Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 237 – 12. januar 2005 – side 104

Tillæg 20.1.05

“Hvis man ønsker en anden verden, så skal man stemme på Enhedslisten”

Klaus B. Jensen

Enhedslistens folketingsmedlem Line Barfod fortæller i dette interview til Socialistisk Arbejderavis, hvordan Enhedslisten kan give Fogh modspil og være et alternativ. Hendes udspil er klart: “De multinationale og de rigeste skal betale skat, så vil der være rigeligt med penge til velfærden.”

Socialistisk Arbejderavis: Fogh har jo støttet det store erhvervsliv, dem der har penge i forvejen. Han har startet en krig. Han vil lukke Christiania. Han har gjort et asocialt indhug i velfærden med skattestoppet. Hvordan har I tænkt jer at gå op imod det?

Line Barfod: Dels ved at afsløre, hvad det er han gør, fx ved at give gaver til vennerne og de rige. Dels ved at afsløre, hvad det er, der foregår med hensyn til Irak-krigen. Vi skal være vagthunden, fx socialt set, mod de nedskæringer, der sker, og med alle de talmanipulationer, vi hele tiden ser både på uddannelsesområdet og på socialområdet.

Men vi gør det også ved at pege på, hvordan man kan indrette tingene på en helt anden måde. Ved at sikre, at det er dem, der har mindst her i verden, der får, og ikke dem der har. Global retfærdighed og langt mere hjælp til de fattige lande. Og her i landet, at vi får skabt langt flere jobs og får fordelt arbejdet.

Socialistisk Arbejderavis: Hvordan det?

Line Barfod: Vi har 800.000, der er udstødt af arbejdsmarkedet. Samtidig med at de, der er i arbejde, løber alt for stærkt, så de bliver slidt ned i en alt for tidlig alder. Vi vil gerne fordele jobbene, så vi fik mange flere hænder til at renovere skoler, til at tage sig af børn og ældre, reparere veje. Til at tage sig af alle de ting, vi har brug for. Til at bruge skraldemandsmodellen, så de, der arbejder, deler med en arbejdsløs. 2 ugers betalt efteruddannelse til alle.

Det ville også være fint at fjerne den kassetænkning, der er i dag. Så kunne man også give folk en ordentlig løn. Hvis folk kommer i arbejde, skal de jo også betale skat og moms, samtidig med at de ikke skal have dagpenge, og så kommer det ikke til at koste samfundet noget. Vi skal tænke på en helt ny måde.

Socialistisk Arbejderavis: Der er 54 % danskere, der er imod krigen i Irak. I er jo det eneste parti, der går mod krigen og den danske deltagelse i besættelsen.

Line Barfod: Det er noget, vi vil slå meget på i valgkampen. At vi har en krigsregering. Vi mener, de danske tropper skal trækkes ud øjeblikkeligt Alle de begrundelser, man brugte for at gå i krig, viste sig jo at være løgn. Det bliver bare værre og værre dernede. Der er ingen forslag eller planer for at sikre de danske soldater. Vi må trække de danske soldater hjem øjeblikkeligt.

Socialistisk Arbejderavis: Ved den sidste valgkamp gik I ind i debatten om integration. Vil I gøre det igen? Noget tyder på at Dansk Folkeparti vil rejse den racistiske dagsorden igen.

Line Barfod: Vi vil først og fremmest være med til at kræve flere arbejdspladser. Hele integrationen afhænger af det. Noget af det værste, vi har set, er, at arbejdsgivere ringer til AF og beder om hvide arbejdere. Det er jo helt ødelæggende for situationen. Dels imod, at de skal få arbejde overhovedet, men også fordi det fratager de unge enhver tro på, at det kan lykkes at få arbejde.

Man ser det jo også i debatten omkring skolen. Her tager det jo også modet fra unge fra gruppen, om at de nogensinde kommer videre. Også på boligområdet gælder det jo også om at få en helt anden fordeling. Sikre at der er boliger, der er til at betale. At man kan bo i socialt boligbyggeri, selv om man får arbejde.

Flere artikler fra nr. 237

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Klaus B. Jensen

Siden er vist 1098 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside