december gennemførte en gruppe RUC-studerende en aktion i forbindelse med den nye bestyrelses første møde. Kasper Kirkelund Søndergård, der var en af initiativtagerne, fortæller om aktionen.

”Det var en aktion, som gik ud på at gøre bestyrelsen opmærksom på, at de studerende er interesserede i, hvad bestyrelsen gør ved universitetet, og vi godt vil have indflydelse på, hvordan vores uddannelser bliver forandret og skal se ud.
Det gik godt. Vi havde primært to punkter, vi ville gøre bestyrelsen opmærksom på. For det første henviste vi til undervisningsministeriets præcisering om bestyrelsens arbejde, der siger at bestyrelsen skal sørge for, at referater og dagsordener, samt evt. bilag skal være offentlige tilgængelige. Det havde de ikke gjort til deres første møde. Det krævede vi åbenhed om.
Det andet punkt var, at bestyrelsens første arbejdsopgave handler om at komme til at vedtage universitets vedtægter. I den forbindelse ville vi opfordre til, at fastholde en vedtægt, der siger, at bestyrelsesformanden kan give tilhørere taletid på mødet. Vi havde hørt rygter om, at bestyrelsen havde overvejet at fjerne den mulighed, og det mente vi var et meget dårligt signal at sende til universitetets brugere. For at skabe et bedre miljø mellem brugere og bestyrelsen, så opfordrede vi til, at man i stedet udvidede den gældende vedtægt, at alle der møder, har ret til at tale, medmindre at bestyrelsen fratager dem den.

Mange mødte op – vi var ca. 20, og det er mange i forhold til, at det ellers generelt er svært at mobilisere studerende til studenterpolitiske initiativer. Vi havde taget bannere og skilte med, hvor vi forsøgte at udtrykke vores holdninger til bestyrelsen, og til hele spørgsmålet om demokratiet, der er blevet fjernet fra universiteterne med den nye universitetsreform. Fx ”uddannelse for livet- ikke erhverslivet”. Vi mødte op foran bestyrelseslokalet, med gaffa-tape på munden og et stort banner, der sagde ”Ret til taleret”. Gaffa for at symbolisere den ufrivillige magtfratagelse.

Bagefter gik alle studerende ind i mødelokalet og fik med det samme bestyrelsens og ordstyrerens opmærksomhed. Bestyrelsen blev tvunget til at lytte på, hvad vi havde at sige. Deres reaktion var delt; man så tydeligt forskel på holdningen fra bestyrelsesformandens side i forhold til rektor. Resultatet blev, at de for eftertiden lovede at sørge for offentliggørelse af dagsorden mv. på hjemmesiden. Det med taleretten er dog ikke blevet diskuteret endnu, så det kræver vores fortsatte opmærksomhed. Der har ikke været noget opfølgningsmøde, men generelt var stemningen rigtig god, så jeg kunne da godt forestille mig, at vi kommer til at lave mere. Det at lave aktioner er en vigtig del af det at forholde sig til studenterpolitiske spørgsmål. Og så skal vi ha’ organiseret og samlet så mange studerende som muligt – så udfordringen for os, er både overfor bestyrelsen og at få engageret de studerende i deres egne uddannelser.”

Flere artikler fra nr. 237

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Alexander Lassithiotakis

Siden er vist 2108 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside