Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 237 – 12. januar 2005 – side 103

Tillæg 20.1.05

Foghs synderegister

Der kan ikke være mange af Socialistisk Arbejderavis’ læsere der mangler argumenter mod Fogh-regeringen.

Det kan dog være at du lige står og mangler et par kolde facts når du skal overbevise dine venner, kollegaer, studiekammerater eller svigermor om at de skal stemme på Enhedslisten på valgdagen – og blive aktive i ISU i hverdagen. Derfor har du her Foghs synderegister.

Fogh = racisme og islamofobi

Han er 20 år, mørk i huden, muslim, uden praktikplads, bor i en betonghetto og udset til at være syndebuk. Han er marginaliseret fra det almindelige liv og kan ikke komme ind på diskoteket på grund af sin hudfarve og kan ikke få et job på grund af sit navn. Han bor sammen med sin familie i en mindre lejlighed og har gadehjørnet som fritidsklub sammen med sine kammerater. Han chikaneres af politiet og er udskreget i medierne som Danmarks største kriminelle trussel.

De er muslimer og mørke i huden. Manden har skæg og kvinden tørklæde. De følger deres kulturelle rødder, samtidig med at de udøver deres religion. De er ikke fundamentalister, men medierne har stemplet dem, og staten opfatter dem som potentielle terrorister. Fogh har sammen med Dansk Folkeparti gjort fremmedhadet og hetzen mod islam til officiel dansk politik.

De er flygtet fra krig, sult og undertrykkelse. De lever indespærret i flygtningecentre i flere år uden mulighed for arbejde eller uddannelse. Nogle af dem har endda levet på straffeordningen med madkasser. Fogh har sørget for, at antallet af flygtninge falder og endnu flere afvises. Danmark bryder FN’s konventioner og er det sværeste land at komme ind i Europa.

De kan ikke blive gift, hvis de er under 24 år eller skal giftes med en udlænding. Selv kærligheden nægtes flygtninge og indvandrere. Opfylder de betingelserne, så skal de også garantere forsørgelse, hvilket yderligere diskriminerer de mange indvandrere uden arbejde.

Fakta

 • 24-årsreglen nægter indvandrere ret til at gifte sig
 • Madkasse og kontantkasse for flygtninge uden hjemland
 • Integrationsydelsen er fattigdom
 • Kun 1300 flygtninge fik asyl i 2004 – svarende 20% af antallet i 2001.
 • Kun 2300 indvandrere fik familiesammenføring – svarende til 25 % af antallet i 2001.
 • Boliger og skoler bliver til ghettoer, fordi de svigtes økonomisk.
 • Muslimer hetzes og islam dæmoniseres, og der lægges hindringer for at bygge moskeer i Danmark

Fogh myrder løs i Irak

Han er død. Han boede med sin familie i Fallujah, en by på størrelse med Århus. Fallujah er smadret og andre 100.000 irakere døde siden Bush’s soldater invaderede Irak. De levende irakere må leve med de katastrofale forhold, hvor menneskerettigheder, velfærd og demokrati undertrykkes af besættelsesmagten.

Fogh har højlydt tilsluttet sig de falske begrundelser for krigen og været en trofast støtte for Bush siden 9/11. Folketingsflertallet har, kun med modstand fra SF og Enhedslisten, sendt danske soldater i krig i Afghanistan og Irak. 200 civile er myrdet af danske bombefly i Afghanistan. Adskillige civile er slået ihjel af de 500 danske soldater i Irak, mens de eskorterer danske virksomheder rundt som en anden lejehær.

Fogh og Per Stig Møller har beskåret ulandsbistanden og bundet den sammen med et civilisationsprojekt, hvor der kun gives til de lande, som følger Fogh og Bush politiske anvisninger. Fogh har solgt Thule-basen til USA, så de kan lave missilskjold. Fogh har ført an i EU's handelspolitik, hvor de multinationale og landbruget favoriseres på bekostning af verdens fattige.

Fakta

 • Fogh har bundet Danmarks udenrigspolitik sammen med Bush.
 • 100.000 døde i Irak.
 • 200 døde i Afghanistan efter dansk bombardement.
 • U-landshjælpen beskåret med mere end 10 milliarder kroner.
 • Fogh styrker et nyliberalistisk EU

Fogh øger forureningen og sparer på miljøet

Der bliver flere af dem. Biler og svin. Antallet af biler vokser i takt med besparelserne på de kollektive transportmidler og udvidelsen af motorvejene. Miljøet nedbrydes, fordi der tillades flere svin. Både de 25 millioner, som svinebaronerne har i staldene, og de virksomheder, som sviner.

Under Foghs regering er en lang række miljøforanstaltninger sparet væk, fx “Den grønne jobpulje” og forskning i pesticider, der forurener vores grundvand. Kontrollen med miljøsvinene er mindsket, fx er Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelser besparet med 11 %, og det er dem, som skal checke A.P. Møller-Mærsks olieforurening i Nordsøen.

Regeringen har nedlagt massevis af miljøaktiviteter og i stedet oprettet Institut for miljøvurdering, som Lomborg var leder af.

Fakta

 • Miljøministeriet beskåret med 45 %
 • Vedvarende energi bespares med 136 millioner kroner.
 • Danmark har de største CO2-stigninger – klodens ozonlag nedbrydes
 • Bilismen fremmes med 5 milliarder til motorveje og 130 km i timer.
 • Den offentlige trafik nedskæres 311 millioner kroner
 • Takstforhøjelser på op til 20 % i bus og tog.

Foghs sorte eliteskole

Hun leder desperat efter praktikplads, fordi skolepraktikken er fjernet. Han læser dårligt og er truet af arbejdsløshed, men voksenuddannelsen er sparet væk. Hun ville gerne være noget særligt, men nu er den frie ungdomsuddannelse nedlagt. Han søger på kvote to til universiteter, men kan ikke komme ind, fordi det alene er karaktererne, som tæller.

Hun er lavtlønnet og har ikke råd til mere end et brugerbetalt fag på VUC. Han taber konstant koncentrationen på handelsskolen, fordi der er så mange i klassen, og timerne aflyses. Samlet set har Foghs regering sparet mere end 1,4 milliarder kroner på uddannelsessektoren siden 2001.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF gennemført de største reformer af det danske uddannelsessystem siden 70’erne. Reformer, som skærper de sociale skel og øger markedsgørelsen betragteligt. De har sat elite frem for bredde. De har sat erhvervslivet frem for livet. De har sat middelklassen frem for arbejderne.

Fakta

 • Nedskæringer på 1,4 milliard
 • Skolepraktikken er sparet væk
 • Voksenuddannelse nedskåret med 900 millioner
 • Gymnasiereformen åbner for elite- og sponsorgymnasier.
 • Universitetsreformen har givet magten til multinationale direktører.
 • Mere test og karakterer – ud med de svage.

Fogh tager pengene fra os

Hun er fattig. Hun bor alene med sine børn i et socialt boligbyggeri og modtager kontanthjælp. Hun har hverken mærket skattelettelser, skattestop eller andre værdistigninger. Tværtimod bliver hun presset til at tage lavtlønnede job eller truet til tvangsaktivering, mens de sociale myndigheder lurer på, om kæresten bor hos hende.

Pensionister og arbejdsløse har gennem Foghs regeringstid mistet adskillige tusinde kroner, fordi deres satser ikke er reguleret optimalt. Samtidig har de ikke fået beskæftigelsesfradrag og nyder således ikke godt af skattelettelser eller skattestop. Og vi skal ikke glemme flygtningene på fattighjælp, som har endnu mindre.

Hun er HK’er og kassedame. Hendes løn er fortsat på 15.000 om måneden, hun fik 125 kr. ud af skattelettelserne, og hendes husleje i lejeboligen stiger stadig. Hendes udgifter til transport, børnenes institutioner og andre leveomkostninger er vokset. Og som kvinde tjener hun kun 80 % af sine mandlige kollegers løn.

Fakta

 • 50.000 modtagere af kontanthjælp går ned i ydelse.
 • 900.000 på overførselsindkomst er ikke reguleret.
 • 2,3 millioner danskere tjener under 200.000, og har ikke fået del i skattelettelserne.
 • Mindre i pension til 1,5 million lønmodtagere.
 • 60 % af danskerne fik ingen glæde af skattestoppet, bl.a. fordi mange af dem bor i lejebolig.

Hjælp til med at vælte Fogh

Internationale Socialisters Ungdom deltager aktivt i valgkampen – er du træt af Fogh, hans krig og hans asociale politik – så hjælp ISU med at lave valgkamp. ISU er på uddannelsessteder og på gaden med Socialistisk Arbejderavis, Enhedslistens valgmateriale, underskriftslister mod krigen og meget mere.

I løbet af de 3 uger valgkampen kører udkommer Socialistisk Arbejderavis hver uge (af økonomiske årsager er det kun den første udgave der udsendes til medlemmer og abonnenter, de sidste to udgaver kan ses på www.socialister.dk).

Under valgkampen er www.socialister.dk lavet om til et valgsite. Her kan du finde oplysninger om aktiviteter, valgmøder, argumenter mod Fogh og meget mere.

Kontakt ISU på 3535 7603 eller på isu@socialister.dk

Hvis du vil en anden Verden – bliv aktiv i ISU

For mere info se: www.socialister.dk

Flere artikler fra nr. 237

Flere numre fra 2005

Siden er vist 1225 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside