Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 24 – November 1986 – side 6

SD 1961-82

Et langt synderegister

Ole Mølholm Jensen

Hvis Socialdemokratiet idag skulle stilles for en arbejderret og dømmes for deres handlinger i 60’erne og 70’erne, ville følgende udsnit af Socialdemokratiets indgreb/overgreb mod arbejderklassen være en del af et imponerende stort anklageskrift.

1961

Overenskomst-indgreb: Ophøjelse af mæglingsskitsen til lov for de områder, der stemte imod (Metal- og Transport-området).

1963

Helhedsløsning: Indgreb i Overenskomsten (OK) sammen med de Radikale – før der havde været forhandlet. OK’en forlænges i to år. Kun dele af de lavestlønnede får en lille stigning, kombineret med et forbud mod strejker i de næste to år. Skatter og afgifter pilles ud af dyrtidsreguleringen. Pris- og avancestop, som ikke virker og bliver ophævet efter et halvt år.

1966

Boligforlig: Sammen med de borgerlige åbnes der for udstykning af ejendomme til ejerlejligheder, samtidig med kæmpe huslejeforhøjelser i lejeboliger.

1967

Arbejderflertallet: SD og SF forsøger at lave en 8% devaluering og en indefrysning af to dyrtidsportioner. Seks SF'ere bryder ud og forhindrer forliget.

1972

EF: SD sætter alle sejl til for at få Danmark ind i EF, på trods af stærk arbejdermodstand.

1973

Afgiftsbuket: Til en pris på 100 mill. kr., sat sammen af SD og SF.

1975

OK-indgreb: SD gennemfører den politik, som arbejderklassen havde bekæmpet under Hartling-regeringen i 1974.

Septemberforlig: Med de borgerlige gennemføres: a. Nedskæringer på statens budgetter på 4,5 mia. b. Erhvervsstøtte på 1 mia. c. Hensigtserklæring om at arbejde for løntilbageholdenhed frem til 1979.

1976

Blokadecirkulæret: Som gjorde fysiske blokader af strejkeramte arbejdspladser kriminelle. Samtidig lavede SD et cirkulære, som fratog strejkende arbejdere retten til bistandshjælp.

Kriminaliseringsforsøg: SD forsøgte at gøre overenskomststridige strejker ulovlige, men LO gik dog imod, og forslaget faldt væk.

Augustforlig I: Sammen med fire borgerlige partier gennemførtes: a. Lønramme på 2% for 1977 og 78. b. Besparelser på statens udgifter på 5 mia. c. Indefrysning af alle dyrtidsportioner pånær een hvert halve år.

1977

Februarforlig: Yderligere skatter og afgifter

OK-indgreb: Et indgreb som lå i forlængelse af Augustforlig I med 2% lønstigninger. SD truede med at bruge militæret mod Sømændenes strejke.

Augustforlig II: Med øget erhvervsstøtte, momsforhøjelse til 18% og en generel stramning af finanspolitikken.

1978

Augustforlig III: Det, der også blev kaldt SV-forliget, indeholdt: a. Pris-, løn- og avance-stop frem til OK-79. b. 0-løsning ved OK-79. c. Besparelser på det offentlige område. d. Momsforhøjelse til 20%. e. Erhvervsstøtte i form af billigere erhvervslån med mere.

Børnepasnings-cirkulæret: Kvinder skulle på tro og love garantere, at de havde pasningsmuligheder for deres børn, for at få understøttelse.

1979

OK-indgreb: OK’en fra 1977 blev forlænget 2 år.

Dyrtidsrøveri: Pristallet for beregning blev nulstillet og energiprisstigninger blev taget ud af beregningen.

Frigørelsesattester: Betød at deltidsansatte, som ikke kunne få frigørelsesattester, mistede retten til supplerende understøttelse.

Decemberforliget: Indefrysning af tre dyrtidsportioner og nye nedskæringer på det offentlige budget.

1980

A-kassestramninger: Man skal nu være et år i en A-kasse med 1040 timers arbejde – dobbelt så længe som tidligere – før der udbetales understøttelse. Jobtilbudsordningen blev skærpet, så jobtilbuddet skulle falde efter to og ikke længere efter to og et halvt år. Samtidig skulle dagpengesatsen ikke længere reguleres i takt med lønglidningen og overenskomstmæssige lønstigninger.

Påskeforlig: Indholdet var især: a. Momsforhøjelse til 22%. b. Øgede energiafgifter. c. En række forbedringer af afskrivnings- og beskatnings-regler for erhvervslivet.

1981

OK-forlig: Hvor SD og LO presser en suspension af løfteparagraffen igennem.

Løntrykkercirkulæret: Betød at unge under 22 år nu kunne anvises arbejde til mindsteløn på beskæftigelsesprojekter. Tidligere fik de overenskomstlønnen for det område, de arbejdede under.

1982

Martspakke: Øgede nedskæringer på det offentlige område og store arbejdsgivertilskud. Løntrykker-cirkulæret gøres alment ved anvisning af unge igennem arbejdsformidlingen.

Sultecirkulæret: Unge skulle efter endt uddannelse nu kun have 1700,- kr pr. måned.

Se også:
SAA 24: Socialdemokratiet i 60’erne og 70’erne: Nedskæringer var hverdagskost

Flere artikler fra nr. 24

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
DK Historie: Efter 1945

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 2080 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside